28 [สวิตเซอร์แลนด์ +41] เครื่องกําเนิดหมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนที่ได้รับแพลตฟอร์มรับรหัสยืนยัน SMS

📝

วิลพีต

📅

📆

📁

,

🏷️

28 [สวิตเซอร์แลนด์ +41] เครื่องกําเนิดหมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนที่ได้รับแพลตฟอร์มรับรหัสยืนยัน SMS

  เครื่องกําเนิดหมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนของสวิสได้รับแพลตฟอร์มรหัสยืนยัน SMS ซึ่งหมายถึงแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้ผู้ใช้ใช้หน้าเว็บที่จัดทําโดยเว็บไซต์และหมายเลขโทรศัพท์มือถือสวิส (รหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ +41) บนอินเทอร์เน็ตและรับ SMS รหัสยืนยันและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามบทความนี้จะแนะนําแพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์ที่ให้หมายเลขสวิสนั่นคือนอกเหนือจากการรับข้อความสวิสแล้วยังรวมถึงการส่ง SMS หมายเลขโทรศัพท์เสมือนและแพลตฟอร์มบริการออนไลน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขสวิส

目錄

1 คํานํา

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ แต่ไม่ต้องการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณหรือมีข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวหรืออาศัยอยู่นอกสวิตเซอร์แลนด์หรืออาศัยอยู่นอกสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ แต่ต้องการใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือสวิสของคุณชั่วคราวเพื่อรับ SMS ส่ง SMS โทรออก ฯลฯ คุณจะทําอย่างไร?

มีแพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์บนเครือข่ายที่เชี่ยวชาญในการให้บริการหมายเลขสวิสออนไลน์ซึ่งสามารถใช้ในการรับ SMS สวิสส่ง SMS สวิสโทรโดยใช้หมายเลขสวิส ฯลฯ แต่ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นที่จัดทําโดยแต่ละแพลตฟอร์มบริการ บทความนี้จะแนะนําแพลตฟอร์มบริการต่างๆที่นําเสนอหมายเลขประตูโทรศัพท์มือถือเสมือนของสวิส

2 แนะนําแพลตฟอร์ม

ให้สวิสออนไลน์หมายเลขโทรศัพท์มือถือแพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์ฟังก์ชั่นจะแบ่งออกเป็นคร่าวๆเท่านั้นรับเฉพาะ SMS หมายเลขสวิสเท่านั้นสร้างเฉพาะหมายเลขสวิสสามารถรับหมายเลขโทรศัพท์มือถือสวิส (รวมถึงหมายเลขที่จองไว้ส่งและรับ SMS โทร ฯลฯ ) และฟังก์ชั่นอื่น ๆ ต่อไปนี้จะแนะนําประเภทต่างๆของประเภทต่างๆของแพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์

2.1 แพลตฟอร์มที่รับ SMS เท่านั้น

  SMS ตัวสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนของสวิส, ตัวสร้างหมายเลขโทรศัพท์สวิส, หมายเลขโทรศัพท์เสมือนของสวิส, แพลตฟอร์มรหัสยืนยันของสวิตเซอร์แลนด์, การยืนยันหมายเลขโทรศัพท์สวิส, SMS เฉพาะสวิตเซอร์แลนด์, หมายเลขประตูเสมือนของสวิส SMS, แพลตฟอร์มรับรหัสสวิส ฯลฯ หมายถึงแพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์เพื่อให้หมายเลขโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของสวิสและหมายเลขเหล่านี้สามารถรับ SMS ออนไลน์ได้โดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อรับและดูเนื้อหาของ SMS ต่อไปนี้เป็นแพลตฟอร์มบริการบางส่วนที่ให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของสวิสเพื่อรับข้อความแม้ว่าจะไม่รับประกันว่าจะยังคงใช้งานได้ตามปกติ แต่จะพยายามอัปเดตเว็บไซต์ที่มีอยู่

2.1.1 SMS24.me

SMS24.me หมายเลขสวิส

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: SMS24.me
•ภาษาของเว็บไซต์: อังกฤษ, รัสเซีย
•บริการเว็บไซต์: จีนแผ่นดินใหญ่ฟรี, ฮ่องกง, มาเก๊า, ไทย, เวียดนาม, สหรัฐอเมริกา, อินเดีย, สหราชอาณาจักรและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: โทรเลข

