43 [เยอรมนี +49] เครื่องกําเนิดหมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนที่ได้รับรหัสยืนยัน SMS แพลตฟอร์มการรับ

📝

วิลพีต

📅

📆

📁

,

🏷️

43 [เยอรมนี +49] เครื่องกําเนิดหมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนที่ได้รับรหัสยืนยัน SMS แพลตฟอร์มการรับ

  เครื่องกําเนิดหมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนของเยอรมนีรับแพลตฟอร์มรหัสยืนยัน SMS หมายถึงแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้หน้าเว็บที่จัดทําโดยเว็บไซต์และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเยอรมัน (รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ +49) บนอินเทอร์เน็ตและรับ SMS รหัสยืนยันและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามบทความนี้จะแนะนําแพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์ที่ให้หมายเลขเยอรมันนั่นคือนอกเหนือจากการรับข้อความภาษาเยอรมันแล้วยังมีแพลตฟอร์มบริการออนไลน์สําหรับการส่งข้อความหมายเลขโทรศัพท์เสมือน ฯลฯ เกี่ยวกับหมายเลขเยอรมัน

目錄

1 คํานํา

หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี แต่ไม่ต้องการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณหรือมีข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวหรืออาศัยอยู่นอกประเทศเยอรมนีหรืออาศัยอยู่นอกประเทศเยอรมนีเพื่อเดินทางไปเยอรมนี แต่ต้องการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของเยอรมันชั่วคราวเพื่อรับ SMS ส่ง SMS โทรและฟังก์ชั่นอื่น ๆ คุณจะทําอย่างไร?

มีแพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์บนเครือข่ายที่เชี่ยวชาญในการจัดหาหมายเลขภาษาเยอรมันออนไลน์ซึ่งสามารถใช้ในการรับข้อความภาษาเยอรมันส่งข้อความภาษาเยอรมันโทรด้วยหมายเลขเยอรมัน ฯลฯ แต่ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นที่จัดทําโดยแต่ละแพลตฟอร์มบริการ บทความนี้จะแนะนําแพลตฟอร์มบริการต่างๆที่ให้หมายเลขประตูโทรศัพท์มือถือเสมือนของเยอรมัน

2 แนะนําแพลตฟอร์ม

ให้เยอรมันหมายเลขโทรศัพท์มือถือออนไลน์แพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์ฟังก์ชั่นจะแบ่งออกเป็นคร่าวๆได้รับเฉพาะ SMS หมายเลขเยอรมันเท่านั้นส่ง SMS หมายเลขเยอรมันเท่านั้นสร้างหมายเลขเยอรมันสามารถรับหมายเลขโทรศัพท์มือถือเยอรมัน (รวมถึงหมายเลขที่จองไว้ส่งและรับ SMS โทร ฯลฯ ) และฟังก์ชั่นอื่น ๆ ต่อไปนี้จะแนะนําประเภทต่างๆของแพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์ประเภทต่างๆ

2.1 แพลตฟอร์มที่รับ SMS เท่านั้น

  เครื่องกําเนิดหมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนของเยอรมนีเพื่อรับ SMS, ตัวสร้างหมายเลขโทรศัพท์ของเยอรมนีเพื่อรับ SMS, หมายเลขโทรศัพท์เสมือนของเยอรมนี, เยอรมนีเพื่อรับแพลตฟอร์มรหัสยืนยัน, การยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของเยอรมนี, เฉพาะหมายเลขประตู SMS เยอรมนี, หมายเลขประตูเสมือนของเยอรมนีเพื่อรับ SMS, แพลตฟอร์มรับรหัสเยอรมนี ฯลฯ หมายถึงแพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์เพื่อให้หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเยอรมันและหมายเลขเหล่านี้สามารถรับ SMS ออนไลน์ได้โดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อรับและดูเนื้อหาของ SMS ต่อไปนี้เป็นแพลตฟอร์มบริการบางอย่างที่ให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของเยอรมันเพื่อรับ SMS แม้ว่าจะไม่รับประกันว่าจะยังคงใช้งานได้ตามปกติ แต่จะพยายามอัปเดตเว็บไซต์ที่มีอยู่

