19 [Indonesia +62] máy phát điện thoại di động điện thoại ảo nhận được nền tảng mã xác minh SMS

📝

WillPete

📅

📆

📁

,

🏷️

19 [Indonesia +62] máy phát điện thoại di động điện thoại ảo nhận được nền tảng mã xác minh SMS

  Indonesia (Indonesia) máy phát điện thoại di động ảo nhận được nền tảng mã xác minh SMS, đề cập đến nền tảng cho phép người dùng sử dụng trang web được cung cấp trên web và số điện thoại di động Indonesia (mã vùng điện thoại quốc tế là “+62”), và được sử dụng để nhận tin nhắn VĂN BẢN, mã xác minh và các dịch vụ liên quan khác. Nhưng bài viết này sẽ giới thiệu nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số Indonesia, có nghĩa là, ngoài việc nhận tin nhắn văn bản Indonesia, cũng bao gồm gửi tin nhắn văn bản, số điện thoại ảo và các nền tảng dịch vụ trực tuyến khác liên quan đến số Indonesia.

1 Lời nói đầu

Nếu bạn sống ở Indonesia, nhưng không muốn sử dụng số điện thoại di động của họ, hoặc có mối quan tâm về quyền riêng tư, hoặc sống bên ngoài Indonesia, hoặc sống bên ngoài Indonesia để đi du lịch đến Indonesia, nhưng tạm thời muốn sử dụng số điện thoại di động của Indonesia để nhận tin nhắn văn bản, gửi tin nhắn văn bản, cuộc gọi và các chức năng khác, sau đó làm thế nào để làm gì?

Mạng có một nền tảng dịch vụ trang web chuyên cung cấp số indonesia trực tuyến, có thể được sử dụng để nhận tin nhắn văn bản Indonesia, gửi tin nhắn văn bản Indonesia, sử dụng cuộc gọi số Indonesia và các chức năng khác nhau, nhưng vẫn phụ thuộc vào các nền tảng dịch vụ khác nhau cung cấp chức năng chủ yếu. Bài viết này sẽ giới thiệu một loạt các nền tảng dịch vụ cung cấp số cổng điện thoại di động ảo Indonesia.

2 Giới thiệu nền tảng

Nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số điện thoại di động trực tuyến indonesia, chức năng về cơ bản được chia thành chỉ nhận tin nhắn văn bản số Indonesia, chỉ gửi tin nhắn văn bản số Indonesia, chỉ tạo số Indonesia, có thể nhận được số điện thoại di động Indonesia (bao gồm số giữ, gửi và nhận tin nhắn văn bản, cuộc gọi, v.v.) và các chức năng khác, sau đây sẽ giới thiệu các loại nền tảng dịch vụ trang web khác nhau.

2.1 Chỉ nhận được tin nhắn văn bản Indonesia

  Máy phát điện thoại di động ảo Indonesia nhận tin nhắn VĂN BẢN, máy phát điện thoại Indonesia nhận tin nhắn SMS, nhận tin nhắn SMS Indonesia, số điện thoại ảo Indonesia, nền tảng mã xác minh indonesia, xác minh số điện thoại Indonesia, chỉ nhận số cổng tin nhắn SMS Indonesia, indonesia số cổng ảo nhận tin nhắn SMS, nền tảng nhận mã Indonesia v.v. đề cập đến nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số điện thoại hoặc số điện thoại di động của Indonesia, có thể nhận được tin nhắn văn bản trực tuyến, không cần sử dụng điện thoại di động để nhận và xem nội dung sms. Dưới đây là một số nền tảng dịch vụ cung cấp tin nhắn văn bản điện thoại di động Indonesia, mặc dù không đảm bảo rằng nó có thể tiếp tục sử dụng bình thường, nhưng sẽ cố gắng cập nhật các trang web có sẵn.