2.1.2 การรับ SMS

หมายเลขสวิสที่ได้รับทาง SMS

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: การรับ SMS
•ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์ อังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ฟรีไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊ามาเลเซียญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแคนาดาตุรกีและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: อีเมล (แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบนเว็บ)

2.1.3 รับ SMS ออนไลน์ฟรี

หมายเลขสวิสสําหรับรับ SMS ออนไลน์ฟรี

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: รับ SMS ออนไลน์ฟรี
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: จีนแผ่นดินใหญ่ฟรี, ฮ่องกง, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, เช่นกันและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: อีเมล (แบบฟอร์มเว็บ), โทรเลข

2.1.4 รับ SMS ออนไลน์ฟรี

หมายเลขสวิสสําหรับรับ SMS ออนไลน์ฟรี

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: รับ SMS ออนไลน์ฟรี
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
• บริการเว็บไซต์: มีค่าธรรมเนียมในฮ่องกง สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล สหราชอาณาจักร และและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: ไม่มี

2.1.5 SMSรหัสออนไลน์

หมายเลขสวิสของ SMSCodeOnline

แพลตฟอร์มเว็บไซต์: SMSCodeOnline
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: จีนแผ่นดินใหญ่ฟรี, ฮ่องกง, มาเก๊า, มาเลเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, อินเดีย, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, เยอรมนี, เม็กซิโก, รัสเซียและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: โทรเลข

2.1.6 เข้าถึงรหัสฟรี

หมายเลขสวิสสําหรับรหัสฟรี

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: เข้าถึงรหัสฟรี
• ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์
•บริการเว็บไซต์: จีนแผ่นดินใหญ่ฟรี, ฮ่องกง, มาเก๊า, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, เช่นกันและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: โทรเลข

2.1.7 รหัสคลาวด์

หมายเลขสวิสของรหัสคลาวด์

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: รหัสคลาวด์
• ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์
•บริการเว็บไซต์: จีนแผ่นดินใหญ่ฟรี, ฮ่องกง, มาเก๊า, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, เช่นกันและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: ไม่มี

2.1.8 SMS บนคลาวด์

หมายเลขโทรศัพท์สวิสของคลาวด์ SMS

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: SMS เมฆ
• ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์
•บริการเว็บไซต์: จีนแผ่นดินใหญ่ฟรี, ฮ่องกง, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, มาเก๊า, ญี่ปุ่น, อินเดียและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: อีเมล (แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบนเว็บ)

2.1.9 SMS กริซลี่

หมายเลขสวิสสําหรับ SMS กริซลี่

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: กริซลี่ SMS
•ภาษาของเว็บไซต์: อังกฤษ, รัสเซีย
•บริการเว็บไซต์: มีค่าบริการในไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊ามาเลเซียญี่ปุ่นเวียดนามไทยอินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สหรัฐอเมริกาเยอรมนีเม็กซิโกตุรกีออสเตรเลียปากีสถานไนจีเรียและและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: ห้องแชทสดบนเว็บ

2.1.10 บริการ SMS

หมายเลขสวิสของบริการ SMS

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: บริการ SMS
• ภาษาของเว็บไซต์: จีนตัวย่อ อังกฤษ เช่นกัน
•บริการเว็บไซต์: มีให้บริการในไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊ามาเลเซียเวียดนามไทยอินโดนีเซียอินเดียสหรัฐอเมริกา (VoIP) แคนาดา (VoIP) สหราชอาณาจักรเม็กซิโกและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: อีเมล (แบบฟอร์มเว็บ), โทรเลข

2.1.11 SMS – เปิดใช้งาน

หมายเลขสวิสสําหรับ SMS - เปิดใช้งาน

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: SMS-เปิดใช้งาน
• ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์ อังกฤษ และ
•บริการเว็บไซต์: ชําระเงินไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊ามาเลเซียเวียดนามไทยอินโดนีเซียอินเดียญี่ปุ่นเกาหลี (เกาหลีใต้) สหรัฐอเมริกาแคนาดาสหราชอาณาจักรเม็กซิโกและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
• ติดต่อ: อินสตาแกรม, เฟซบุ๊ก, โทรเลข, ยูทูบ