2.1.1 7SIM.ORG

7SIM.ORG หมายเลขภาษาเยอรมัน

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: 7SIM.ORG
•ภาษาของเว็บไซต์: อังกฤษ, รัสเซีย
•บริการเว็บไซต์: ฟรีจีนแผ่นดินใหญ่, ฮ่องกง, สหรัฐอเมริกา, ไทย, อินเดีย, สหราชอาณาจักร, เช่นกันและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: เว็บแชทสด (chatra)

2.1.2 ฟรี SMS รับ

หมายเลขเยอรมันสําหรับฟรี SMS - รับ

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: ฟรี SMS-รับ
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: จีนแผ่นดินใหญ่ฟรี, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, อินเดีย, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, เม็กซิโกและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: ไม่มี

2.1.3 มายเทมSMS

หมายเลขภาษาเยอรมันสําหรับ MyTempSMS

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: MyTempSMS
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษเช่นกัน
•บริการเว็บไซต์: จีนแผ่นดินใหญ่ฟรี, ฮ่องกง, มาเก๊า, มาเลเซีย, ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, เช่นกันและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: ไม่มี

2.1.4 กล่อง SMS ออนไลน์

หมายเลขภาษาเยอรมันของกล่อง SMS ออนไลน์

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: กล่อง SMS ออนไลน์
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ฟรีในสหรัฐอเมริกาแคนาดาอินเดียตุรกีและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
• ติดต่อ: E-mail: [email protected]

2.1.5 รับ SMS ออนไลน์ฟรี

หมายเลขภาษาเยอรมันสําหรับรับ SMS ออนไลน์ฟรี

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: รับ SMS ออนไลน์ฟรี
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
• บริการเว็บไซต์: มีค่าธรรมเนียมในฮ่องกง สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล สหราชอาณาจักร และและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: ไม่มี

2.1.6 รับ SMS

หมายเลขภาษาเยอรมันสําหรับรับ SMS

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: รับ SMS
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ฟรีในสหรัฐอเมริกาอินเดียสหราชอาณาจักรและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
• ติดต่อ: E-mail: [email protected]

2.1.7 รับ SMS ออนไลน์ (receive-sms.cc)

หมายเลขภาษาเยอรมันสําหรับรับ SMS ออนไลน์ (receive-sms.cc)

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: รับ SMS ออนไลน์
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: จีนแผ่นดินใหญ่ฟรี, ฮ่องกง, มาเก๊า, สหรัฐอเมริกา, อินเดีย, เช่นกันและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: อีเมล (แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบนเว็บ)

2.1.8 รับ SMS ออนไลน์ฟรี

หมายเลขภาษาเยอรมันสําหรับรับ SMS ออนไลน์ฟรี

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: รับ SMS ออนไลน์ฟรี
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: จีนแผ่นดินใหญ่ฟรี, ฮ่องกง, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, เช่นกันและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: อีเมล (แบบฟอร์มเว็บ), โทรเลข

2.1.9 Receive-Sms-Free.cc

Receive-Sms-Free.cc หมายเลขภาษาเยอรมัน

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: Receive-Sms-Free.cc
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ฟรีในสหรัฐอเมริกาอินเดียสหราชอาณาจักรและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: อีเมล (แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบนเว็บ)

2.1.10 SMS24.me

หมายเลขภาษาเยอรมันสําหรับ SMS24.me

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: SMS24.me
•ภาษาของเว็บไซต์: อังกฤษ, รัสเซีย
•บริการเว็บไซต์: จีนแผ่นดินใหญ่ฟรี, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไทย, เวียดนาม, สหรัฐอเมริกา, อินเดีย, สหราชอาณาจักรและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: โทรเลข

2.1.11 SPOOF BOX: ถังขยะมือถือ

หมายเลขเยอรมันของกล่องปลอม

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: ถังขยะมือถือ
•ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์เช่นกัน
•บริการเว็บไซต์: ฟรีและจ่ายเงินในฮ่องกงสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรีจ่าย (หมายเลขความเป็นส่วนตัว)
•ติดต่อ: การสนับสนุนเว็บไซต์