2.1.1 Cloakmobile

Số Indonesia của Cloakmobile

• Nền tảng trang web: Cloakmobile
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ website: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận sms di động miễn phí tại Hồng Kông, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Philippines, v.v.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Hộp thư điện tử: [email protected]

2.1.2 Free-SMS-Receive

Free-SMS-Receive số Ấn Độ

• Nền tảng trang web: Free-SMS-Receive
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.3 Nhận tin nhắn SMS

19 [Indonesia +62] máy phát điện thoại di động điện thoại ảo nhận được nền tảng mã xác minh SMS

• Nền tảng trang web: Nhận tin nhắn văn bản
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Nhật Bản, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Hộp thư (điền vào biểu mẫu trực tuyến).

2.1.4 Siêu đám mây SMS

Số Indonesia của siêu đám mây sms

• Nền tảng trang web: Siêu đám mây SMS
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí ở Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.5 Mã nối đám mây

Số Indonesia của mã nối đám mây

• Nền tảng trang web: Mã nối đám mây
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.6 Tin nhắn văn bản đám mây

Số Indonesia của tin nhắn văn bản đám mây

• Nền tảng trang web: Tin nhắn văn bản đám mây
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.7 Richpva

Số Indonesia của Richpva

• Nền tảng web: Richpva
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động trả phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, và hơn 170 nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Nút trò chuyện trên web.

2.1.8 SMS Man

Số Indonesia của SMS Man

• Nền tảng trang web: SMS Man
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, Tiếng Nga.
• Dịch vụ trên trang web: Cung cấp dịch vụ trả phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Telegram.

2.1.9 SMS Service

Số Indonesia của SMS Service

• Nền tảng trang web: SMS Service
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, và
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ trả phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ (điện thoại internet), Canada (điện thoại internet), Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Telegram, biểu mẫu dịch vụ khách hàng trên web.

2.1.10 SMS-ACTIVATE

Số Indonesia của SMS-ACTIVATE

• Nền tảng trang web: SMS-ACTIVATE
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh và .
• Dịch vụ trên trang web: Cung cấp dịch vụ trả tiền cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Instagram,Facebook、Telegram,YouTube.

2.1.11 Give SMS

Số Indonesia của Give SMS

• Nền tảng trang web: Give SMS
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp trả tiền cho Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Đức, Brazil, Nga, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: (1) hộp thư điện tử: [email protected]; (2) YouTube; (3) Twitter。

2.1.12 VAR-SMS.COM

số Indonesia của VAR-SMS.COM

• Nền tảng web: VAR-SMS.COM
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ trả tiền cho Việt Nam, Indonesia, Vương quốc Anh, Đức, Nga, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: (1) Hộp thư điện tử: [email protected]; (2) Telegram.

2.1.13 SIMSMS.ORG

số Indonesia của SIMSMS.ORG

• Nền tảng trang web: SIMSMS.ORG
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ trả tiền cho Hồng Kông, Trung Quốc đại lục, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Đức, Mexico, Brazil, Nga vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Nút trò chuyện trên web.

2.1.14 Mã tiếp nhận SMS

Số Indonesia của mã nhận tin nhắn SMS

• Nền tảng trang web: Mã nối sms
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở nhiều nơi trên toàn thế giới.
Miễn phí: Chỉ có số Canada, Úc, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và không có số Trung Quốc.
Thanh toán: Số ở Trung Quốc đại lục, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, Brazil và 70 khu vực khác.
• Cách liên hệ: Hộp thư điện tử: [email protected]

2.1.15 SMSCodeOnline

SỐ INDONESIA của SMSCodeOnline

• Nền tảng trang web: SMSCodeOnline
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Đức, Mexico, Nga, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.16 MyTempSMS

MyTempSMS của số Indonesia

• Nền tảng trang web: MyTempSMS
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh, và
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Nút trò chuyện trên web.