2.1.12 คน SMS

จํานวนสวิสของ SMS Man

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: คน SMS
• ภาษาของเว็บไซต์: จีนตัวย่อ อังกฤษ รัสเซีย
•บริการเว็บไซต์: ชําระเงินไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊ามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามไทยอินโดนีเซียอินเดียสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหราชอาณาจักรเม็กซิโกและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: โทรเลข

2.1.13 5ซิม

หมายเลขสวิสสําหรับ 5SIM

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: 5SIM
•ภาษาของเว็บไซต์: อังกฤษ, รัสเซีย
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือในกว่า 100 ภูมิภาคทั่วโลก
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
• ติดต่อ: E-mail

2.1.14 Virtnumber: หมายเลข SMS เสมือน

หมายเลขสวิสของ Virtnumber

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: Virtnumber: หมายเลข SMS เสมือน
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือฟรีและจ่ายเงิน
•ลักษณะการใช้งาน:
•ฟรี: สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแคนาดาและและอื่น ๆ
ชําระเงินแล้ว: อื่น ๆ
• ติดต่อ: (1) E-mail: [email protected], เว็บกรอกแบบฟอร์ม; (2) (2)โทรศัพท์: +37253828793ของ

2.1.15 รหัส SMS

หมายเลขสวิสของรหัส SMS

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: รหัส SMS
•ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์ อังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือในหลาย ๆ ที่ทั่วโลก
ฟรี: เฉพาะหมายเลขแคนาดาออสเตรเลียสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาไม่มีหมายเลขจีน
ชําระเงินแล้ว: จีนแผ่นดินใหญ่ มาเลเซีย ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เม็กซิโก บราซิล และหมายเลขภูมิภาคอื่นๆ อีก 70 หมายเลข
• ติดต่อ: E-mail: [email protected]

2.1.16 การเข้าถึงซูเปอร์แมน

หมายเลขสวิสของซูเปอร์แมน

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: รหัสซูเปอร์แมน
•ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์ อังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มรับ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือในกว่า 200 แห่ง
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: โทรเลข

2.1.17 ถนนคนงี่เง่ากระเป๋าเป้สะพายหลังเมฆ

หมายเลขสวิสสําหรับถนนงี่เง่ากระเป๋าเป้สะพายหลังเมฆ

2.2 แพลตฟอร์มที่สร้างตัวเลขเท่านั้น

เครื่องกําเนิดไฟฟ้าหมายเลขโทรศัพท์สวิส, เครื่องกําเนิดไฟฟ้าหมายเลขโทรศัพท์มือถือสวิส, เครื่องกําเนิดไฟฟ้าประตูโทรศัพท์มือถือสวิส, เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสายสุ่มสวิส, เครื่องกําเนิดไฟฟ้าหมายเลขโทรศัพท์สวิส, หมายเลขโทรศัพท์ปลอมของสวิสหมายถึงเท่านั้นที่สามารถ หน้าเว็บหรือซอฟต์แวร์ที่สร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถือของสวิส

หมายเลขที่สร้างขึ้นโดยบริการเว็บไซต์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นตามกฎหมายเลขเท่านั้นและไม่ได้ให้บริการรับและส่ง SMS หากผู้ใช้ต้องการใช้บริการดังกล่าวโปรดอย่าลืมใช้เว็บไซต์ที่ต้องลงทะเบียนยืนยันทาง SMS มิฉะนั้นคุณจะไม่ได้รับรหัสยืนยัน บริการต่อไปนี้ไม่สามารถรับ SMS ข้อความตัวอักษร หรือโทรศัพท์

2.2.1 ตัวสร้างหมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขสวิสสําหรับตัวสร้างหมายเลขโทรศัพท์

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: ตัวสร้างหมายเลขโทรศัพท์ (ตัวสร้างหมายเลขออนไลน์)
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาจีนดั้งเดิม
•บริการเว็บไซต์: ฟรีไต้หวัน, จีนแผ่นดินใหญ่, ฮ่องกง, มาเก๊า, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, เวียดนาม, ไทย, ฟิลิปปินส์, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา, เม็กซิโก, เยอรมนี, รัสเซีย, ตุรกี, เช่นกันและบริการสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: ฟรี
•ติดต่อ: ไม่มี