2.1.12 จํานวนอุณหภูมิ

หมายเลขภาษาเยอรมันสําหรับหมายเลขชั่วคราว

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: หมายเลขชั่วคราว
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ฟรีในสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแคนาดาและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: ไม่มี

2.1.13 หมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราว

หมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราว หมายเลขเยอรมัน

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: หมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราว
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือฟรีในมาเก๊าฟิลิปปินส์สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรเยอรมนีและอีก
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: ไม่มี

2.1.14 การรับรหัส

หมายเลขภาษาเยอรมันของรหัสรับ

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: หมายเลขรหัส
• ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือฟรีในฮ่องกงมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยเวียดนามสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
• ติดต่อ: (1) อีเมล: [email protected]; (2) โทรเลข: arfanshayer; (2) (3) แสดงความคิดเห็น

2.1.15 การรับ SMS

หมายเลขเยอรมันที่ได้รับทาง SMS

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: การรับ SMS
•ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์ อังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ฟรีไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊ามาเลเซียญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแคนาดาตุรกีและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: อีเมล (แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบนเว็บ)

2.1.16 ซูเปอร์คลาวด์ SMS

หมายเลขภาษาเยอรมันสําหรับซูเปอร์คลาวด์ SMS

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: ซูเปอร์คลาวด์ SMS
• ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์
•บริการเว็บไซต์: ฟรีในประเทศจีน, อินโดนีเซีย, อินเดีย, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา, เช่นกันและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: ไม่มี

2.1.17 รหัสคลาวด์

หมายเลขภาษาเยอรมันของรหัสคลาวด์

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: รหัสคลาวด์
• ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์
•บริการเว็บไซต์: จีนแผ่นดินใหญ่ฟรี, ฮ่องกง, มาเก๊า, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, เช่นกันและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: ไม่มี

2.1.18 รหัสคลาวด์

หมายเลขภาษาเยอรมันของรหัสคลาวด์

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: รหัสคลาวด์
• ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์
•บริการเว็บไซต์: จีนแผ่นดินใหญ่ฟรี, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, อินเดีย, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, เม็กซิโกและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: ไม่มี

2.1.19 SMS บนคลาวด์

หมายเลขเยอรมันของคลาวด์ SMS

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: SMS เมฆ
• ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์
•บริการเว็บไซต์: จีนแผ่นดินใหญ่ฟรี, ฮ่องกง, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, มาเก๊า, ญี่ปุ่น, อินเดียและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: อีเมล (แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบนเว็บ)

2.1.20 SMS บนคลาวด์

หมายเลขเยอรมันของคลาวด์ SMS

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: SMS เมฆ
• ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์
•บริการเว็บไซต์: ฟรีในประเทศจีนอินโดนีเซียอินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแคนาดาเม็กซิโกและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: ไม่มี

2.1.21 ซิมออนไลน์

หมายเลขภาษาเยอรมันของ OnlineSim

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: OnlineSim
•ภาษาของเว็บไซต์: จีนตัวย่อ อังกฤษ รัสเซีย เยอรมัน
• บริการเว็บไซต์:
ฟรี: รัสเซีย, สหราชอาณาจักร, ฟิลิปปินส์, คาซัคสถาน, ยูเครน
ชําระเงินแล้ว: หมายเลขจากกว่า 20 ประเทศหรือภูมิภาค
• ติดต่อ: (1) E-mail: [email protected]; (2) (3) ยูทูบ (4) โทรเลข。

2.1.22 บริการ SMS

หมายเลขเยอรมันของบริการ SMS

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: บริการ SMS
• ภาษาของเว็บไซต์: จีนตัวย่อ อังกฤษ เช่นกัน
•บริการเว็บไซต์: มีให้บริการในไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊ามาเลเซียเวียดนามไทยอินโดนีเซียอินเดียสหรัฐอเมริกา (VoIP) แคนาดา (VoIP) สหราชอาณาจักรเม็กซิโกและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: อีเมล (แบบฟอร์มเว็บ), โทรเลข

