MyTempSMS.com: Miễn phí Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và những nơi khác số điện thoại di động nền tảng nhắn tin

📝

WillPete

📅

📆

📁

,

🏷️

MyTempSMS.com: Miễn phí Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và những nơi khác số điện thoại di động nền tảng nhắn tin

 MyTempSMS.com là một dịch vụ trang web cung cấp dịch vụ trang web cung cấp nền tảng nhận tin nhắn sms di động miễn phí ở Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và những nơi khác.

1 Lời nói đầu

Mạng cung cấp một loạt các dịch vụ, nhiều dịch vụ cần phải áp dụng cho một tài khoản để sử dụng dịch vụ đầy đủ hơn, nhưng cũng thường yêu cầu người dùng xác minh số điện thoại di động, chẳng hạn như Facebook, LINE, WhatsApp, YouTube và như vậy.

Nhưng nếu đối với người dùng chú ý nhiều hơn đến quyền riêng tư là không muốn tiết lộ số điện thoại di động, nhưng đồng thời không có số cửa điện thoại di động dư thừa có thể được sử dụng, cũng không muốn áp dụng thêm số cửa, sau đó dịch vụ nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động có thể cho phép người dùng có nhu cầu này có thêm số sms có thể làm xác minh tin nhắn SMS.

Mặc dù trong mạng giống như một loạt các dịch vụ nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động, nhưng một số người dùng chỉ sử dụng tạm thời các dịch vụ yêu cầu xác minh điện thoại di động, không muốn làm đăng ký tài khoản quá phức tạp, quản lý số điện thoại di động, tài khoản cá nhân và thiết lập quyền riêng tư và các hoạt động khác, sau đó chỉ cần cung cấp số điện thoại di động đơn giản và đọc nội dung tin nhắn văn bản.

Và MyTempSMS.com vừa vặn có thể đáp ứng nhu cầu trên, không cần người dùng đăng ký thêm tài khoản, cũng không cần phải làm bất kỳ quản lý số điện thoại di động, nhưng để rất đơn giản, số điện thoại di động mùa xuân và nội dung tin nhắn sms để xem xét.

2 Thông tin cơ bản

 • Tên trang web: MyTempSMS.com
 • Trang web: https://mytempsms.com/
 • Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh,
 • Dịch vụ website: Cung cấp miễn phí Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh,Dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
 • Cách liên hệ: Nút trò chuyện trên trang web chính thức.

3 Phương pháp sử dụng

MyTempSMS.com cung cấp dịch vụ và giao diện rất đơn giản, không yêu cầu người dùng đăng ký tài khoản, cũng không cần quá trình phức tạp, về cơ bản chỉ cần hai bước, chọn quốc gia cần thiết, cũng như số sms điện thoại di động, và chờ đợi cho đến khi nhận được tin nhắn văn bản có thể đọc nội dung của tin nhắn văn bản.

3.1 Kiểm tra số điện thoại di động được cung cấp bởi trang web

Trang chủ của MyTempSMS.com
Trang chủ của MyTempSMS.com.

Đến trang chủ của trang web của dịch vụ “MyTempSMS.com“, bạn có thể thấy nhiều ô dưới trang chủ, bao gồm các số từ Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, v.v. và các trường thông tin liên quan như sau.

Mô hình lưới số điện thoại di động của MyTempSMS.com
MyTempSMS.com: Miễn phí Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và những nơi khác số điện thoại di động nền tảng nhắn tin MyTempSMS.com: Miễn phí Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và những nơi khác số điện thoại di động nền tảng nhắn tinUK Mobile Phone Number

   MyTempSMS.com: Miễn phí Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và những nơi khác số điện thoại di động nền tảng nhắn tin   

MyTempSMS.com: Miễn phí Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và những nơi khác số điện thoại di động nền tảng nhắn tin

Phía trên bên phải của ô là tình trạng trực tuyến của số điện thoại di động đó, số bình thường có thể sử dụng sẽ hiển thị biểu tượng “MyTempSMS.com: Miễn phí Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và những nơi khác số điện thoại di động nền tảng nhắn tin“”, nếu số đó là gần đây vừa trực tuyến sẽ hiển thị biểu tượng “MyTempSMS.com: Miễn phí Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và những nơi khác số điện thoại di động nền tảng nhắn tin” ởMyTempSMS.com: Miễn phí Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và những nơi khác số điện thoại di động nền tảng nhắn tin phía sau “”, nếu số đó đã hết hạn và không thể sử dụng sẽ hiển thị biểu tượng “MyTempSMS.com: Miễn phí Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và những nơi khác số điện thoại di động nền tảng nhắn tin“”. Phía trên bên trái của lưới là cờ / cờ khu vực được hiển thị.