2.3 แพลตฟอร์มสําหรับรับหมายเลข ส่งและรับข้อความ และโทรออก

  หมายเลขเสมือนของสวิสหมายเลขประตูเสมือนของสวิสโทรศัพท์เสมือนสวิส,หมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนของสวิสหมายเลขโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือเสมือนของสวิส,หมายเลขโทรศัพท์เสมือนของสวิสหมายเลขประตูชั่วคราวของสวิสหมายเลขโทรศัพท์มือถือชั่วคราวของสวิสหมายเลขโทรศัพท์มือถือแบบใช้แล้วทิ้งของสวิสหมายเลขโทรศัพท์แบบใช้แล้วทิ้งของสวิสหมายเลขความเป็นส่วนตัวของสวิสสวิส VoIP,หมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราวของสวิตเซอร์แลนด์หมายถึงแพลตฟอร์มที่สามารถรับหมายเลขสวิสพร้อมกันรับข้อความสวิสส่งข้อความสวิสและโทรด้วยหมายเลขสวิส

ดังนั้นบริการนี้จึงเทียบเท่ากับการสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ไม่ใช่ทุกบริการที่มีฟังก์ชั่นโทรศัพท์มือถือทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ นอกจากนี้บริการคือผู้ใช้มีหมายเลขส่วนตัวและสามารถใช้มัลติฟังก์ชั่นซึ่งสามารถเก็บไว้เป็นเวลานาน แพลตฟอร์มบริการประเภทนี้อธิบายไว้ด้านล่าง

2.3.1 แบล็คเทล

หมายเลขสวิสของแบล็คเทล

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: แบล็คเทล
• ภาษาของเว็บไซต์: อังกฤษ เยอรมัน
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการชําระเงินฮ่องกง, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก, บราซิล, สหราชอาณาจักร, ตุรกีและบริการแพลตฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: อีเมล (แบบฟอร์มเว็บ), โทรเลข

2.3.2 ฟรีเจ

หมายเลขสวิสของ Freeje

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: Freeje
•ภาษาเว็บไซต์: อังกฤษ, รัสเซีย, ฝรั่งเศส
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์มือถือแบบชําระเงินในกว่า 100 ประเทศหรือภูมิภาค
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: บริการลูกค้าแชทสดทางเว็บ

2.3.3 โปรโอเวล

หมายเลขสวิสของ Proovl

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: Proovl
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์มือถือแบบชําระเงินใน 212 ประเทศหรือภูมิภาค
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ข้อมูลติดต่อ: อีเมลโทรศัพท์ที่อยู่ศูนย์บริการลูกค้าออนไลน์

2.3.4 หมายเลข Skype (ไมโครซอฟท์)

หมายเลขสวิสของ Skype

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: หมายเลข Skype
•ภาษาของเว็บไซต์: พูดได้หลายภาษารวมถึงภาษาจีนดั้งเดิม
• บริการเว็บไซต์: มีค่าธรรมเนียมในฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก บราซิล สหราชอาณาจักร และและบริการแพลตฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
• ติดต่อ: ใช้แอป รับความช่วยเหลือ ใน Windows 10 เพื่อรับการสนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft

2.3.5 ซาคาริ

หมายเลขสวิสของซาคารี

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: ซาคาริ
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
• บริการเว็บไซต์: มีค่าธรรมเนียมในสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก บราซิล สหราชอาณาจักร และและบริการแพลตฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
• ติดต่อ: E-mail: [email protected], เว็บกรอกแบบฟอร์ม

2.3.6 โหมด SMS

จํานวนสวิสของ smsmode

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: SMSMODE
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์มือถือแบบชําระเงิน
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: บริการลูกค้าเว็บไซต์ทันที

2.3.7 โซเนเทล

หมายเลขสวิสของโซเนเทล

 

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: SONETEL
•ภาษาของเว็บไซต์: จีนประยุกต์อังกฤษและอื่น ๆ
•บริการเว็บไซต์: มีค่าธรรมเนียมในไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเก๊ามาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกบราซิลสหราชอาณาจักรและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: อีเมล (แบบฟอร์มเว็บ) โทรศัพท์