2.1.23 SMS – เปิดใช้งาน

หมายเลขภาษาเยอรมันสําหรับ SMS-ACTIVATE

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: SMS-เปิดใช้งาน
• ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์ อังกฤษ และ
•บริการเว็บไซต์: ชําระเงินไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊ามาเลเซียเวียดนามไทยอินโดนีเซียอินเดียญี่ปุ่นเกาหลี (เกาหลีใต้) สหรัฐอเมริกาแคนาดาสหราชอาณาจักรเม็กซิโกและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
• ติดต่อ: อินสตาแกรม, เฟซบุ๊ก, โทรเลข, ยูทูบ

2.1.24 SMS กริซลี่

หมายเลขภาษาเยอรมันสําหรับ SMS กริซลี่

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: กริซลี่ SMS
•ภาษาของเว็บไซต์: อังกฤษ, รัสเซีย
•บริการเว็บไซต์: มีค่าบริการในไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊ามาเลเซียญี่ปุ่นเวียดนามไทยอินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สหรัฐอเมริกาเยอรมนีเม็กซิโกตุรกีออสเตรเลียปากีสถานไนจีเรียและและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: ห้องแชทสดบนเว็บ

2.1.25 การฟิเคชั่นอัตโนมัติ

หมายเลขภาษาเยอรมันสําหรับการระบุอัตโนมัติ

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: AutoFications
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือในกว่า 50 ภูมิภาคทั่วโลก
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: อีเมล, ห้องแชทเว็บทันที, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube

2.1.26 ริชพวา

หมายเลขภาษาเยอรมันของ Richpva

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: Richpva
•ภาษาของเว็บไซต์: อังกฤษ, จีนตัวย่อ, รัสเซีย
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือแบบชําระเงินในไต้หวัน (ไต้หวัน) จีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊ามาเลเซียไทยเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหราชอาณาจักรเม็กซิโกและสถานที่อื่น ๆ อีกกว่า 170 แห่ง
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: ปุ่มแชทผ่านเว็บ

2.1.27 คน SMS

จํานวนคนส่ง SMS ชาวเยอรมัน

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: คน SMS
• ภาษาของเว็บไซต์: จีนตัวย่อ อังกฤษ รัสเซีย
•บริการเว็บไซต์: ชําระเงินไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊ามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามไทยอินโดนีเซียอินเดียสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหราชอาณาจักรเม็กซิโกและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: โทรเลข

2.1.28 ปิงมี่

หมายเลขภาษาเยอรมันของ PingMe

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: รับ SMS ออนไลน์ (PingMe)
•ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์ อังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือแบบชําระเงินในสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียและสถานที่อื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
• ติดต่อ: E-mail: [email protected]

2.1.29 5ซิม

หมายเลขภาษาเยอรมันสําหรับ 5SIM

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: 5SIM
•ภาษาของเว็บไซต์: อังกฤษ, รัสเซีย
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือในกว่า 100 ภูมิภาคทั่วโลก
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
• ติดต่อ: E-mail

2.1.30 ให้ SMS

หมายเลขภาษาเยอรมันสําหรับส่ง SMS

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: ให้ SMS
•ภาษาเว็บไซต์: รัสเซีย
• บริการเว็บไซต์: มีค่าธรรมเนียมในอินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา เยอรมนี บราซิล รัสเซีย และอื่นๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
• ติดต่อ: (1) อีเมล: [email protected]; (2) YouTube; (3) ทวิตเตอร์。

2.1.31 MobileSMS.io

หมายเลขภาษาเยอรมันสําหรับ MobileSMS.io

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: MobileSMS.io
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: มีให้สําหรับจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแบบชําระเงินเช่นกันและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
• ติดต่อ: เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์, ยูทูบ, อินสตาแกรม

2.1.32 PVAPins

จํานวน PVAPins ของเยอรมัน

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: PVAPins
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือแบบชําระเงินในกว่า 100 ภูมิภาค
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
• ติดต่อ: (1) อีเมล: [email protected]; (2) Skype

