26 [Ấn Độ +91] máy phát điện thoại di động điện thoại ảo nhận được nền tảng mã xác minh SMS

📝

WillPete

📅

📆

📁

,

🏷️

26 [Ấn Độ +91] máy phát điện thoại di động điện thoại ảo nhận được nền tảng mã xác minh SMS

  Máy phát điện thoại di động điện thoại ảo Ấn Độ nhận được nền tảng mã xác minh SMS, đề cập đến nền tảng cho phép người dùng sử dụng các trang web được cung cấp trên web và số điện thoại di động Ấn Độ (mã vùng điện thoại quốc tế là +91) và được sử dụng để nhận tin nhắn VĂN BẢN, mã xác minh và các dịch vụ liên quan khác. Nhưng bài viết này sẽ giới thiệu nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số Ấn Độ, có nghĩa là, ngoài việc nhận tin nhắn văn bản Ấn Độ, cũng bao gồm gửi tin nhắn văn bản, số điện thoại ảo và các nền tảng dịch vụ trực tuyến khác về số Ấn Độ.

1 Lời nói đầu

Nếu bạn sống ở Ấn Độ, nhưng không muốn sử dụng số điện thoại di động của họ, hoặc có mối quan tâm về quyền riêng tư, hoặc sống bên ngoài Ấn Độ, hoặc sống bên ngoài Ấn Độ để đi du lịch đến Ấn Độ, nhưng tạm thời muốn sử dụng số điện thoại di động của Ấn Độ để nhận tin nhắn văn bản, gửi tin nhắn văn bản, cuộc gọi và các chức năng khác, sau đó làm thế nào để làm gì?

Mạng có một nền tảng dịch vụ trang web chuyên cung cấp số Ấn Độ trực tuyến, có thể được sử dụng để nhận tin nhắn văn bản Ấn Độ, gửi tin nhắn văn bản Ấn Độ, sử dụng cuộc gọi số Ấn Độ và các chức năng khác, nhưng vẫn phụ thuộc vào các chức năng được cung cấp bởi các nền tảng dịch vụ khác nhau. Bài viết này sẽ giới thiệu một loạt các nền tảng dịch vụ cung cấp số điện thoại di động điện thoại ảo Ấn Độ.

2 Giới thiệu nền tảng

Nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số điện thoại di động trực tuyến Ấn Độ, chức năng về cơ bản được chia thành chỉ nhận tin nhắn văn bản số Ấn Độ, chỉ gửi tin nhắn văn bản số Ấn Độ, chỉ tạo số Ấn Độ, có thể nhận được số điện thoại di động Ấn Độ (bao gồm số giữ, tin nhắn văn bản gửi và nhận, cuộc gọi, v.v.) và các tính năng khác, sau đây sẽ giới thiệu các loại nền tảng dịch vụ trang web khác nhau.

2.1 Nền tảng chỉ nhận được tin nhắn văn bản

  Máy phát điện số di động ảo Ấn Độ nhận tin nhắn SMS, máy phát điện thoại Ấn Độ nhận tin nhắn SMS, nhận tin nhắn SMS Ấn Độ, số điện thoại ảo Ấn Độ, nền tảng mã xác minh nhận ấn độ, xác minh số điện thoại Ấn Độ, chỉ nhận số cổng tin nhắn SMS Ấn Độ, ấn độ số cổng ảo nhận tin nhắn SMS, nền tảng nhận mã Ấn Độ v.v. đề cập đến các nền tảng dịch vụ trang web cung cấp điện thoại hoặc số điện thoại di động của Ấn Độ, có thể nhận được tin nhắn văn bản trực tuyến, không cần sử dụng điện thoại di động để nhận và xem nội dung tin nhắn văn bản. Dưới đây là một số nền tảng dịch vụ cung cấp tin nhắn văn bản điện thoại di động Ấn Độ, mặc dù không đảm bảo rằng nó có thể tiếp tục sử dụng bình thường, nhưng sẽ cố gắng cập nhật các trang web có sẵn.

2.1.1 SMSOnline

Số Ấn Độ của SMSOnline

• Nền tảng trang web: SMSOnline
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, Tiếng Nhật.
• Dịch vụ website: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn sms di động miễn phí tại Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc (Hàn Quốc), Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nga, v.v.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Email: [email protected] (chỉ xử lý thư bằng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật).

2.1.2 7SIM.ORG

số Ấn Độ của 7SIM.ORG

• Nền tảng web: 7SIM.ORG
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh, tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Hoa Kỳ, Thái Lan, Ấn Độ, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Trò chuyện tức thì trên trang web (chatra).