Ở giữa lưới là số điện thoại di động, “+○○” cho mã vương miện quốc tế (thường có thể được thay thế bằng “+”) và mã vùng điện thoại (ví dụ “44” đại diện cho mã vùng điện thoại của Vương quốc Anh), toàn bộ chuỗi là số điện thoại di động đầy đủ, nhưng bởi vì trang web hiển thị số điện thoại là sử dụng hình ảnh hiển thị, vì vậy không thể sao chép trực tiếp, phải nhấp vào biểu tượng “”MyTempSMS.com: Miễn phí Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và những nơi khác số điện thoại di động nền tảng nhắn tin ở phía dưới bên phải, để có thể sao chép số điện thoại di động bình thường.

Sau đó, sau đó, sau khi chọn khu vực cần thiết và số điện thoại di động, sao chép số và gửi tin nhắn văn bản đến số đó, hoặc nhập số đó vào nền tảng dịch vụ trang web cần xác minh số điện thoại di động, sau đó chờ đợi để nhận được tin nhắn văn bản xác minh từ trang web dịch vụ và kiểm tra nội dung tin nhắn văn bản tiếp theo.

3.2 Đọc nội dung tin nhắn văn bản của số điện thoại di động đó

Sau khi nhấp vào số điện thoại di động ở bước trên để vào trang nội dung sms, bạn có thể truy cập để xem nội dung tin nhắn văn bản bạn nhận được. Mỗi ô là một tin nhắn VĂN BẢN, mỗi ô có ba trường: Receiving numberSMS, verification code, Receiving time, đại diện cho: số điện thoại di động nhận được (người gửi tin nhắn SMS), mã xác minh sms (nội dung văn bản SMS), thời gian nhận được. Dưới đây là ví dụ về ô nội dung sms:

MyTempSMS.com mô hình lưới nội dung sms
Receiving numberSMS verification codeReceiving time
Người gửi tin nhắn SMS 1Nội dung văn bản bản tin 1.2 minutes ago
Người gửi tin nhắn SMS 2Nội dung văn bản bản tin 2.3 minutes ago
………………

4 Kết luận và đánh giá tâm đắc

Giao diện dịch vụ web “MyTempSMS.com” và quá trình sử dụng rất đơn giản, đơn giản, cũng không giống như các trang web dịch vụ nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động phức tạp hơn để áp dụng cho tài khoản của người dùng và xác minh hộp thư và nhiều bước thiết lập và ứng dụng, cũng không có nhiều quá trình và chức năng, có thể truy vấn nội dung tin nhắn SMS nhận được trong quá khứ. Số điện thoại di động cũng được đánh dấu là trực tuyến để tránh người dùng sử dụng số đã hết hạn.

Mặc dù trang web sử dụng số miễn phí để nhận được nội dung tin nhắn văn bản được công khai trên trang web, nhưng bởi vì không cần phải áp dụng cho tài khoản, cũng không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân, vì vậy ngoại trừ người dùng riêng của họ, những người khác không thể nhìn thấy ai sử dụng, nếu nội dung của tin nhắn văn bản không phải là thông tin bí mật quan trọng mà không cần phải lo lắng quá nhiều.

Nếu chỉ muốn nhanh chóng có được số sms và nhận được tin nhắn văn bản xác minh để mở các dịch vụ khác trên mạng, hoặc không muốn tiết lộ điện thoại di động thực sự, và sẽ không nhận được nội dung bí mật, cũng không muốn dành quá nhiều thời gian trong một tài khoản ứng dụng phức tạp hoặc hoạt động chức năng, sau đó “MyTempSMS.com” có thể nhanh chóng có được số điện thoại di động miễn phí, và nhanh chóng hoàn thành chức năng của dịch vụ nhận tin nhắn SMS.

Nhưng nếu bạn muốn có một nền tảng quản lý số mạnh mẽ hơn, bạn có thể sử dụng các dịch vụ nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động khác, bởi vì chức năng tổng thể là tương đối đơn giản, thích hợp hơn cho người dùng cần phải nhanh chóng có được số để sử dụng, vì vậy nếu dịch vụ quản lý hoàn chỉnh, sau đó có nền tảng tốt hơn khác có thể được sử dụng.

5 Mở rộng đọc

Cập nhật bản ghi

 1. 2022/05/18, phiên bản ngôn ngữ mới.


!

Ads

Ads Blocker Detected!!!

嗨,您好!我們注意到您正在使用廣告封鎖器。當您使用廣告封鎖器時,我們會偵測到並顯示此訊息。我們理解您想要減少廣告干擾,但同時也希望您知道廣告是我們維持網站運作的主要收入來源。如果您願意關閉廣告封鎖器,或將我們的網站加入白名單,我們可以繼續提供優質的內容和服務。此外,您也可以享受到更好的使用體驗,因為廣告將顯示更符合您興趣的內容。感謝您的理解和支持!