2.1.17 Nhận tin nhắn VĂN BẢN trực tuyến

Số Indonesia nhận được từ tin nhắn văn bản trực tuyến

• Nền tảng trang web: Nhận tin nhắn văn bản trực tuyến
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động miễn phí ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Indonesia và những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: bảng tin.

2.1.18 Đom đóm

Số Indonesia của đom đóm

• Nền tảng trang web: Đom đóm
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động miễn phí ở Trung Quốc, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Myanmar, Nga và những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.2 Chỉ tạo ra số Indonesia

Máy phát điện số điện thoại Indonesia, máy phát điện thoại di động Indonesia, máy phát điện thoại di động Indonesia, máy phát điện thoại ngẫu nhiên Indonesia, máy phát điện thoại Indonesia, số điện thoại giả Indonesia đề cập đến các trang web hoặc phần mềm chỉ có thể tạo ra số điện thoại di động Indonesia.

Các dịch vụ trang web này cung cấp số tạo ra chỉ được tạo ra theo quy tắc số, không cung cấp dịch vụ nhận và gửi tin nhắn văn bản, nếu người dùng muốn sử dụng loại dịch vụ này, hãy nhớ không sử dụng các trang web cần xác minh đăng ký sms, nếu không sẽ không nhận được mã xác minh. Các dịch vụ sau đây không thể nhận được bản tin, không thể nhắn tin, không thể gọi điện thoại.

2.2.1 Máy phát điện thoại (nhà sản xuất số điện thoại trực tuyến)

Số Indonesia của máy phát điện thoại

• Nền tảng trang web: Trình tạo số điện thoại (nhà sản xuất số điện thoại trực tuyến)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung phồn thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Mexico, Đức, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ vàdịch vụ máy tạo số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

3 kết luận

Với dân số hơn 270 triệu người, Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới và là quốc gia hồi giáo lớn nhất. Năm 2017 là nền kinh tế lớn thứ 16 thế giới theo tỷ giá hối đoái quốc tế và lớn thứ bảy về sức mua. Đồng thời, indonesia rất giàu tài nguyên thiên nhiên, trên toàn thế giới cũng có rất nhiều người Indonesia di cư, cũng có nhằm vào tài nguyên thiên nhiên của khu vực để bảo tồn hoặc thu hoạch người phương Tây, mức độ trao đổi quốc tế không thấp. Ngoài ra, Indonesia có một số lượng lớn dân số lao động xuất khẩu sang Đài Loan và Hồng Kông và các khu vực khác để tham gia vào các ngành công nghiệp thâm dụng lao động, vì vậy thị trường có nhu cầu nhất định về số lượng indonesia.

Vì vậy, nếu bạn muốn một hoặc nhiều nhóm số điện thoại di động Indonesia trực tuyến, và sử dụng lâu dài, đề nghị có thể chọn nền tảng dịch vụ trả tiền, ngoại trừ số độc quyền chỉ có thể được sử dụng riêng của họ, cũng có thể được sử dụng trong một thời gian dài, nhưng vẫn cần phải tự đánh giá xem trang web có hoạt động hợp pháp hay không, nếu không có thể chi tiêu tiền để mua số nhưng không thể sử dụng, nếu lo lắng đề nghị sử dụng nền tảng miễn phí để kiểm tra xem, sau khi sử dụng sau đó xem xét có nên mua số trả phí hay không.

4 Tài nguyên đầy đủ

Số điện thoại di động được giới thiệu trong bài viết này dựa trên số điện thoại di động có “Indonesia”, nếu nền tảng dịch vụ trang web có số cung cấp nơi khác nhưng không cung cấp số Indonesia, sau đó không được bao gồm trong bài viết này, nếu người đọc cần tìm tất cả các dịch vụ số điện thoại di động nhưng không nhất thiết phải có số Indonesia, bạn có thể đến 〈 số điện thoại di động ảo trực tuyến (bao gồm mã xác minh sms máy phát điện, mã nối và các nền tảng dịch vụ khác) 〉 duyệt, có tất cả các số điện thoại di động trên toàn thế giới.

