9 [เกาหลี +82] เครื่องกําเนิดหมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนรับแพลตฟอร์มรับรหัสยืนยันทาง SMS

📝

วิลพีต

📅

📆

📁

,

🏷️

9 [เกาหลี +82] เครื่องกําเนิดหมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนรับแพลตฟอร์มรับรหัสยืนยันทาง SMS

  เกาหลี (เกาหลี) เครื่องกําเนิดหมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนรับแพลตฟอร์มรหัสยืนยัน SMS หมายถึงแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้หน้าเว็บและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเกาหลี (รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศคือ “+82”) ที่จัดทําโดยเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตและใช้เพื่อรับ SMS รหัสยืนยันและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามบทความนี้จะแนะนําแพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์ที่ให้หมายเลขเกาหลีนั่นคือนอกเหนือจากการรับข้อความภาษาเกาหลีแล้วยังมีแพลตฟอร์มบริการออนไลน์สําหรับการส่งข้อความหมายเลขโทรศัพท์เสมือนและหมายเลขเกาหลีอื่น ๆ

目錄

1 คํานํา

หากคุณอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ แต่ไม่ต้องการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณมีข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวหรืออาศัยอยู่นอกเกาหลีหรืออาศัยอยู่นอกเกาหลีเพื่อเดินทางไปเกาหลี แต่ต้องการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือเกาหลีของคุณชั่วคราวเพื่อรับข้อความส่งข้อความโทรออก ฯลฯ คุณจะทําอย่างไร?

มีแพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์บนเครือข่ายที่เชี่ยวชาญในการจัดหาหมายเลขเกาหลีออนไลน์ซึ่งสามารถใช้รับข้อความภาษาเกาหลีส่งข้อความภาษาเกาหลีโทรโดยใช้หมายเลขเกาหลีและฟังก์ชั่นอื่น ๆ แต่ก็ยังขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นที่จัดทําโดยแต่ละแพลตฟอร์มบริการ บทความนี้จะแนะนําแพลตฟอร์มบริการต่างๆที่ให้หมายเลขประตูโทรศัพท์มือถือเสมือนของเกาหลี

2 แนะนําแพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์ที่ให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือออนไลน์ของเกาหลีฟังก์ชั่นแบ่งออกเป็นการรับเฉพาะ SMS หมายเลขเกาหลีส่งเฉพาะ SMS หมายเลขเกาหลีสร้างเฉพาะหมายเลขเกาหลีและรับหมายเลขโทรศัพท์มือถือเกาหลี (รวมถึงหมายเลขที่จองไว้การส่งและรับ SMS การโทร ฯลฯ ) และฟังก์ชั่นอื่น ๆ

2.1 รับเฉพาะ SMS ภาษาเกาหลีเท่านั้น

  เครื่องกําเนิดหมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนของเกาหลีเพื่อรับ SMS, เกาหลีเพื่อรับแพลตฟอร์มรหัสยืนยัน, การรวบรวมรหัสยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เกาหลี, SMS เฉพาะหมายเลขประตูเกาหลี, หมายเลขประตูเสมือนของเกาหลีเพื่อรับ SMS, แพลตฟอร์มรับรหัสเกาหลีใต้, การรวบรวม SMS ของเกาหลี, หมายเลขโทรศัพท์เกาหลีรับ SMS ฯลฯ หมายถึงแพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์เพื่อให้หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของฮ่องกงและหมายเลขเหล่านี้สามารถรับ SMS ออนไลน์และไม่จําเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อรับและดูเนื้อหา SMS

ต่อไปนี้เป็นแพลตฟอร์มบริการบางส่วนที่ให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของเกาหลีเพื่อรับข้อความแม้ว่าจะไม่มีการรับประกันว่าจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่พวกเขาจะพยายามอัปเดตเว็บไซต์ที่มีอยู่