2.1.3 Free-SMS-Receive

Free-SMS-Receive số Ấn Độ

• Nền tảng trang web: Free-SMS-Receive
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.4 Online SMS Box

Online SMS Box 的 Số Ấn Độ

• Nền tảng trang web: Online SMS Box
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí hoa Kỳ, Canada, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, cũng nhưDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Hộp thư điện tử: [email protected]

2.1.5 Receive SMS

Số Ấn Độ của Receive SMS

• Nền tảng trang web: Receive SMS
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí hoa Kỳ, Ấn Độ, Vương quốc Anh, cũng nhưDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Email: [email protected]

2.1.6 RECEIVE-SMS-ONLINE.INFO

số Ấn Độ của RECEIVE-SMS-ONLINE.INFO

• Nền tảng trang web: RECEIVE-SMS-ONLINE.INFO
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí hoa Kỳ, Ấn Độ, Vương quốc Anh, cũng nhưDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: hộp thư điện tử (biểu mẫu điền trang web), Telegram.

2.1.7 ReceiveSMS.cc

số Ấn Độ của ReceiveSMS.cc

• Nền tảng trang web: ReceiveSMS.cc
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí hoa Kỳ, Ấn Độ, Mexico, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Email (trang web điền vào biểu mẫu).

2.1.8 Nhận tin nhắn VĂN BẢN

Số Ấn Độ nhận được từ tin nhắn văn bản

• Nền tảng trang web: Nhận tin nhắn văn bản
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Email (trang web điền vào biểu mẫu).

2.1.9 Siêu đám mây SMS

Số Ấn Độ của siêu đám mây SMS

• Nền tảng trang web: Siêu đám mây SMS
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí ở Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.10 Nối đám mây

Số Ấn Độ cho mã nối đám mây

• Nền tảng trang web: Mã nối đám mây
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Ả Rập.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.11 Tin nhắn văn bản đám mây

Số Ấn Độ của tin nhắn văn bản đám mây

• Nền tảng trang web: Tin nhắn văn bản đám mây
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.12 Mã tiếp nhận sms

Số Ấn Độ của mã nhận tin nhắn VĂN BẢN

• Nền tảng trang web: Mã nối sms
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở nhiều nơi trên toàn thế giới.
Miễn phí: Chỉ có số Canada, Úc, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và không có số Trung Quốc.
Thanh toán: Số ở Trung Quốc đại lục, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, Brazil và 70 khu vực khác.
• Liên hệ: Hộp thư: [email protected]

2.1.13 Richpva

Số Ấn Độ của Richpva

• Nền tảng web: Richpva
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động trả phí cho Đài Loan (Đài Loan), Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, hơn 170 địa điểm khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Nút trò chuyện trên web.

2.1.14 SMS Man

Số Ấn Độ của SMS Man

• Nền tảng trang web: SMS Man
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, Tiếng Nga.
• Dịch vụ trên trang web: Cung cấp dịch vụ trả phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Telegram.

2.1.15 SMS Service

Số Ấn Độ của SMS Service

• Nền tảng trang web: SMS Service
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, và
• Dịch vụ trang web: Cung cấp thanh toán cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ (điện thoại internet), Canada (điện thoại internet), Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: hộp thư (biểu mẫu điền trang web), Telegram.

2.1.16 SMS-ACTIVATE

Số Ấn Độ của SMS-ACTIVATE

• Nền tảng trang web: SMS-ACTIVATE
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh và .
• Dịch vụ trên trang web: Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc (Hàn Quốc), Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Instagram,Facebook、Telegram,YouTube.

2.1.17 Grizzly SMS

Số Ấn Độ của Grizzly SMS

• Nền tảng trang web: Grizzly SMS
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh, tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia, Hoa Kỳ, Đức, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Phòng trò chuyện web.

2.1.18 MobileSMS.io

số Ấn Độ của MobileSMS.io

• Nền tảng trang web: MobileSMS.io
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp trả tiền cho Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Facebook、Twitter、YouTube、Instagram.

2.1.19 SMS Online Pro

Số Ấn Độ của SMS Online Pro

• Nền tảng trang web: SMS Online Pro
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, Tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp trả phí cho Việt Nam, Ấn Độ, Mexico, Brazil, Nga, Argentina, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Phòng trò chuyện web.

