31 [Hồng Kông +852] máy phát điện thoại di động điện thoại ảo nhận được nền tảng mã xác minh SMS

📝

WillPete

📅

📆

📁

,

🏷️

31 [Hồng Kông +852] máy phát điện thoại di động điện thoại ảo nhận được nền tảng mã xác minh SMS

  Máy phát điện thoại di động điện thoại ảo Hồng Kông nhận được nền tảng mã xác minh SMS, đề cập đến nền tảng cho phép người dùng sử dụng trang web được cung cấp trên web và số điện thoại di động Hồng Kông (mã vùng điện thoại quốc tế là +852) và được sử dụng để nhận tin nhắn VĂN BẢN, mã xác minh và các dịch vụ liên quan khác. Tuy nhiên, bài viết này sẽ giới thiệu nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số Hồng Kông, có nghĩa là, ngoài việc nhận tin nhắn VĂN BẢN Hồng Kông, cũng bao gồm gửi tin nhắn văn bản, số điện thoại ảo và các nền tảng dịch vụ trực tuyến khác liên quan đến số Hồng Kông.

目錄

1 Lời nói đầu

Nếu bạn cư trú tại Hồng Kông, nhưng không muốn sử dụng số điện thoại di động của họ, hoặc có mối quan tâm về quyền riêng tư, hoặc sống bên ngoài Hồng Kông, hoặc sống bên ngoài Hồng Kông để đi du lịch đến Hồng Kông, nhưng tạm thời muốn sử dụng số điện thoại di động của Hồng Kông để nhận tin nhắn văn bản, gửi tin nhắn văn bản, cuộc gọi và các chức năng khác, sau đó làm thế nào để làm gì?

Trên mạng có một nền tảng dịch vụ trang web chuyên cung cấp số Hồng Kông trực tuyến, có thể được sử dụng để nhận tin nhắn VĂN BẢN Hồng Kông, gửi tin nhắn VĂN BẢN Hồng Kông, sử dụng cuộc gọi số Hồng Kông và các chức năng khác nhau, nhưng vẫn phụ thuộc vào các chức năng được cung cấp bởi các nền tảng dịch vụ khác nhau. Bài viết này sẽ giới thiệu một loạt các nền tảng dịch vụ cung cấp số cổng điện thoại di động ảo Hồng Kông.

2 Giới thiệu nền tảng

Nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số điện thoại di động trực tuyến Hồng Kông, chức năng về cơ bản được chia thành chỉ nhận tin nhắn văn bản số Hồng Kông, chỉ gửi tin nhắn văn bản số Hồng Kông, chỉ tạo số Hồng Kông, có thể nhận được số điện thoại di động Hồng Kông (bao gồm số giữ lại, tin nhắn văn bản gửi và nhận, cuộc gọi, v.v.) và các chức năng khác, sau đây sẽ giới thiệu các loại nền tảng dịch vụ trang web khác nhau.

2.1 Chỉ nhận tin nhắn văn bản Hồng Kông

  Máy phát điện thoại di động điện thoại ảo Hồng Kông nhận bản tin, nền tảng mã xác minh tiếp nhận Hồng Kông, thu mã xác minh số điện thoại Hồng Kông, chỉ nhận số cổng tin nhắn SMS Hồng Kông, bản tin nhận số cổng ảo Hồng Kông, nền tảng nhận mã Hồng Kông, nhận tin nhắn SMS Hồng Kông, sms sms hồng kông Đề cập đến nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số điện thoại hoặc số điện thoại di động của Hồng Kông, có thể nhận được tin nhắn văn bản trực tuyến, không cần sử dụng điện thoại di động để nhận và xem nội dung sms.

Dưới đây giới thiệu một số nền tảng dịch vụ cung cấp tin nhắn văn bản điện thoại di động Hồng Kông, mặc dù không đảm bảo rằng nó có thể tiếp tục sử dụng bình thường, nhưng sẽ cố gắng cập nhật các trang web có sẵn.