2.1.1 SMSไลน์

หมายเลขเกาหลีของ SMSOnline

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: SMSOnline
•ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์ อังกฤษ ญี่ปุ่น
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือฟรีในไต้หวัน (ไต้หวัน) จีนแผ่นดินใหญ่สิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ (เกาหลีใต้) อินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรรัสเซียและสถานที่อื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: E-mail: [email protected] (เฉพาะไปรษณีย์จีนอังกฤษญี่ปุ่น)

2.1.2 การรับ SMS

หมายเลขเกาหลีที่ได้รับทาง SMS

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: การรับ SMS
•ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์ อังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: จีนแผ่นดินใหญ่ฟรี, ฮ่องกง, มาเก๊า, มาเลเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, อินเดีย, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา, เช่นเดียวกับและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: อีเมล (แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบนเว็บ)

2.1.3 คน SMS

SMS หมายเลขเกาหลีของชาย

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: คน SMS
•ภาษาของเว็บไซต์: อังกฤษ, จีนตัวย่อ, รัสเซีย
•บริการเว็บไซต์: ฟรีไต้หวัน (ไต้หวัน), จีนแผ่นดินใหญ่, ฮ่องกง, มาเก๊า, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น, เกาหลี (เกาหลีใต้), เวียดนาม, ไทย, อินโดนีเซีย, อินเดีย, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, เม็กซิโกและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: โทรเลข

2.2 แพลตฟอร์มที่ส่งเฉพาะ SMS เกาหลี (รหัสส่ง)

โปรดดูโดยตรงที่ส่วน “แพลตฟอร์ม SMS เท่านั้น (รหัสส่ง)” ในบทความ “ตัวสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนรหัสยืนยัน SMS และแพลตฟอร์มการรับรหัส” แพลตฟอร์มภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อาจใช้หมายเลขเกาหลีเพื่อส่ง SMS

2.3 สร้างเฉพาะตัวเลขภาษาเกาหลีเท่านั้น

เครื่องกําเนิดหมายเลขโทรศัพท์เกาหลี, เครื่องกําเนิดหมายเลขโทรศัพท์มือถือเกาหลี, เครื่องกําเนิดหมายเลขประตูโทรศัพท์มือถือเกาหลี, เครื่องกําเนิดการโทรแบบสุ่มของเกาหลี, เครื่องกําเนิดหมายเลขโทรศัพท์เกาหลี, หมายเลขโทรศัพท์ปลอมของเกาหลีหมายถึงความสามารถในการสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถือเกาหลีเท่านั้น หน้าเว็บหรือซอฟต์แวร์

หมายเลขที่สร้างขึ้นโดยบริการเว็บไซต์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นตามกฎหมายเลขเท่านั้นและไม่ได้ให้บริการรับและส่ง SMS หากผู้ใช้ต้องการใช้บริการดังกล่าวโปรดอย่าลืมใช้เว็บไซต์ที่ต้องลงทะเบียนยืนยันทาง SMS มิฉะนั้นคุณจะไม่ได้รับรหัสยืนยัน บริการต่อไปนี้ไม่สามารถรับ SMS ข้อความตัวอักษร หรือโทรศัพท์

2.3.1 เครื่องกําเนิดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (บล็อก Chen Chuliang)

เครื่องกําเนิดหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเกาหลี

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: เครื่องกําเนิดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (บล็อก Chen Chuliang)
• ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถือฟรีในจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงไต้หวัน (ไต้หวัน) เกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: ข้อเสนอแนะข้อความ

2.3.2 ตัวสร้างแบทช์หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (เครื่องมือออนไลน์)

หมายเลขเกาหลีสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจํานวนมากหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: เครื่องกําเนิดไฟฟ้าชุดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (เครื่องมือออนไลน์)
• ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถือฟรีในจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงไต้หวัน (ไต้หวัน) เกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: ข้อความบทความ

2.3.3 การสร้างหมายเลขโทรศัพท์และการสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (เครื่องมือออนไลน์)