2.1.20 Virtnumber: Virtual SMS number

Virtnumber: Virtual SMS number 的 Số Ấn Độ

• Nền tảng web: Virtnumber
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Phương thức liên hệ: (1) hộp thư điện tử: [email protected], biểu mẫu điền trang web; (2) Điện thoại: + 37253828793.

2.1.21 SMS24.me

số Ấn Độ của SMS24.me

• Nền tảng web: SMS24.me
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh, tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Telegram.

2.1.22 SMSCodeOnline

SỐ CỦA SMSCodeOnline.n.i.i.100./

• Nền tảng trang web: SMSCodeOnline
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Đức, Mexico, Nga, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Telegram.

2.1.23 Receive SMS Online (receive-sms.cc)

Receive SMS Online 的 Số Ấn Độ

• Nền tảng trang web: Receive SMS Online
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Hoa Kỳ, Ấn Độ, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Email (trang web điền vào biểu mẫu).

2.1.24 Receive-Sms-Free.net

số Ấn Độ của Receive-Sms-Free.net

• Nền tảng trang web: Receive-Sms-Free.net
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí hoa Kỳ, Ấn Độ, Vương quốc Anh, cũng nhưDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Email (trang web điền vào biểu mẫu).

2.1.25 Tin nhắn VĂN BẢN đám mây

Số Ấn Độ của tin nhắn văn bản đám mây

• Nền tảng trang web: Tin nhắn văn bản đám mây
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Ma Cao, Nhật Bản, Ấn Độ, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Email (trang web điền vào biểu mẫu).

2.2 Có thể nhận được số điện thoại, gửi và nhận tin nhắn văn bản, cuộc gọi

  Số ảo Ấn Độ,Số cổng ảo Ấn Độ,Điện thoại ảo Ấn Độ,Số điện thoại ảo Ấn Độ,Số điện thoại di động ảo Ấn Độ,Số điện thoại ảo Ấn Độ,Số cổng tạm thời ấn Độ,Số điện thoại di động tạm thời của Ấn Độ,Số điện thoại di động một lần của Ấn Độ, số điện thoại bị bỏ rơi của Ấn Độ,Số riêng tư của Ấn Độ,Điện thoại internet Ấn Độ,India temporary phone number đề cập đến các nền tảng có thể nhận được số Ấn Độ, nhận tin nhắn văn bản Ấn Độ, gửi tin nhắn văn bản Ấn Độ, gọi điện thoại Ấn Độ và hơn thế nữa.

Vì vậy, dịch vụ này tương đương với việc tạo ra một số điện thoại di động ảo hoàn toàn mới, đầy đủ chức năng, nhưng không phải tất cả các chức năng điện thoại di động của dịch vụ có, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, dịch vụ này là người dùng có một số riêng tư và có thể được sử dụng đa chức năng để giữ trong một thời gian dài. Loại nền tảng dịch vụ này được mô tả dưới đây.

2.2.1 SONETEL

Số Ấn Độ của SONETEL

• Nền tảng trang web: SONETEL
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, và
• Dịch vụ trang web: Cung cấp thanh toán cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: hộp thư điện tử (biểu mẫu điền trang web), điện thoại.

3 kết luận

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, ấn Độ có dân số 1,38 tỷ người vào năm 2020, chỉ đứng sau Trung Quốc với 1,402 tỷ người, nhưng Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong vài năm tới, cho thấy ấn Độ đang tăng dân số nhanh chóng và nhu cầu về số điện thoại di động là hiển nhiên.

Vì vậy, nếu bạn muốn một hoặc nhiều nhóm số điện thoại di động Ấn Độ trực tuyến, và sử dụng lâu dài, đề nghị có thể chọn nền tảng dịch vụ trả tiền, ngoài việc là số độc quyền chỉ có thể được sử dụng riêng của họ, cũng có thể được sử dụng trong một thời gian dài, nhưng vẫn cần phải tự đánh giá xem trang web có hoạt động hợp pháp hay không, nếu không có thể chi tiêu tiền để mua số nhưng không thể sử dụng, nếu lo lắng đề nghị sử dụng nền tảng miễn phí để kiểm tra xem, sau khi sử dụng sau đó xem xét có nên mua số trả phí hay không.

4 Tài nguyên đầy đủ

Số điện thoại di động được giới thiệu trong bài viết này dựa trên số điện thoại di động có “Ấn Độ”, nếu nền tảng dịch vụ trang web có số cung cấp nơi khác nhưng không cung cấp số Ấn Độ, sau đó không được bao gồm trong bài viết này, nếu người đọc cần tìm tất cả các dịch vụ số điện thoại di động nhưng không nhất thiết phải có số Ấn Độ, bạn có thể đến 〈 số điện thoại di động ảo trực tuyến (bao gồm mã xác minh sms máy phát điện, mã nối và các nền tảng dịch vụ khác) 〉 duyệt bài viết, có tất cả các số điện thoại di động trên toàn thế giới.