2.3.8 ตัวเลขที่สามารถโยนได้

หมายเลขสวิสของตัวเลขที่สามารถโยนได้

•แพลตฟอร์มเว็บไซต์: ตัวเลขที่โยนได้
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: มีให้สําหรับจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงญี่ปุ่นไทยเวียดนามสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกบราซิลสหราชอาณาจักรและอื่น ๆและบริการสร้างหมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: E-mail (เว็บกรอกแบบฟอร์ม)

2.3.9 ทวิลิโอ

หมายเลขสวิสของ Twilio

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: Twilio
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น
•บริการเว็บไซต์: ให้บริการแพลตฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์มือถือแบบชําระเงิน
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
•ติดต่อ: ศูนย์ช่วยเหลือพนักงานขาย

2.3.10 สายโทรศัพท์เสมือน

หมายเลขสวิสสําหรับสายโทรศัพท์เสมือน

• แพลตฟอร์มเว็บไซต์: สายโทรศัพท์เสมือน
• ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาอังกฤษ
•บริการเว็บไซต์: ชําระเงินไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์ไทยเวียดนามสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกบราซิลสหราชอาณาจักรและอื่น ๆและบริการแพลตฟอร์มหมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ
•ลักษณะการใช้งาน: จ่ายแล้ว
• ติดต่อ: E-mail: [email protected]

3 สรุป

สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ร่ํารวยที่สุดในโลกในแง่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัวและความมั่งคั่งต่อหัวที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้สภาพภูมิอากาศและทิวทัศน์ธรรมชาติของสวิตเซอร์แลนด์นั้นเหนือกว่ามากและเป็นที่รู้จักกันในนาม “World Park” และ “World Garden” ซึ่งเหมาะสําหรับการท่องเที่ยวและการย้ายถิ่นฐานดังนั้นตัวเลขของสวิสจึงมีความต้องการบางอย่าง

ดังนั้นหากคุณต้องการหมายเลขโทรศัพท์มือถือออนไลน์ของสวิสอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มและการใช้งานในระยะยาวขอแนะนําให้เลือกแพลตฟอร์มบริการแบบชําระเงินนอกเหนือจากการเป็นหมายเลขพิเศษที่สามารถใช้ได้ด้วยตัวเองเท่านั้นคุณยังสามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน แต่คุณยังต้องตัดสินว่าเว็บไซต์นั้นทํางานอย่างถูกต้องหรือไม่มิฉะนั้นคุณอาจใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อหมายเลข แต่ไม่สามารถใช้งานได้หากคุณกังวลขอแนะนําให้ใช้แพลตฟอร์มฟรีเพื่อทดสอบก่อนแล้วพิจารณาว่าจะซื้อหมายเลขที่ชําระเงินหลังการใช้งานหรือไม่

4 ทรัพยากรทั้งหมด

หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แนะนําในบทความนี้ส่วนใหญ่เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่มี “สวิตเซอร์แลนด์” หากแพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์ให้หมายเลขในที่อื่น ๆ แต่ไม่ได้ให้หมายเลขสวิสจะไม่รวมอยู่ในบทความนี้หากผู้อ่านต้องการค้นหาบริการหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้งหมด แต่ไม่จําเป็นต้องมีหมายเลขสวิสคุณสามารถไปที่ “หมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนออนไลน์ (รวมถึงรหัสยืนยัน SMS เครื่องกําเนิดไฟฟ้าการรับรหัสและแพลตฟอร์มบริการอื่น ๆ )” เพื่อเรียกดูมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือทั้งหมดทั่วโลก

5 แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลที่แนะนําในบทความนี้คือการใช้แพลตฟอร์มบริการเว็บไซต์เพื่อรับข้อความ SMS ของโทรศัพท์มือถือหรือใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อจําลองฟังก์ชั่นและแอปพลิเคชันต่างๆของโทรศัพท์มือถือจริงบริการดังกล่าวเป็นโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดเสมือนจริงอย่างสังหรณ์ใจในแพลตฟอร์มบริการเครือข่าย หมายเลขโทรศัพท์มือถือเสมือนอิสระสามารถมีฟังก์ชั่นในการรับ SMS การส่งข้อความการโทรการฟังการโทรและอื่น ๆ