5 Tài nguyên liên quan

Tài nguyên được mô tả trong bài viết này là sử dụng nền tảng dịch vụ trang web để nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động, hoặc sử dụng số điện thoại di động để mô phỏng các chức năng và ứng dụng khác nhau của điện thoại di động thực tế, loại dịch vụ này trực quan là ảo hóa điện thoại di động thực thể và thẻ SIM thành nền tảng dịch vụ mạng. Và số điện thoại di động ảo độc lập thậm chí có thể có chức năng nhận tin nhắn văn bản, nhắn tin, thực hiện cuộc gọi điện thoại, nghe điện thoại và vân vân.

Nhưng ngoài số điện thoại di động có thể được ảo hóa, cuộc sống có rất nhiều công cụ có thể ảo hóa mọi thứ, chẳng hạn như trước đây ở nhà để nhận được thư vật lý, và bây giờ càng nhiều dịch vụ thay đổi để gửi email, trước đây đi ra ngoài phải mang theo thẻ tín dụng, thẻ thành viên và nhiều thẻ khác, và bây giờ ngày càng thay đổi thành thẻ ảo, miễn là một điện thoại di động đi ra ngoài. Sau đây giới thiệu các tài nguyên liên quan được xuất bản bởi trang web này: thẻ ảo, hộp thư điện tử.

5.1 Thẻ ảo

Ngoài số điện thoại di động có thể được ảo hóa, thẻ vật lý được sử dụng hàng ngày cũng có thể được ảo hóa thành thẻ ảo, chẳng hạn như: thẻ tín dụng ảo, thẻ thành viên ảo, thẻ tín dụng điện tử ảo, thẻ SIM ảo (thẻ eSIM) và như vậy, có thể được ràng buộc trong điện thoại di động, giảm đi ra ngoài mang theo nhiều thẻ, nhưng cũng có thể làm giảm nguy cơ bị ghi âm bên, rò rỉ dữ liệu, cũng có thể trong thời đại bùng phát để giảm tiếp xúc với thẻ với mọi người, có thể đối chiếu những rắc rối của thẻ, giảm lãng phí tài nguyên, bảo vệ môi trường yêu trái đất. Về thẻ ảo khác và kỹ thuật sử dụng có thể được tham khảo bài viết “Thẻ ảo“, có giới thiệu đầy đủ và giảng dạy.

5.2 Hộp thư điện tử

Chủ đề chính của bài viết này mặc dù giới thiệu về nền tảng dịch vụ gửi và nhận tin nhắn văn bản trực tuyến, nhưng thường có nhu cầu này của người dùng một phần lớn là vì muốn đăng ký nền tảng dịch vụ mạng, và cần phải điền vào số điện thoại di động và nhận được tin nhắn văn bản xác minh, khi áp dụng loại dịch vụ này hoặc tạo tài khoản, nhiều nền tảng cũng sẽ yêu cầu điền vào địa chỉ e-mail. Vì vậy, ngoài việc sử dụng số tạm thời, địa chỉ hộp thư điện tử thường muốn sử dụng hộp thư tạm thời (hoặc hộp thư 10 phút, hộp thư bị bỏ rơi, hộp thư miễn phí, hộp thư dùng một lần, máy phát điện hộp thư, v.v.) để ngăn chặn rò rỉ quyền riêng tư, hoặc miễn yêu cầu nhiều tài khoản hộp thư, có thông tin về hộp thư tạm thời và giới thiệu dịch vụ có thể được tìm thấy 〈 Một phần của hộp thư tạm thời trong bài viết “Hộp thư e-mail” được mô tả chi tiết.

Cập nhật bản ghi

  1. 2022/05/20, phiên bản ngôn ngữ mới.
  2. 2022/04/19, cập nhật sắp xếp nội dung.