2.1.33 SIMSMS.ORG

SIMSMS.ORG หมายเลขภาษาเยอรมัน

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: SIMSMS.ORG
•ภาษาเว็บไซต์: รัสเซีย
•บริการเว็บไซต์: มีค่าธรรมเนียมจีนแผ่นดินใหญ่มาเลเซียไทยเวียดนามอินโดนีเซียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแคนาดาเยอรมนีเม็กซิโกบราซิลรัสเซียและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
• ติดต่อ: อีเมล: [email protected]; โทรศัพท์: +73532936750

2.1.34 Virtnumber: หมายเลข SMS จริง

หมายเลขภาษาเยอรมันของ Virtnumber

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: Virtnumber: หมายเลข SMS จริง
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือฟรีและจ่ายเงิน
•ลักษณะการใช้งาน:
•ฟรี: สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแคนาดาและและอื่น ๆ
ชําระเงินแล้ว: อื่น ๆ
• ติดต่อ: (1) E-mail: [email protected], เว็บกรอกแบบฟอร์ม; (2) (2)โทรศัพท์: +37253828793ของ

2.1.35 รหัส SMS

หมายเลข SMS ของรหัส SMS ของเยอรมัน

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: รหัส SMS
•ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์ อังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือในหลาย ๆ ที่ทั่วโลก
ฟรี: เฉพาะหมายเลขแคนาดาออสเตรเลียสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาไม่มีหมายเลขจีน
ชําระเงินแล้ว: จีนแผ่นดินใหญ่ มาเลเซีย ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เม็กซิโก บราซิล และหมายเลขภูมิภาคอื่นๆ อีก 70 หมายเลข
• ติดต่อ: E-mail: [email protected]

2.1.36 การเข้าถึงซูเปอร์แมน

หมายเลขรหัสของซูเปอร์แมนของเยอรมัน

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: รหัสซูเปอร์แมน
•ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์ อังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือในกว่า 200 แห่ง
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: โทรเลข

2.1.37 ถนนคนงี่เง่ากระเป๋าเป้สะพายหลังเมฆ

หมายเลขเยอรมันสําหรับถนนงี่เง่ากระเป๋าเป้สะพายหลังเมฆ

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: ถนนคนงี่เง่ากระเป๋าเป้สะพายหลังเมฆ
• ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือแบบชําระเงิน
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: หน้าต่างห้องสนทนาบนเว็บแบบเรียลไทม์

2.1.38 SMSรหัสออนไลน์

หมายเลขเยอรมันของ SMSCodeOnline

แพลตฟอร์มเว็บไซต์: SMSCodeOnline
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: จีนแผ่นดินใหญ่ฟรี, ฮ่องกง, มาเก๊า, มาเลเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, อินเดีย, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, เยอรมนี, เม็กซิโก, รัสเซียและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: โทรเลข

2.2 แพลตฟอร์มที่สร้างตัวเลขเท่านั้น

เครื่องกําเนิดไฟฟ้าหมายเลขโทรศัพท์เยอรมัน, เครื่องกําเนิดไฟฟ้าหมายเลขโทรศัพท์มือถือเยอรมัน, เครื่องกําเนิดหมายเลขประตูโทรศัพท์มือถือเยอรมัน, เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสายสุ่มเยอรมัน, เครื่องกําเนิดไฟฟ้าหมายเลขโทรศัพท์เยอรมัน, หมายเลขโทรศัพท์ปลอมเยอรมัน หมายถึงเท่านั้นที่สามารถ หน้าเว็บหรือซอฟต์แวร์ที่สร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเยอรมัน

หมายเลขที่สร้างขึ้นโดยบริการเว็บไซต์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นตามกฎหมายเลขเท่านั้นและไม่ได้ให้บริการรับและส่ง SMS หากผู้ใช้ต้องการใช้บริการดังกล่าวโปรดอย่าลืมใช้เว็บไซต์ที่ต้องลงทะเบียนยืนยันทาง SMS มิฉะนั้นคุณจะไม่ได้รับรหัสยืนยัน บริการต่อไปนี้ไม่สามารถรับ SMS ข้อความตัวอักษร หรือโทรศัพท์

2.2.1 ตัวสร้างหมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขเยอรมันสําหรับตัวสร้างหมายเลขโทรศัพท์

