13 [Nhật Bản +81] máy phát điện thoại di động điện thoại ảo nhận được nền tảng mã xác minh SMS

📝

WillPete

📅

📆

📁

,

🏷️

13 [Nhật Bản +81] máy phát điện thoại di động điện thoại ảo nhận được nền tảng mã xác minh SMS

  Máy phát điện thoại di động điện thoại ảo Nhật Bản nhận được nền tảng mã xác minh SMS, đề cập đến nền tảng cho phép người dùng sử dụng trang web được cung cấp trên web với số điện thoại di động Nhật Bản (mã vùng điện thoại quốc tế là +81) và được sử dụng để nhận tin nhắn VĂN BẢN, mã xác minh và các dịch vụ liên quan khác. Nhưng bài viết này sẽ giới thiệu nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số nhật bản, có nghĩa là, ngoài việc nhận tin nhắn VĂN BẢN Nhật Bản, cũng bao gồm gửi tin nhắn văn bản, số điện thoại ảo và các nền tảng dịch vụ trực tuyến khác liên quan đến số Nhật Bản.

1 Lời nói đầu

Nếu bạn sống ở Nhật Bản, nhưng không muốn sử dụng số điện thoại di động của riêng mình, hoặc có mối quan tâm về quyền riêng tư, hoặc sống bên ngoài Nhật Bản, hoặc sống bên ngoài Nhật Bản nhưng đi du lịch đến Nhật Bản, đột nhiên muốn sử dụng số điện thoại di động Nhật Bản để nhận tin nhắn văn bản, gửi tin nhắn văn bản, cuộc gọi và các chức năng khác, sau đó có thể làm gì?

Trên mạng có một nền tảng dịch vụ trang web chuyên cung cấp số điện thoại Nhật Bản trực tuyến, có thể được sử dụng để nhận tin nhắn VĂN BẢN Nhật Bản, gửi tin nhắn VĂN BẢN Nhật Bản, sử dụng cuộc gọi số Nhật Bản và các chức năng khác nhau, nhưng vẫn phụ thuộc vào các chức năng được cung cấp bởi các nền tảng dịch vụ khác nhau. Bài viết này sẽ giới thiệu một loạt các nền tảng dịch vụ cung cấp số cổng điện thoại di động điện thoại ảo Nhật Bản.

2 Giới thiệu nền tảng

Nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số điện thoại di động trực tuyến Nhật Bản, chức năng về cơ bản được chia thành chỉ nhận tin nhắn văn bản số Nhật Bản, chỉ gửi tin nhắn văn bản số Nhật Bản, chỉ tạo số Nhật Bản, có thể nhận được số điện thoại di động Nhật Bản (bao gồm số giữ, tin nhắn văn bản gửi và nhận, cuộc gọi, v.v.) và các tính năng khác, sau đây sẽ giới thiệu các loại nền tảng dịch vụ trang web khác nhau.

2.1 Chỉ nhận tin nhắn văn bản Nhật Bản

  Máy tạo số điện thoại di động ảo Nhật Bản nhận tin nhắn SMS, máy phát điện thoại Nhật Bản nhận tin nhắn SMS, xác thực số điện thoại Nhật Bản, chứng nhận SMS Nhật Bản miễn phí và trả tiền, xác thực số điện thoại di động Nhật Bản, mã xác minh sms nhận số Nhật Bản, nhận tin nhắn SMS Nhật Bản, nền tảng nhận mã xác minh SMS Nhật Bản, Số điện thoại ảo Nhật Bản, nền tảng mã xác minh nhận nhật bản, chỉ nhận số cổng sms Nhật Bản, số cổng ảo Nhật Bản nhận tin nhắn SMS, nền tảng nhận mã Nhật Bản, nhận SMS Nhật Bản, v.v. đề cập đến nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số điện thoại hoặc số điện thoại di động của Nhật Bản, và các số này có thể nhận được tin nhắn văn bản trực tuyến, Bạn có thể nhận và xem nội dung tin nhắn văn bản mà không cần sử dụng điện thoại di động.

Nhưng vì so với các số điện thoại di động khác ở châu Âu và Mỹ, nền tảng dịch vụ cung cấp số điện thoại di động Nhật Bản tương đối khan hiếm, ngay cả khi có dịch vụ cung cấp số điện thoại Nhật Bản cũng không dễ dàng duy trì trạng thái có sẵn, thường không thể sử dụng bình thường trong một thời gian. Sau đây giới thiệu một số nền tảng dịch vụ cung cấp tin nhắn văn bản điện thoại di động Nhật Bản, mặc dù không đảm bảo rằng nó có thể tiếp tục sử dụng bình thường, nhưng sẽ cố gắng cập nhật nền tảng dịch vụ trang web có sẵn.