การสร้างหมายเลขโทรศัพท์และการสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขเกาหลี

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: การสร้างหมายเลขโทรศัพท์และการสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (เครื่องมือออนไลน์)
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาจีนดั้งเดิม
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถือฟรีในฮ่องกงไต้หวัน (ไต้หวัน) สหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนแผ่นดินใหญ่และสถานที่อื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: ที่อยู่อีเมล (กรอกแบบฟอร์ม Google)

2.3.4 การสร้างหมายเลขโทรศัพท์และการสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (jsten.free.fr)

การสร้างหมายเลขโทรศัพท์และการสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขเกาหลี

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: การสร้างหมายเลขโทรศัพท์และการสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (jsten.free.fr)
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาจีนดั้งเดิม
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถือฟรีในฮ่องกงไต้หวัน (ไต้หวัน) สหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนแผ่นดินใหญ่และสถานที่อื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: ความคิดเห็นบล็อก

2.3.5 โทรศัพท์ / หมายเลขโทรศัพท์มือถือผู้ผลิตออนไลน์ฟรี (ยูทิลิตี้)

หมายเลขโทรศัพท์ / โทรศัพท์มือถือออนไลน์ฟรีหมายเลขเกาหลี

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: โทรศัพท์ / หมายเลขโทรศัพท์มือถือออนไลน์ผู้ผลิตฟรี (ยูทิลิตี้)
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาจีนดั้งเดิม
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถือฟรีในฮ่องกงไต้หวัน (ไต้หวัน) สหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนแผ่นดินใหญ่และสถานที่อื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: ไม่มี

2.4 คุณสามารถรับหมายเลขเกาหลีส่งและรับข้อความและโทรออกได้

  หมายเลขเสมือนของเกาหลีหมายเลขประตูเสมือนของเกาหลีโทรศัพท์เสมือนเกาหลี,หมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนของเกาหลีหมายเลขประตูโทรศัพท์มือถือเสมือนของเกาหลี,หมายเลขโทรศัพท์เสมือนของเกาหลีหมายเลขประตูชั่วคราวของเกาหลีหมายเลขโทรศัพท์มือถือชั่วคราวของเกาหลีหมายเลขโทรศัพท์มือถือแบบใช้แล้วทิ้งของเกาหลี,หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้แล้วทิ้งของเกาหลีหมายเลขความเป็นส่วนตัวของเกาหลีVoIP เกาหลี,หมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราวของเกาหลีใต้หมายถึงแพลตฟอร์มที่สามารถรับหมายเลขเกาหลีพร้อมกันรับข้อความภาษาเกาหลีส่งข้อความภาษาเกาหลีและโทรไปยังหมายเลขเกาหลีได้ในเวลาเดียวกัน

ดังนั้นบริการนี้จึงเทียบเท่ากับการสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ไม่ใช่ทุกบริการที่มีฟังก์ชั่นโทรศัพท์มือถือทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ นอกจากนี้บริการคือผู้ใช้มีหมายเลขส่วนตัวและสามารถใช้มัลติฟังก์ชั่นซึ่งสามารถเก็บไว้เป็นเวลานาน แพลตฟอร์มบริการประเภทนี้อธิบายไว้ด้านล่าง

2.4.1 แบล็คเทล

หมายเลขเกาหลีของแบล็กเทล

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: แบล็คเทล
• ภาษาของเว็บไซต์: อังกฤษ เยอรมัน
• บริการเว็บไซต์: มีค่าธรรมเนียมในฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก บราซิล สหราชอาณาจักร และและบริการแพลตฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: อีเมล (แบบฟอร์มเว็บ), โทรเลข

2.4.2 หมายเลข Skype (ไมโครซอฟท์)