แต่นอกเหนือจากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถเสมือนจริงแล้วยังมีเครื่องมือมากมายในชีวิตที่สามารถจําลองสิ่งต่าง ๆ เช่นการรับจดหมายทางกายภาพที่บ้านในอดีตและตอนนี้บริการต่างๆกําลังเปลี่ยนเป็นอีเมลมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอดีตคุณต้องพกบัตรหลายใบเช่นบัตรเครดิตและบัตรสมาชิกและตอนนี้พวกเขากําลังเปลี่ยนเป็นบัตรเสมือนมากขึ้นตราบใดที่โทรศัพท์มือถือดับลง ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้: การ์ดเสมือนที่อยู่อีเมล

5.1 การ์ดเสมือน

นอกเหนือจากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถเสมือนจริงแล้วการใช้บัตรจริงทุกวันยังสามารถจําลองเสมือนเป็นบัตรเสมือนเช่นบัตรเครดิตเสมือนบัตรสมาชิกเสมือนบัตรตั๋วอิเล็กทรอนิกส์เสมือนซิมการ์ดเสมือนซิมการ์ดเสมือน (บัตร eSIM) ฯลฯ สามารถผูกติดกับโทรศัพท์มือถือลดปัญหาในการพกพาบัตรหลายใบเมื่อออกไปข้างนอกและลดความเสี่ยงของการบันทึกด้านข้างและการรั่วไหลของข้อมูล แต่ยังช่วยลดการติดต่อระหว่างบัตรกับผู้คนในยุคโรคระบาดและอื่น ๆ อีกมากมายสามารถแยกแยะปัญหาของการ์ดลดการสูญเสียทรัพยากรการปกป้องสิ่งแวดล้อมและรักโลก สําหรับการ์ดเสมือนและเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานโปรดดูบทความ “การ์ดเสมือน” ซึ่งมีการแนะนําและการสอนที่สมบูรณ์

5.2 ที่อยู่อีเมล

แม้ว่าจุดประสงค์หลักของบทความนี้คือการแนะนําแพลตฟอร์มบริการสําหรับการส่งและรับ SMS ออนไลน์ แต่โดยปกติแล้วผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่มีความต้องการนี้เป็นเพราะพวกเขาต้องการลงทะเบียนสําหรับแพลตฟอร์มบริการเครือข่ายและต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือและส่ง SMS ยืนยันเมื่อสมัครใช้บริการดังกล่าวหรือสร้างบัญชีหลายแพลตฟอร์มจะต้องกรอกที่อยู่อีเมลด้วย ดังนั้นนอกเหนือจากการใช้หมายเลขชั่วคราวแล้วที่อยู่อีเมลมักจะต้องการใช้กล่องจดหมายชั่วคราว (หรือกล่องจดหมาย 10 นาทีกล่องจดหมายแบบใช้แล้วทิ้งกล่องจดหมายแบบใช้แล้วทิ้งตัวสร้างกล่องจดหมาย ฯลฯ ) เพื่อป้องกันการรั่วไหลของความเป็นส่วนตัวหรือได้รับการยกเว้นจากการสมัครบัญชีกล่องจดหมายหลายบัญชีและข้อมูลและการแนะนําบริการเกี่ยวกับกล่องจดหมายชั่วคราวสามารถพบได้ใน〈 กล่องจดหมายอีเมล” บทความในส่วนของกล่องจดหมายชั่วคราว ซึ่งอธิบายไว้ในรายละเอียด


!

Ads

Ads Blocker Detected!!!

嗨,您好!我們注意到您正在使用廣告封鎖器。當您使用廣告封鎖器時,我們會偵測到並顯示此訊息。我們理解您想要減少廣告干擾,但同時也希望您知道廣告是我們維持網站運作的主要收入來源。如果您願意關閉廣告封鎖器,或將我們的網站加入白名單,我們可以繼續提供優質的內容和服務。此外,您也可以享受到更好的使用體驗,因為廣告將顯示更符合您興趣的內容。感謝您的理解和支持!