5 Tài nguyên liên quan

Tài nguyên được mô tả trong bài viết này là sử dụng nền tảng dịch vụ trang web để nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động, hoặc sử dụng số điện thoại di động để mô phỏng các chức năng và ứng dụng khác nhau của điện thoại di động thực tế, loại dịch vụ này trực quan là ảo hóa điện thoại di động thực thể và thẻ SIM thành nền tảng dịch vụ mạng. Và số điện thoại di động ảo độc lập thậm chí có thể có chức năng nhận tin nhắn văn bản, nhắn tin, thực hiện cuộc gọi điện thoại, nghe điện thoại và vân vân.

Nhưng ngoài số điện thoại di động có thể được ảo hóa, cuộc sống có rất nhiều công cụ có thể ảo hóa mọi thứ, chẳng hạn như trước đây ở nhà để nhận được thư vật lý, và bây giờ càng nhiều dịch vụ thay đổi để gửi email, trước đây đi ra ngoài phải mang theo thẻ tín dụng, thẻ thành viên và nhiều thẻ khác, và bây giờ ngày càng thay đổi thành thẻ ảo, miễn là một điện thoại di động đi ra ngoài. Sau đây giới thiệu các tài nguyên liên quan được xuất bản bởi trang web này: thẻ ảo, hộp thư điện tử.

5.1 Thẻ ảo

Ngoài số điện thoại di động có thể được ảo hóa, thẻ vật lý được sử dụng hàng ngày cũng có thể được ảo hóa thành thẻ ảo, chẳng hạn như: thẻ tín dụng ảo, thẻ thành viên ảo, thẻ tín dụng điện tử ảo, thẻ SIM ảo (thẻ eSIM) và như vậy, có thể được ràng buộc trong điện thoại di động, giảm đi ra ngoài mang theo nhiều thẻ, nhưng cũng có thể làm giảm nguy cơ bị ghi âm bên, rò rỉ dữ liệu, cũng có thể trong thời đại bùng phát để giảm tiếp xúc với thẻ với mọi người, có thể đối chiếu những rắc rối của thẻ, giảm lãng phí tài nguyên, bảo vệ môi trường yêu trái đất. Về thẻ ảo khác và kỹ thuật sử dụng có thể được tham khảo bài viết “Thẻ ảo“, có giới thiệu đầy đủ và giảng dạy.

5.2 Hộp thư điện tử

Chủ đề chính của bài viết này mặc dù giới thiệu về nền tảng dịch vụ gửi và nhận tin nhắn văn bản trực tuyến, nhưng thường có nhu cầu này của người dùng một phần lớn là vì muốn đăng ký nền tảng dịch vụ mạng, và cần phải điền vào số điện thoại di động và nhận được tin nhắn văn bản xác minh, khi áp dụng loại dịch vụ này hoặc tạo tài khoản, nhiều nền tảng cũng sẽ yêu cầu điền vào địa chỉ e-mail. Vì vậy, ngoài việc sử dụng số tạm thời, địa chỉ hộp thư điện tử thường muốn sử dụng hộp thư tạm thời (hoặc hộp thư 10 phút, hộp thư bị bỏ rơi, hộp thư miễn phí, hộp thư dùng một lần, máy phát điện hộp thư, v.v.) để ngăn chặn rò rỉ quyền riêng tư, hoặc miễn yêu cầu nhiều tài khoản hộp thư, có thông tin về hộp thư tạm thời và giới thiệu dịch vụ có thể được tìm thấy 〈 Một phần của hộp thư tạm thời trong bài viết “Hộp thư e-mail” được mô tả chi tiết.


!

Ads

Ads Blocker Detected!!!

嗨,您好!我們注意到您正在使用廣告封鎖器。當您使用廣告封鎖器時,我們會偵測到並顯示此訊息。我們理解您想要減少廣告干擾,但同時也希望您知道廣告是我們維持網站運作的主要收入來源。如果您願意關閉廣告封鎖器,或將我們的網站加入白名單,我們可以繼續提供優質的內容和服務。此外,您也可以享受到更好的使用體驗,因為廣告將顯示更符合您興趣的內容。感謝您的理解和支持!