หมายเลข Skype ของเกาหลี

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: หมายเลข Skype
•ภาษาของเว็บไซต์: พูดได้หลายภาษารวมถึงภาษาจีนดั้งเดิม
• บริการเว็บไซต์: มีค่าธรรมเนียมในฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก บราซิล สหราชอาณาจักร และและบริการแพลตฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
• ติดต่อ: ใช้แอป รับความช่วยเหลือ ใน Windows 10 เพื่อรับการสนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft

3 สรุป

มีบทความและข้อมูลมากมายบนอินเทอร์เน็ตที่แนะนําหมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือน แต่มักจะอยู่ในประเทศ / ภูมิภาคอื่น ๆ แต่มีแพลตฟอร์มบริการหมายเลขประตูโทรศัพท์มือถือเสมือนของเกาหลี (เกาหลี) ไม่กี่แห่งหรือแม้ว่าจะมีหมายเลขเกาหลี แต่ก็อาจไม่ถูกต้องและไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติแพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์น้อยยินดีที่จะให้หมายเลขประตูเกาหลีจํานวนมากต่อไปดังนั้นหมายเลขเกาหลีออนไลน์จึงกลายเป็นแหล่งข้อมูลที่ค่อนข้างหายาก

กล่าวคือหากคุณต้องการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือออนไลน์ของเกาหลีคุณมักจะต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและค้นหาบนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถค้นหาหมายเลขประตูโทรศัพท์มือถือของเกาหลีที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่แม้ว่าคุณจะพบมันอาจมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวโดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์มือถือฟรี ดังนั้นหากคุณต้องการหมายเลขโทรศัพท์มือถือออนไลน์ของเกาหลีอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มและการใช้งานในระยะยาวขอแนะนําให้เลือกแพลตฟอร์มบริการแบบชําระเงินนอกเหนือจากการเป็นหมายเลขพิเศษที่สามารถใช้ได้ด้วยตัวเองเท่านั้นคุณยังสามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน แต่คุณยังต้องตัดสินว่าเว็บไซต์นั้นทํางานอย่างถูกต้องหรือไม่มิฉะนั้นคุณอาจใช้เงินเพื่อซื้อหมายเลข แต่ไม่สามารถใช้งานได้หากคุณกังวลขอแนะนําให้ใช้แพลตฟอร์มฟรีเพื่อทดสอบก่อนแล้วพิจารณาว่าจะซื้อหมายเลขที่ต้องชําระเงินหลังการใช้งานหรือไม่

4 ทรัพยากรทั้งหมด

หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แนะนําในบทความนี้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่มี “เกาหลีใต้ (เกาหลีใต้)” หากแพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์ให้หมายเลขในที่อื่น ๆ แต่ไม่ได้ให้หมายเลขเกาหลีจะไม่รวมอยู่ในบทความนี้หากผู้อ่านต้องการค้นหาบริการหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้งหมด แต่ไม่จําเป็นต้องมีหมายเลขเกาหลีคุณสามารถไปที่ “หมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนออนไลน์ (รวมถึงรหัสยืนยัน SMS เครื่องกําเนิดไฟฟ้าการรับรหัสและแพลตฟอร์มบริการอื่น ๆ )” เพื่อเรียกดูมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้งหมดทั่วโลก

5 แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลที่แนะนําในบทความนี้คือการใช้แพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์เพื่อรับข้อความ SMS ของโทรศัพท์มือถือหรือใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อจําลองฟังก์ชั่นและแอปพลิเคชันต่างๆของโทรศัพท์มือถือจริงบริการดังกล่าวเป็นโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดเสมือนจริงอย่างสังหรณ์ใจในแพลตฟอร์มบริการเครือข่าย หมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนอิสระสามารถมีฟังก์ชั่นในการรับ SMS การส่งข้อความการโทรการฟังการโทรและอื่น ๆ