2.1.1 SMSOnline

Số Nhật Bản của SMSOnline

• Nền tảng trang web: SMSOnline
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, Tiếng Nhật.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn sms di động miễn phí ở Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nga và những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Email: [email protected] (chỉ xử lý thư bằng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật).

2.1.2 Nhận tin nhắn SMS

Số Nhật Bản nhận được từ tin nhắn văn bản

• Nền tảng trang web: Nhận tin nhắn văn bản
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Nhật Bản, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Hộp thư (điền vào biểu mẫu trực tuyến).

2.1.3 SMS Man

Số Nhật Bản của SMS Man

• Nền tảng trang web:
SMS Man

• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh.
• Dịch vụ trên trang web: Cung cấp dịch vụ trả phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Telegram.

2.1.4 SMSCodeOnline

SỐ NHẬT CỦA SMSCodeOnline

• Nền tảng trang web: SMSCodeOnline
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Đức, Mexico, Nga, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Telegram.

2.1.5 Tin nhắn VĂN BẢN đám mây

Số Nhật Bản của tin nhắn văn bản đám mây

• Nền tảng trang web: Tin nhắn văn bản đám mây
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Đức, Mexico, Nga, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Email (trang web điền vào biểu mẫu).

2.2 Chỉ gửi tin nhắn văn bản Nhật Bản

Vui lòng tham khảo trực tiếp “Máy phát điện thoại di động ảo nhận mã xác minh sms, nền tảng nhận mã” trong bài viết “Chỉ gửi tin nhắn VĂN BẢN nền tảng (gửi mã)” phần, chọn nền tảng dịch vụ quốc tế (ngôn ngữ web chủ yếu là tiếng Anh) có nhiều khả năng sử dụng số Nhật Bản để gửi tin nhắn văn bản, nhưng vẫn phải xem mô tả trang web chính thức.

2.3 Chỉ tạo ra số Nhật Bản

Máy phát điện số điện thoại Nhật Bản, máy phát điện thoại di động Nhật Bản, máy phát điện thoại di động Nhật Bản, máy phát điện thoại ngẫu nhiên Nhật Bản, máy phát điện thoại Nhật Bản, số điện thoại giả Nhật Bản có nghĩa là chỉ có thể Trang web hoặc phần mềm tạo số điện thoại di động Nhật Bản.

Các dịch vụ trang web này cung cấp số tạo ra chỉ được tạo ra theo quy tắc số, không cung cấp dịch vụ nhận và gửi tin nhắn văn bản, nếu người dùng muốn sử dụng loại dịch vụ này, hãy nhớ không sử dụng các trang web cần xác minh đăng ký sms, nếu không sẽ không nhận được mã xác minh. Các dịch vụ sau đây không thể nhận được bản tin, không thể nhắn tin, không thể gọi điện thoại.

2.3.1 Máy phát điện thoại di động (Blog Chen Liangliang)

Số Nhật Bản của trình tạo số điện thoại di động

• Nền tảng trang web: Trình tạo số điện thoại di động (Blog Chen Yiliang)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ máy phát điện thoại di động miễn phí ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Phản hồi tin nhắn.

2.3.2 Máy phát điện số điện thoại di động hàng loạt (an Online Tool)

Số Nhật Bản của máy phát điện số điện thoại di động hàng loạt

• Nền tảng trang web: Trình tạo số lượng lớn số điện thoại di động (an Online Tool)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ máy phát điện thoại di động miễn phí ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Tin nhắn bài viết.

2.3.3 Số điện thoại được tạo ra & Gtytill Tạo số điện thoại di động (Online Tools)

Số điện thoại được tạo ra > số điện thoại di động được tạo ra theo số Nhật Bản

• Nền tảng trang web: Tạo số điện thoại >>Commutills (Online Tools)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung phồn thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ máy phát điện thoại di động miễn phí ở Hồng Kông, Đài Loan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục và những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Email (google biểu mẫu điền).

