LotHelper: Nền tảng nhắn tin di động miễn phí ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada và những nơi khác

📝

WillPete

📅

📆

📁

,

🏷️

LotHelper: Nền tảng nhắn tin di động miễn phí ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada và những nơi khác

  LotHelper là một dịch vụ trang web cung cấp nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động miễn phí ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada và những nơi khác.

1 Lời nói đầu

Mạng cung cấp một loạt các dịch vụ, nhiều dịch vụ cần phải áp dụng cho một tài khoản để sử dụng dịch vụ đầy đủ hơn, nhưng cũng thường yêu cầu người dùng xác minh số điện thoại di động, chẳng hạn như Facebook, LINE, WhatsApp, YouTube và như vậy.

Nhưng nếu đối với người dùng chú ý nhiều hơn đến quyền riêng tư là không muốn tiết lộ số điện thoại di động, nhưng đồng thời không có số cửa điện thoại di động dư thừa có thể được sử dụng, cũng không muốn áp dụng thêm số cửa, sau đó dịch vụ nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động có thể cho phép người dùng có nhu cầu này có thêm số sms có thể làm xác minh tin nhắn SMS.

Mặc dù trong mạng giống như một loạt các dịch vụ nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động, nhưng một số người dùng chỉ sử dụng tạm thời các dịch vụ yêu cầu xác minh điện thoại di động, không muốn làm đăng ký tài khoản quá phức tạp, quản lý số điện thoại di động, tài khoản cá nhân và thiết lập quyền riêng tư và các hoạt động khác, sau đó chỉ cần cung cấp số điện thoại di động đơn giản và đọc nội dung tin nhắn văn bản.

LotHelper chỉ có thể đáp ứng các nhu cầu trên, không yêu cầu người dùng đăng ký thêm tài khoản, cũng không cần phải thực hiện bất kỳ quản lý số điện thoại di động, nhưng để xem xét nội dung của số điện thoại di động và tin nhắn văn bản rất đơn giản, mùa xuân.

2 Thông tin cơ bản

  • Tên trang web: LotHelper
  • Trang web: https://www.lothelper.com/
  • Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh.
  • Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động miễn phí ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada và những nơi khác.
  • Cách liên hệ: email: [email protected].

3 Phương pháp sử dụng

LotHelper cung cấp các dịch vụ và giao diện rất đơn giản, không yêu cầu người dùng đăng ký tài khoản, cũng không cần quá trình phức tạp, về cơ bản chỉ cần một vài bước, chọn quốc gia cần thiết, cũng như số sms điện thoại di động, và chờ đợi cho đến khi nhận được tin nhắn văn bản có thể đọc nội dung của tin nhắn văn bản.

3.1 Kiểm tra số điện thoại di động được cung cấp bởi trang web

Khi bạn vào trang chủ của LotHelper, bạn sẽ thấy hộp đầu vào có thể miễn phí cho số điện thoại, nhưng bạn không cần phải nhập bất cứ điều gì, nhấp trực tiếp vào “Lấy số” để nhập danh sách số hoặc nhấp trực tiếp vào “Danh sách số” ở trên cùng bên trái.

Trang chủ LotHelper

Khi bạn vào danh sách các số của LotHelper, bạn có thể thấy nhiều ô bên dưới, hiện có chứa các số ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada và những nơi khác, cũng như các trường thông tin liên quan, như hình dưới đây.

Danh sách các số LotHelper

3.2 Đọc nội dung tin nhắn văn bản của số điện thoại di động đó

Trong danh sách các số bước trước, chọn quốc gia và số bạn cần, nhấp vào nút “Xem thông tin” và truy cập trang nội dung sms để xem nội dung tin nhắn văn bản bạn nhận được. Mỗi ô là một tin nhắn VĂN BẢN, bên trái là nội dung tin nhắn văn bản, ngoài cùng bên phải là thời gian nhận được, như hình dưới đây.

Nội dung tin nhắn văn bản LotHelper

4 Kết luận và đánh giá tâm đắc

Giao diện dịch vụ web và quá trình sử dụng của “LotHelper” rất đơn giản, đơn giản, cũng không giống như các trang web dịch vụ nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động phức tạp hơn để áp dụng cho tài khoản của người dùng và xác minh hộp thư và nhiều bước thiết lập và ứng dụng, cũng không có nhiều quá trình và chức năng, có thể truy vấn nội dung tin nhắn SMS nhận được trong quá khứ. Số điện thoại di động cũng được đánh dấu là trực tuyến để tránh người dùng sử dụng số đã hết hạn.

Mặc dù trang web sử dụng số miễn phí để nhận được nội dung tin nhắn văn bản được công khai trên trang web, nhưng bởi vì không cần phải áp dụng cho tài khoản, cũng không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân, vì vậy ngoại trừ người dùng riêng của họ, những người khác không thể nhìn thấy ai sử dụng, nếu nội dung của tin nhắn văn bản không phải là thông tin bí mật quan trọng mà không cần phải lo lắng quá nhiều.

Nếu chỉ muốn nhanh chóng có được số sms và nhận tin nhắn văn bản xác minh để mở các dịch vụ khác trên mạng, hoặc không muốn tiết lộ điện thoại di động thực sự, và sẽ không nhận được nội dung bí mật, cũng không muốn dành quá nhiều thời gian trong một tài khoản ứng dụng phức tạp hoặc hoạt động chức năng, sau đó “LotHelper” có thể nhanh chóng có được số điện thoại di động miễn phí, và nhanh chóng hoàn thành chức năng của dịch vụ nhận tin nhắn SMS.

Nhưng nếu bạn muốn có một nền tảng quản lý số mạnh mẽ hơn, bạn có thể sử dụng các dịch vụ nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động khác, bởi vì chức năng tổng thể là tương đối đơn giản, thích hợp hơn cho người dùng cần phải nhanh chóng có được số để sử dụng, vì vậy nếu dịch vụ quản lý hoàn chỉnh, sau đó có nền tảng tốt hơn khác có thể được sử dụng.

5 Mở rộng đọc

Cập nhật bản ghi

  1. 2020/05/18, phiên bản ngôn ngữ mới.