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: ตัวสร้างหมายเลขโทรศัพท์ (ตัวสร้างหมายเลขออนไลน์)
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาจีนดั้งเดิม
•บริการเว็บไซต์: ฟรีไต้หวัน, จีนแผ่นดินใหญ่, ฮ่องกง, มาเก๊า, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, เวียดนาม, ไทย, ฟิลิปปินส์, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา, เม็กซิโก, เยอรมนี, รัสเซีย, ตุรกี, เช่นกันและบริการสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: ไม่มี

2.3 แพลตฟอร์มสําหรับรับหมายเลข ส่งและรับข้อความ และโทรออก

  หมายเลขเสมือนเยอรมันหมายเลขประตูเสมือนของเยอรมันโทรศัพท์มือถือเสมือนเยอรมัน,หมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนของเยอรมันหมายเลขประตูโทรศัพท์มือถือเสมือนของเยอรมัน,หมายเลขโทรศัพท์เสมือนของเยอรมันหมายเลขประตูชั่วคราวของเยอรมันหมายเลขโทรศัพท์มือถือชั่วคราวในเยอรมนีเยอรมนีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้วทิ้ง, หมายเลขโทรศัพท์เยอรมันทิ้งหมายเลขความเป็นส่วนตัวของเยอรมันVoIP เยอรมัน,หมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราวของเยอรมนีหมายถึงแพลตฟอร์มที่สามารถรับหมายเลขเยอรมันพร้อมกันรับข้อความภาษาเยอรมันส่งข้อความภาษาเยอรมันและโทรไปยังหมายเลขเยอรมันในเวลาเดียวกัน

ดังนั้นบริการนี้จึงเทียบเท่ากับการสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ไม่ใช่ทุกบริการที่มีฟังก์ชั่นโทรศัพท์มือถือทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ นอกจากนี้บริการคือผู้ใช้มีหมายเลขส่วนตัวและสามารถใช้มัลติฟังก์ชั่นซึ่งสามารถเก็บไว้เป็นเวลานาน แพลตฟอร์มบริการประเภทนี้อธิบายไว้ด้านล่าง

2.3.1 แบล็คเทล

หมายเลขภาษาเยอรมันของแบล็กเทล

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: แบล็คเทล
• ภาษาของเว็บไซต์: อังกฤษ เยอรมัน
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการชําระเงินฮ่องกง, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก, บราซิล, สหราชอาณาจักร, ตุรกีและบริการแพลตฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: อีเมล (แบบฟอร์มเว็บ), โทรเลข

2.3.2 ฟรีเจ

หมายเลขภาษาเยอรมันของ Freeje

 

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: Freeje
•ภาษาเว็บไซต์: อังกฤษ, รัสเซีย, ฝรั่งเศส
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์มือถือแบบชําระเงินในกว่า 100 ประเทศหรือภูมิภาค
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: บริการลูกค้าแชทสดทางเว็บ

2.3.3 หมายเลขสไกป์ (ไมโครซอฟท์)

หมายเลขภาษาเยอรมันของ Skype

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: หมายเลข Skype
•ภาษาของเว็บไซต์: พูดได้หลายภาษารวมถึงภาษาจีนดั้งเดิม
• บริการเว็บไซต์: มีค่าธรรมเนียมในฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก บราซิล สหราชอาณาจักร และและบริการแพลตฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
• ติดต่อ: ใช้แอป รับความช่วยเหลือ ใน Windows 10 เพื่อรับการสนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft

2.3.4 ซาคาริ

หมายเลขภาษาเยอรมันของ Sakari

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: ซาคาริ
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
• บริการเว็บไซต์: มีค่าธรรมเนียมในสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก บราซิล สหราชอาณาจักร และและบริการแพลตฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
• ติดต่อ: E-mail: [email protected], เว็บกรอกแบบฟอร์ม

2.3.5 โหมด SMS

จํานวน smsmode ของเยอรมัน

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: SMSMODE
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์มือถือแบบชําระเงิน
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: บริการลูกค้าเว็บไซต์ทันที