2.3.4 Tạo số điện thoại >XH số điện thoại di động (jsten.free.fr)

Số điện thoại được tạo ra > số điện thoại di động được tạo ra theo số Nhật Bản

• Nền tảng trang web: Tạo số điện thoại >XD số điện thoại di động (jsten.free.fr)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung phồn thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ máy phát điện thoại di động miễn phí ở Hồng Kông, Đài Loan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục và những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Đánh giá bộ lạc.

2.3.5 Điện thoại / Số điện thoại di động trực tuyến miễn phí sản xuất (tiện ích)

Số nhật bản của nhà sản xuất miễn phí trên điện thoại / số điện thoại di động

• Nền tảng trang web: Điện thoại / Số điện thoại di động trực tuyến miễn phí sản xuất (tiện ích)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung phồn thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ máy phát điện thoại di động miễn phí ở Hồng Kông, Đài Loan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục và những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.3.6 Máy phát điện thoại (nhà sản xuất số điện thoại trực tuyến)

Số Nhật Bản của máy phát điện thoại

• Nền tảng trang web: Trình tạo số điện thoại (nhà sản xuất số điện thoại trực tuyến)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung phồn thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Mexico, Đức, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ vàdịch vụ máy tạo số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.4 Có thể nhận được số Nhật Bản, gửi và nhận tin nhắn văn bản, cuộc gọi

  Số ảo Nhật Bản,Số nhà ảo Nhật Bản,Điện thoại ảo Nhật Bản,Số điện thoại ảo Nhật Bản,Số điện thoại di động ảo Nhật Bản,Số điện thoại ảo Nhật Bản,Số cổng tạm thời của Nhật Bản,Số điện thoại di động tạm thời của Nhật Bản,Số điện thoại di động một lần của Nhật Bản, số điện thoại bị bỏ rơi của Nhật Bản,Số riêng tư của Nhật Bản,Điện thoại internet Nhật Bản,Japan temporary phone number đề cập đến các nền tảng có thể nhận được số Nhật Bản, nhận tin nhắn văn bản Nhật Bản, gửi tin nhắn văn bản Nhật Bản, gọi điện thoại nhật bản và hơn thế nữa.

Vì vậy, dịch vụ này tương đương với việc tạo ra một số điện thoại di động ảo hoàn toàn mới, đầy đủ chức năng, nhưng không phải tất cả các chức năng điện thoại di động của dịch vụ có, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, dịch vụ này là người dùng có một số riêng tư và có thể được sử dụng đa chức năng để giữ trong một thời gian dài. Loại nền tảng dịch vụ này được mô tả dưới đây.

2.4.1 Blacktel

Số Nhật Bản của Blacktel

• Nền tảng trang web: Blacktel
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh, tiếng Đức.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp trả phí cho Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: hộp thư (biểu mẫu điền trang web), Telegram.

2.4.2 Skype số (Microsoft)
Số Nhật Bản cho số Skype

• Nền tảng trang web: Số Skype (Microsoft)
• Ngôn ngữ trang web: nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Trung Quốc.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp trả phí cho Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Sử dụng ứng dụng Get Help trong Windows 10 để nhận hỗ trợ cho các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft.

3 kết luận

Có rất nhiều bài viết và thông tin liên quan đến số điện thoại di động ảo giới thiệu trên mạng, nhưng thường là các quốc gia khác chiếm đa số, ngược lại có rất ít nền tảng dịch vụ điện thoại di động ảo Nhật Bản, hoặc ngay cả khi có số Nhật Bản cũng có thể đã hết hạn và không thể sử dụng bình thường, ít nền tảng dịch vụ trang web sẵn sàng tiếp tục cung cấp số cổng Nhật Bản với số lượng lớn, vì vậy số Nhật Bản trực tuyến đã trở thành một nguồn tài nguyên hiếm hơn.

Đó là, nếu bạn muốn sử dụng số điện thoại di động Nhật Bản trực tuyến, thường mất một thời gian để leo lên mạng, tìm kiếm để có thể tìm thấy số điện thoại di động Nhật Bản có thể được sử dụng bình thường, nhưng ngay cả khi tìm thấy cũng có thể có nguy cơ thất bại, đặc biệt là số điện thoại di động miễn phí. Vì vậy, nếu bạn muốn một hoặc nhiều nhóm số điện thoại di động Nhật Bản trực tuyến, và sử dụng lâu dài, đề nghị có thể chọn nền tảng dịch vụ trả tiền, ngoại trừ số độc quyền chỉ có thể được sử dụng riêng của họ, cũng có thể được sử dụng trong một thời gian dài, nhưng vẫn cần phải tự đánh giá xem trang web có hoạt động hợp pháp hay không, nếu không có thể chi tiêu tiền để mua số nhưng không thể sử dụng, nếu lo lắng đề nghị sử dụng nền tảng miễn phí để kiểm tra đầu tiên để xem xét, sau khi sử dụng sau đó xem xét có nên mua số trả phí hay không.