2.1.1 7SIM.NET

số Hồng Kông của 7SIM.NET

• Nền tảng web: 7SIM.NET
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh, tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Hoa Kỳ, Thái Lan, Ấn Độ, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Trò chuyện tức thì trên trang web (chatra).

2.1.2 Cloakmobile

Số Hồng Kông của Cloakmobile

• Nền tảng trang web: Cloakmobile
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ website: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận sms di động miễn phí tại Hồng Kông, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Philippines, v.v.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Hộp thư điện tử: [email protected]

2.1.3 Free-SMS-Receive

Số Hồng Kông của Free-SMS-Receive

• Nền tảng trang web: Free-SMS-Receive
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Hộp thư điện tử: [email protected]

2.1.4 MyTempSMS

Số Hồng Kông của MyTempSMS

• Nền tảng trang web: MyTempSMS
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh, và
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Nút trò chuyện trên web.

2.1.5 RECEIVE SMS ONLINE

Danh sách các số hồng Kông của RECEIVE SMS ONLINE

• Nền tảng trang web: RECEIVE SMS ONLINE
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động miễn phí ở Hồng Kông, Hoa Kỳ và những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.6 SMS24.me

số Hồng Kông của SMS24.me

• Nền tảng web: SMS24.me
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh, tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Telegram.

2.1.7 SMSCodeOnline

Số của SMSCodeOnline

• Nền tảng trang web: SMSCodeOnline
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Đức, Mexico, Nga, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.8 Trash Mobile (SPOOF BOX)

Số Hồng Kông của SPOOF BOX

• Nền tảng trang web: Trash Mobile (SPOOF BOX)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, và
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí hồng Kông, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Telegram.

2.1.9 Z-SMS

Số Hồng Kông của Z-SMS

• Nền tảng trang web: Z-SMS
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động miễn phí ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Malaysia, Thái Lan, Vương quốc Anh và và những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.10 Có tin nhắn văn bản đám mây nhận được

Số Hồng Kông được nhận bởi tin nhắn văn bản đám mây

• Nền tảng trang web: Nhận tin nhắn văn bản đám mây
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động miễn phí ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Hoa Kỳ, Canada và những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Email (trang web điền vào biểu mẫu).

2.1.11 Tin nhắn VĂN BẢN đám mây nhanh

Số Hồng Kông cho tin nhắn văn bản đám mây nhanh chóng

• Nền tảng trang web: Tin nhắn văn bản đám mây nhanh chóng
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động miễn phí ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Hoa Kỳ và những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.12 Số nối

Số Hồng Kông cho số tiếp nhận

• Nền tảng trang web: số nối
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ website: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn sms di động miễn phí tại Hồng Kông, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, v.v.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: (1) hộp thư điện tử; (2) Telegram; (3) Để lại tin nhắn.

2.1.13 Nhận tin nhắn SMS

Số Hồng Kông nhận được tin nhắn văn bản

• Nền tảng trang web: Nhận tin nhắn văn bản
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Email (trang web điền vào biểu mẫu).

2.1.14 Mã nối đám mây

Số Hồng Kông cho mã kết nối đám mây

• Nền tảng trang web: Mã nối đám mây
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.15 Richpva

Số Hồng Kông của Richpva

• Nền tảng web: Richpva
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn sms di động trả phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, hơn 170 địa điểm khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Nút trò chuyện trên web.

2.1.16 SMS Man

Số Hồng Kông của SMS Man

• Nền tảng trang web: SMS Man
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Nga.
• Dịch vụ trên trang web: Cung cấp dịch vụ trả phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: telegram.

2.1.17 Phone Rent Service

Số hồng kông của Phone Rent Service

• Nền tảng trang web: Phone Rent Service
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp trả phí cho Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Hoa Kỳ, Thái Lan, Việt Nam, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Nút trò chuyện trên web.

2.1.18 SMS Service

Số Hồng Kông của SMS Service

• Nền tảng trang web: SMS Service
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, và
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ trả phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ (điện thoại internet), Canada (điện thoại internet), Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Telegram, biểu mẫu dịch vụ khách hàng trên web.