2.3.6 โซเนเทล

หมายเลขภาษาเยอรมันของ SONETTEL

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: SONETEL
•ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์อังกฤษและอื่น ๆ
•บริการเว็บไซต์: มีค่าธรรมเนียมในไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊ามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกบราซิลสหราชอาณาจักรและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: อีเมล (แบบฟอร์มเว็บ) โทรศัพท์

2.3.7 ตัวเลขที่โยนได้

หมายเลขภาษาเยอรมันสําหรับตัวเลขที่โยนได้

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: ตัวเลขที่โยนได้
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: มีให้สําหรับจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงญี่ปุ่นไทยเวียดนามสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกบราซิลสหราชอาณาจักรและอื่น ๆและบริการสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: E-mail (เว็บกรอกแบบฟอร์ม)

2.3.8 ทวิลิโอ

หมายเลขภาษาเยอรมันของ Twilio

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: Twilio
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์มือถือแบบชําระเงิน
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: ศูนย์ช่วยเหลือพนักงานขาย

2.3.9 สายโทรศัพท์เสมือน

หมายเลขภาษาเยอรมันสําหรับสายโทรศัพท์เสมือน

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: สายโทรศัพท์เสมือน
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ชําระเงินไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์ไทยเวียดนามสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกบราซิลสหราชอาณาจักรและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
• ติดต่อ: E-mail: [email protected]

3 สรุป

เยอรมนีเป็นประเทศที่ก้าวหน้ากว่าในประเทศกําลังพัฒนาและ GDP ของประเทศเป็นอันดับสี่ของโลกหากคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและอันดับที่ห้าของโลกหากประเมินโดยกําลังซื้อในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์เยอรมันและส่วนประกอบที่มีความแม่นยําเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับสามของโลก เยอรมนียังเป็นประเทศใหญ่ของพลังงานหมุนเวียนอัตราสีเขียวสูงมากและมาตรฐานการครองชีพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและด้านอื่น ๆ เป็นหนึ่งในดีที่สุดในโลกดังนั้นเยอรมนีจึงมีความต้องการหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ดังนั้นหากคุณต้องการหมายเลขโทรศัพท์มือถือออนไลน์เยอรมันอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มและการใช้งานในระยะยาวขอแนะนําให้เลือกแพลตฟอร์มบริการแบบชําระเงินนอกเหนือจากการเป็นหมายเลขพิเศษที่สามารถใช้ได้ด้วยตัวเองเท่านั้นคุณยังสามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน แต่คุณยังต้องตัดสินว่าเว็บไซต์นั้นทํางานอย่างถูกต้องหรือไม่มิฉะนั้นคุณอาจใช้เงินเพื่อซื้อหมายเลข แต่ไม่สามารถใช้งานได้หากคุณกังวลขอแนะนําให้ใช้แพลตฟอร์มฟรีเพื่อทดสอบแล้วพิจารณาว่าจะซื้อหมายเลขที่ต้องชําระเงินหลังการใช้งานหรือไม่

4 ทรัพยากรทั้งหมด

หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แนะนําในบทความนี้ส่วนใหญ่เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่มี “เยอรมนี” หากแพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์ให้หมายเลขในที่อื่น ๆ แต่ไม่ได้ให้หมายเลขเยอรมันจะไม่รวมอยู่ในบทความนี้หากผู้อ่านต้องการค้นหาบริการหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้งหมด แต่ไม่จําเป็นต้องมีหมายเลขเยอรมันคุณสามารถไปที่ “หมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนออนไลน์ (รวมถึงรหัสยืนยัน SMS เครื่องกําเนิดไฟฟ้าการรับรหัสและแพลตฟอร์มบริการอื่น ๆ )” การเรียกดูบทความมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้งหมดทั่วโลก

5 แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลที่แนะนําในบทความนี้คือการใช้แพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์เพื่อรับข้อความ SMS ของโทรศัพท์มือถือหรือใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อจําลองฟังก์ชั่นและแอปพลิเคชันต่างๆของโทรศัพท์มือถือจริงบริการดังกล่าวเป็นโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดเสมือนจริงอย่างสังหรณ์ใจในแพลตฟอร์มบริการเครือข่าย หมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนอิสระสามารถมีฟังก์ชั่นในการรับ SMS การส่งข้อความการโทรการฟังการโทรและอื่น ๆ