แต่นอกเหนือจากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถเสมือนจริงแล้วยังมีเครื่องมือมากมายในชีวิตที่สามารถจําลองสิ่งต่าง ๆ เช่นการรับจดหมายทางกายภาพที่บ้านในอดีตและตอนนี้บริการต่างๆกําลังเปลี่ยนเป็นอีเมลมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอดีตคุณต้องพกบัตรหลายใบเช่นบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกและตอนนี้พวกเขากําลังเปลี่ยนเป็นบัตรเสมือนมากขึ้นตราบใดที่โทรศัพท์มือถือดับลง ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้: การ์ดเสมือนที่อยู่อีเมล

5.1 การ์ดเสมือน

นอกเหนือจากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถเสมือนจริงแล้วการใช้บัตรจริงทุกวันยังสามารถจําลองเสมือนเป็นบัตรเสมือนเช่นบัตรเครดิตเสมือนบัตรสมาชิกเสมือนบัตรตั๋วอิเล็กทรอนิกส์เสมือนซิมการ์ดเสมือนซิมการ์ดเสมือน (บัตร eSIM) ฯลฯ สามารถผูกติดกับโทรศัพท์มือถือลดปัญหาในการพกพาบัตรหลายใบเมื่อออกไปข้างนอกและลดความเสี่ยงของการบันทึกด้านข้างและการรั่วไหลของข้อมูล แต่ยังช่วยลดการติดต่อระหว่างบัตรกับผู้คนในยุคโรคระบาดและอื่น ๆ อีกมากมายสามารถแยกแยะปัญหาของการ์ดลดการสูญเสียทรัพยากรการปกป้องสิ่งแวดล้อมและรักโลก สําหรับการ์ดเสมือนและเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานโปรดดูบทความ “การ์ดเสมือน” ซึ่งมีการแนะนําและการสอนที่สมบูรณ์

5.2 ที่อยู่อีเมล

แม้ว่าจุดประสงค์หลักของบทความนี้คือการแนะนําแพลตฟอร์มบริการสําหรับการส่งและรับ SMS ออนไลน์ แต่โดยปกติแล้วผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่มีความต้องการนี้เป็นเพราะพวกเขาต้องการลงทะเบียนสําหรับแพลตฟอร์มบริการเครือข่ายและต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือและส่ง SMS ยืนยันเมื่อสมัครใช้บริการดังกล่าวหรือสร้างบัญชีหลายแพลตฟอร์มจะต้องกรอกที่อยู่อีเมลด้วย ดังนั้นนอกเหนือจากการใช้หมายเลขชั่วคราวแล้วที่อยู่อีเมลมักจะต้องการใช้กล่องจดหมายชั่วคราว (หรือกล่องจดหมาย 10 นาทีกล่องจดหมายแบบใช้แล้วทิ้งกล่องจดหมายแบบใช้แล้วทิ้งตัวสร้างกล่องจดหมาย ฯลฯ ) เพื่อป้องกันการรั่วไหลของความเป็นส่วนตัวหรือได้รับการยกเว้นจากการสมัครบัญชีกล่องจดหมายหลายบัญชีและข้อมูลและการแนะนําบริการเกี่ยวกับกล่องจดหมายชั่วคราวสามารถพบได้ใน〈 กล่องจดหมายอีเมล” บทความในส่วนของกล่องจดหมายชั่วคราว ซึ่งอธิบายไว้ในรายละเอียด

ประวัติการอัปเดต

  1. 2022/05/19 เวอร์ชันใหม่หลายภาษา
  2. 2022/04/19 อัปเดตเค้าโครงเนื้อหา


!

Ads

Ads Blocker Detected!!!

嗨,您好!我們注意到您正在使用廣告封鎖器。當您使用廣告封鎖器時,我們會偵測到並顯示此訊息。我們理解您想要減少廣告干擾,但同時也希望您知道廣告是我們維持網站運作的主要收入來源。如果您願意關閉廣告封鎖器,或將我們的網站加入白名單,我們可以繼續提供優質的內容和服務。此外,您也可以享受到更好的使用體驗,因為廣告將顯示更符合您興趣的內容。感謝您的理解和支持!