2.1.19 SMS-ACTIVATE

Số HỒNG KÔNG của SMS-ACTIVATE

• Nền tảng trang web: SMS-ACTIVATE
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh và .
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ trả phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Instagram,Facebook、Telegram,YouTube.

2.1.20 Virtual SMS number (Virtnumber)

Số Hồng Kông của Virtnumber

•平台平台 web:Virtual SMS number (Virtnumber)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, và
• Dịch vụ trang web: Cung cấp trả tiền cho Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: hộp thư điện tử (biểu mẫu điền trang web), điện thoại.

2.1.21 SIMSMS.ORG

số Hồng Kông của SIMSMS.ORG

• Nền tảng trang web: SIMSMS.ORG
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ trả tiền cho Hồng Kông, Trung Quốc đại lục, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Đức, Mexico, Brazil, Nga vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Nút trò chuyện trên web.

2.2 Nền tảng chỉ gửi tin nhắn VĂN BẢN Hồng Kông (gửi mã)

Vui lòng tham khảo trực tiếp phần “Chỉ gửi tin nhắn văn bản (gửi mã)” trong bài viết “Máy tạo số điện thoại di động ảo nhận mã xác minh sms, nền tảng nhận mã“, nếu có nền tảng ngôn ngữ quốc tế như tiếng Trung hoặc tiếng Anh phồn thể, có thể sử dụng số điện thoại của Hồng Kông để gửi tin nhắn văn bản.

2.3 Chỉ tạo ra số Hồng Kông

Máy phát điện thoại Hồng Kông, máy phát điện thoại di động Hồng Kông, máy phát điện thoại di động Hồng Kông, máy phát điện thoại ngẫu nhiên Hồng Kông, máy phát điện thoại Hồng Kông, số điện thoại giả Hồng Kông có nghĩa là chỉ có thể Trang web hoặc phần mềm tạo số điện thoại di động Hồng Kông.

Các dịch vụ trang web này cung cấp số tạo ra chỉ được tạo ra theo quy tắc số, không cung cấp dịch vụ nhận và gửi tin nhắn văn bản, nếu người dùng muốn sử dụng loại dịch vụ này, hãy nhớ không sử dụng các trang web cần xác minh đăng ký sms, nếu không sẽ không nhận được mã xác minh. Các dịch vụ sau đây không thể nhận được bản tin, không thể nhắn tin, không thể gọi điện thoại.

2.3.1 Máy phát điện thoại di động (Blog Chen Liangliang)

Số Hồng Kông của trình tạo số điện thoại di động

• Nền tảng trang web: Trình tạo số điện thoại di động (Blog Chen Yiliang)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ máy phát điện thoại di động miễn phí ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Phản hồi tin nhắn.

2.3.2 Máy phát điện số điện thoại di động hàng loạt (an Online Tool)

Số Hồng Kông của máy phát điện số điện thoại di động hàng loạt

• Nền tảng trang web: Trình tạo số lượng lớn số điện thoại di động (an Online Tool)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ máy phát điện thoại di động miễn phí ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Tin nhắn bài viết.

2.3.3 Số điện thoại được tạo ra & Gtytill Tạo số điện thoại di động (Online Tools)

Số điện thoại được tạo ra > số Hồng Kông được tạo bởi số điện thoại di động

• Nền tảng trang web: Tạo số điện thoại >>Commutills (Online Tools)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung phồn thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ máy phát điện thoại di động miễn phí ở Hồng Kông, Đài Loan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục và những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Email (google biểu mẫu điền).

2.3.4 Tạo số điện thoại > Tạo số điện thoại di động (jsten.free.fr)

Số điện thoại được tạo ra > số Hồng Kông được tạo bởi số điện thoại di động

• Nền tảng trang web: Tạo số điện thoại >XD số điện thoại di động (jsten.free.fr)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung phồn thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ máy phát điện thoại di động miễn phí ở Hồng Kông, Đài Loan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục và những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Đánh giá bộ lạc.