แต่นอกเหนือจากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถเสมือนจริงแล้วยังมีเครื่องมือมากมายในชีวิตที่สามารถจําลองสิ่งต่าง ๆ เช่นการรับจดหมายทางกายภาพที่บ้านในอดีตและตอนนี้บริการต่างๆกําลังเปลี่ยนเป็นอีเมลมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอดีตคุณต้องพกบัตรหลายใบเช่นบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกและตอนนี้พวกเขากําลังเปลี่ยนเป็นบัตรเสมือนมากขึ้นตราบใดที่โทรศัพท์มือถือดับลง ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้: การ์ดเสมือนที่อยู่อีเมล

5.1 การ์ดเสมือน

นอกเหนือจากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถเสมือนจริงแล้วการใช้บัตรจริงทุกวันยังสามารถจําลองเสมือนเป็นบัตรเสมือนเช่นบัตรเครดิตเสมือนบัตรสมาชิกเสมือนบัตรตั๋วอิเล็กทรอนิกส์เสมือนซิมการ์ดเสมือนซิมการ์ดเสมือน (บัตร eSIM) ฯลฯ สามารถผูกติดกับโทรศัพท์มือถือลดปัญหาในการพกพาบัตรหลายใบเมื่อออกไปข้างนอกและลดความเสี่ยงของการบันทึกด้านข้างและการรั่วไหลของข้อมูล แต่ยังช่วยลดการติดต่อระหว่างบัตรกับผู้คนในยุคโรคระบาดและอื่น ๆ อีกมากมายสามารถแยกแยะปัญหาของการ์ดลดการสูญเสียทรัพยากรการปกป้องสิ่งแวดล้อมและรักโลก สําหรับการ์ดเสมือนและเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานโปรดดูบทความ “การ์ดเสมือน” ซึ่งมีการแนะนําและการสอนที่สมบูรณ์

5.2 ที่อยู่อีเมล

แม้ว่าจุดประสงค์หลักของบทความนี้คือการแนะนําแพลตฟอร์มบริการสําหรับการส่งและรับ SMS ออนไลน์ แต่โดยปกติแล้วผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่มีความต้องการนี้เป็นเพราะพวกเขาต้องการลงทะเบียนสําหรับแพลตฟอร์มบริการเครือข่ายและต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือและส่ง SMS ยืนยันเมื่อสมัครใช้บริการดังกล่าวหรือสร้างบัญชีหลายแพลตฟอร์มจะต้องกรอกที่อยู่อีเมลด้วย ดังนั้นนอกเหนือจากการใช้หมายเลขชั่วคราวแล้วที่อยู่อีเมลมักจะต้องการใช้กล่องจดหมายชั่วคราว (หรือกล่องจดหมาย 10 นาทีกล่องจดหมายแบบใช้แล้วทิ้งกล่องจดหมายแบบใช้แล้วทิ้งตัวสร้างกล่องจดหมาย ฯลฯ ) เพื่อป้องกันการรั่วไหลของความเป็นส่วนตัวหรือได้รับการยกเว้นจากการสมัครบัญชีกล่องจดหมายหลายบัญชีและข้อมูลและการแนะนําบริการเกี่ยวกับกล่องจดหมายชั่วคราวสามารถพบได้ใน〈 กล่องจดหมายอีเมล” บทความในส่วนของกล่องจดหมายชั่วคราว ซึ่งอธิบายไว้ในรายละเอียด


!

Ads

Ads Blocker Detected!!!

嗨,您好!我們注意到您正在使用廣告封鎖器。當您使用廣告封鎖器時,我們會偵測到並顯示此訊息。我們理解您想要減少廣告干擾,但同時也希望您知道廣告是我們維持網站運作的主要收入來源。如果您願意關閉廣告封鎖器,或將我們的網站加入白名單,我們可以繼續提供優質的內容和服務。此外,您也可以享受到更好的使用體驗,因為廣告將顯示更符合您興趣的內容。感謝您的理解和支持!