2.3.5 Điện thoại / Số điện thoại di động trực tuyến miễn phí sản xuất (tiện ích)

Số Hồng Kông của nhà sản xuất miễn phí trực tuyến điện thoại / số điện thoại di động

• Nền tảng trang web: Điện thoại / Số điện thoại di động trực tuyến miễn phí sản xuất (tiện ích)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung phồn thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ máy phát điện thoại di động miễn phí ở Hồng Kông, Đài Loan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục và những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.4 Có thể nhận được số Hồng Kông, gửi và nhận tin nhắn văn bản, cuộc gọi điện thoại

  Số ảo Hồng Kông,Số nhà ảo Hồng Kông,Điện thoại ảo Hồng Kông,Số điện thoại ảo Hồng Kông,Số điện thoại di động ảo Hồng Kông,Số điện thoại ảo Hồng Kông,Số cổng tạm thời của Hồng Kông,Số điện thoại di động tạm thời của Hồng Kông,Số điện thoại di động một lần của Hồng Kông, số điện thoại bị bỏ rơi ở Hồng Kông,Số riêng tư của Hồng Kông,Điện thoại internet Hồng Kông,Hong Kong temporary phone number đề cập đến các nền tảng có thể nhận được số Hồng Kông cùng một lúc, nhận tin nhắn VĂN BẢN Hồng Kông, gửi tin nhắn VĂN BẢN Hồng Kông, gọi điện thoại số Hồng Kông và các dịch vụ khác.

Vì vậy, dịch vụ này tương đương với việc tạo ra một số điện thoại di động ảo hoàn toàn mới, đầy đủ chức năng, nhưng không phải tất cả các chức năng điện thoại di động của dịch vụ có, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, dịch vụ này là người dùng có một số riêng tư và có thể được sử dụng đa chức năng để giữ trong một thời gian dài. Loại nền tảng dịch vụ này được mô tả dưới đây.

2.4.1 Blacktel

Số Hồng Kông của Blacktel

• Nền tảng trang web: Blacktel
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh, tiếng Đức.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp trả phí cho Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: hộp thư điện tử (biểu mẫu điền trang web), Telegram.

2.4.2 Skype số (Microsoft)

Số Hồng Kông cho số Skype

• Nền tảng trang web: Số Skype
• Ngôn ngữ trang web: nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Trung phồn thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp trả phí cho Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Sử dụng ứng dụng Get Help trong Windows 10 để nhận hỗ trợ cho các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft.

2.4.3 SONETEL

Số Hồng Kông của SONETEL

• Nền tảng trang web: SONETEL
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, và
• Dịch vụ trang web: Cung cấp thanh toánĐài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: hộp thư điện tử (biểu mẫu điền trang web), điện thoại.

2.4.4 Tossable Digits

Số hồng kông của Tossable Digits

• Nền tảng trang web: Tossable Digits
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp trả tiền cho Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Phương thức liên hệ: Hộp thư điện tử (biểu mẫu điền trang web), hộp thư trụ sở chính của thực thể.

2.4.5 Virtual Phone Line

Số Hồng Kông của Virtual Phone Line

• Nền tảng trang web: Virtual Phone Line
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trên trang web: Cung cấp dịch vụ trả phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh vàDịch vụ nền tảng số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: địa chỉ trụ sở chính, hộp thư điện tử, điện thoại, trang web chính thức, Skype.

2.5 Có thể nhận được số điện thoại, gửi và nhận tin nhắn văn bản, cuộc gọi, nền tảng trực tuyến

  Số thực thể Hồng Kông, số cửa thực thể Hồng Kông, thẻ SIM thực thể Hồng Kông, v.v. có nghĩa là bạn có thể nhận được số Hồng Kông cùng một lúc, nhận tin nhắn văn bản Hồng Kông, nhắn tin Hồng Kông, cuộc gọi số Hồng Kông, truy cập Internet hành động Hồng Kông nền tảng dịch vụ chức năng, v.v. Loại nền tảng dịch vụ này, không giống như các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thông thường, hầu hết có thể áp dụng dịch vụ trực tuyến trực tiếp, thông thường loại dịch vụ này có thể không có dịch vụ ngoại vi viễn thông, thị trường vật lý hoặc các dịch vụ tăng giá khác, nhưng chỉ để có được một thẻ SIM thực thể, và chỉ có thể sử dụng các chức năng số cơ bản, chẳng hạn như gửi và nhận tin nhắn văn bản, cuộc gọi, nạp tiền, gia hạn hoặc truy cập Internet.

Một số SIM có giới hạn thời gian, chẳng hạn như 7 ngày hoặc một hoặc hai tháng sẽ tự động hết hạn, có thể được sử dụng như một số thực thể bị bỏ rơi, trong khi những người khác có thể gia hạn thời gian dài, có thể sở hữu số đó trong một thời gian dài; Địa điểm sử dụng cũng có sự khác biệt, thông thường gửi và nhận tin nhắn văn bản, kết nối điện thoại là toàn cầu miễn là có tín hiệu có thể được sử dụng, nhưng sẽ theo mỗi nơi phí cuộc gọi khác nhau, và một số dịch vụ ở Hoa Kỳ và Canada là hoàn toàn miễn phí, về phần chuyển vùng internet là tùy thuộc vào chương trình mua hàng, một số chỉ có thể ở một số khu vực có thể truy cập Internet, một số là toàn cầu, trước khi mua phải xem chi tiết hướng dẫn dịch vụ. Loại nền tảng dịch vụ này được mô tả dưới đây.

2.5.1 Sim Hàng Sơn (Thông tin Boyung)

Thông tin Boyung SIM Hồng Kông số

• Nền tảng trang web: Sim Hành Sơn (Thông tin Boyung)
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Trung phồn thể, tiếng Trung giản thể, tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Dịch vụ nền tảng cung cấp số SIM điện thoại di động vật lý trả phí ở Hồng Kông và những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: (1) WhatApp; (2) WeChat.

3 kết luận

Hồng Kông có vẻ không lớn, nhưng dân số vẫn đạt hơn 7 triệu người (đến năm 2022), cộng với Hồng Kông là một thành phố toàn cầu, có nhiều hoạt động tài chính và thương mại quốc tế, v.v., vì vậy số điện thoại di động của Hồng Kông cũng có nhu cầu nhất định. Có rất nhiều bài viết và thông tin liên quan đến số điện thoại di động ảo được giới thiệu trên internet, số điện thoại di động ảo của Hồng Kông mặc dù ít hơn số ở châu Âu và Mỹ, nhưng so với Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, Nhật Bản và các khu vực Đông Á khác đến nhiều hơn một chút.

Ngoài ra, nếu bạn muốn một hoặc nhiều nhóm số điện thoại di động Hồng Kông trực tuyến, và sử dụng lâu dài, đề nghị có thể chọn nền tảng dịch vụ trả phí, ngoài việc là số độc quyền chỉ có thể được sử dụng riêng của họ, cũng có thể được sử dụng trong một thời gian dài, nhưng vẫn cần phải tự xác định xem trang web có hoạt động hợp pháp hay không, nếu không có thể chi tiêu tiền để mua số nhưng không thể sử dụng, nếu lo lắng đề nghị sử dụng nền tảng miễn phí để kiểm tra đầu tiên để xem xét, sau khi sử dụng sau đó xem xét có nên mua số trả phí hay không.

4 Tài nguyên đầy đủ

Số điện thoại di động được giới thiệu trong bài viết này dựa trên số điện thoại di động có “Hồng Kông”, nếu nền tảng dịch vụ trang web có số cung cấp ở nơi khác nhưng không cung cấp số Hồng Kông, sau đó không được bao gồm trong bài viết này, nếu người đọc cần tìm tất cả các dịch vụ số điện thoại di động nhưng không nhất thiết phải có số Hồng Kông, bạn có thể đến 〈số điện thoại di động ảo trực tuyến (bao gồm mã xác minh sms, mã nối và các nền tảng dịch vụ khác) 〉 duyệt, có tất cả các số điện thoại di động trên toàn thế giới.

5 Tài nguyên liên quan

Tài nguyên được mô tả trong bài viết này là sử dụng nền tảng dịch vụ trang web để nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động, hoặc sử dụng số điện thoại di động để mô phỏng các chức năng và ứng dụng khác nhau của điện thoại di động thực tế, loại dịch vụ này trực quan là ảo hóa điện thoại di động thực thể và thẻ SIM thành nền tảng dịch vụ mạng. Và số điện thoại di động ảo độc lập thậm chí có thể có chức năng nhận tin nhắn văn bản, nhắn tin, thực hiện cuộc gọi điện thoại, nghe điện thoại và vân vân.

Nhưng ngoài số điện thoại di động có thể được ảo hóa, cuộc sống có rất nhiều công cụ có thể ảo hóa mọi thứ, chẳng hạn như trước đây ở nhà để nhận được thư vật lý, và bây giờ càng nhiều dịch vụ thay đổi để gửi email, trước đây đi ra ngoài phải mang theo thẻ tín dụng, thẻ thành viên và nhiều thẻ khác, và bây giờ ngày càng thay đổi thành thẻ ảo, miễn là một điện thoại di động đi ra ngoài. Sau đây giới thiệu các tài nguyên liên quan được xuất bản bởi trang web này: thẻ ảo, hộp thư điện tử.

5.1 Thẻ ảo

Ngoài số điện thoại di động có thể được ảo hóa, thẻ vật lý được sử dụng hàng ngày cũng có thể được ảo hóa thành thẻ ảo, chẳng hạn như: thẻ tín dụng ảo, thẻ thành viên ảo, thẻ tín dụng điện tử ảo, thẻ SIM ảo (thẻ eSIM) và như vậy, có thể được ràng buộc trong điện thoại di động, giảm đi ra ngoài mang theo nhiều thẻ, nhưng cũng có thể làm giảm nguy cơ bị ghi âm bên, rò rỉ dữ liệu, cũng có thể trong thời đại bùng phát để giảm tiếp xúc với thẻ với mọi người, có thể đối chiếu những rắc rối của thẻ, giảm lãng phí tài nguyên, bảo vệ môi trường yêu trái đất. Về thẻ ảo khác và kỹ thuật sử dụng có thể được tham khảo bài viết “Thẻ ảo“, có giới thiệu đầy đủ và giảng dạy.

5.2 Hộp thư điện tử

Chủ đề chính của bài viết này mặc dù giới thiệu về nền tảng dịch vụ gửi và nhận tin nhắn văn bản trực tuyến, nhưng thường có nhu cầu này của người dùng một phần lớn là vì muốn đăng ký nền tảng dịch vụ mạng, và cần phải điền vào số điện thoại di động và nhận được tin nhắn văn bản xác minh, khi áp dụng loại dịch vụ này hoặc tạo tài khoản, nhiều nền tảng cũng sẽ yêu cầu điền vào địa chỉ e-mail. Vì vậy, ngoài việc sử dụng số tạm thời, địa chỉ hộp thư điện tử thường muốn sử dụng hộp thư tạm thời (hoặc hộp thư 10 phút, hộp thư bị bỏ rơi, hộp thư miễn phí, hộp thư dùng một lần, máy phát điện hộp thư, v.v.) để ngăn chặn rò rỉ quyền riêng tư, hoặc miễn yêu cầu nhiều tài khoản hộp thư, có thông tin về hộp thư tạm thời và giới thiệu dịch vụ có thể được tìm thấy 〈 Một phần của hộp thư tạm thời trong bài viết “Hộp thư e-mail” được mô tả chi tiết.

Cập nhật bản ghi

  1. 2022/05/19, phiên bản ngôn ngữ mới.
  2. 2022/04/19, cập nhật sắp xếp nội dung.
  3. 2022/04/09, thêm “7SIM.NET”.
  4. 2022/04/05, thêm “SIMSMS.ORG”.