4 Tài nguyên đầy đủ

Số điện thoại di động được giới thiệu trong bài viết này dựa trên số điện thoại di động có “Nhật Bản”, nếu nền tảng dịch vụ trang web có số cung cấp nơi khác nhưng không cung cấp số Nhật Bản, sau đó không được bao gồm trong bài viết này, nếu người đọc cần tìm tất cả các dịch vụ số điện thoại di động nhưng không nhất thiết phải có số Nhật Bản, bạn có thể đến 〈 số điện thoại di động ảo trực tuyến (bao gồm mã xác minh sms, mã nối và các nền tảng dịch vụ khác) 〉 duyệt, có tất cả các số điện thoại di động trên toàn thế giới.

5 Tài nguyên liên quan

Tài nguyên được mô tả trong bài viết này là sử dụng nền tảng dịch vụ trang web để nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động, hoặc sử dụng số điện thoại di động để mô phỏng các chức năng và ứng dụng khác nhau của điện thoại di động thực tế, loại dịch vụ này trực quan là ảo hóa điện thoại di động thực thể và thẻ SIM thành nền tảng dịch vụ mạng. Và số điện thoại di động ảo độc lập thậm chí có thể có chức năng nhận tin nhắn văn bản, nhắn tin, thực hiện cuộc gọi điện thoại, nghe điện thoại và vân vân.

Nhưng ngoài số điện thoại di động có thể được ảo hóa, cuộc sống có rất nhiều công cụ có thể ảo hóa mọi thứ, chẳng hạn như trước đây ở nhà để nhận được thư vật lý, và bây giờ càng nhiều dịch vụ thay đổi để gửi email, trước đây đi ra ngoài phải mang theo thẻ tín dụng, thẻ thành viên và nhiều thẻ khác, và bây giờ ngày càng thay đổi thành thẻ ảo, miễn là một điện thoại di động đi ra ngoài. Sau đây giới thiệu các tài nguyên liên quan được xuất bản bởi trang web này: thẻ ảo, hộp thư điện tử.

5.1 Thẻ ảo

Ngoài số điện thoại di động có thể được ảo hóa, thẻ vật lý được sử dụng hàng ngày cũng có thể được ảo hóa thành thẻ ảo, chẳng hạn như: thẻ tín dụng ảo, thẻ thành viên ảo, thẻ tín dụng điện tử ảo, thẻ SIM ảo (thẻ eSIM) và như vậy, có thể được ràng buộc trong điện thoại di động, giảm đi ra ngoài mang theo nhiều thẻ, nhưng cũng có thể làm giảm nguy cơ bị ghi âm bên, rò rỉ dữ liệu, cũng có thể trong thời đại bùng phát để giảm tiếp xúc với thẻ với mọi người, có thể đối chiếu những rắc rối của thẻ, giảm lãng phí tài nguyên, bảo vệ môi trường yêu trái đất. Về thẻ ảo khác và kỹ thuật sử dụng có thể được tham khảo bài viết “Thẻ ảo“, có giới thiệu đầy đủ và giảng dạy.

5.2 Hộp thư điện tử

Chủ đề chính của bài viết này mặc dù giới thiệu về nền tảng dịch vụ gửi và nhận tin nhắn văn bản trực tuyến, nhưng thường có nhu cầu này của người dùng một phần lớn là vì muốn đăng ký nền tảng dịch vụ mạng, và cần phải điền vào số điện thoại di động và nhận được tin nhắn văn bản xác minh, khi áp dụng loại dịch vụ này hoặc tạo tài khoản, nhiều nền tảng cũng sẽ yêu cầu điền vào địa chỉ e-mail. Vì vậy, ngoài việc sử dụng số tạm thời, địa chỉ hộp thư điện tử thường muốn sử dụng hộp thư tạm thời (hoặc hộp thư 10 phút, hộp thư bị bỏ rơi, hộp thư miễn phí, hộp thư dùng một lần, máy phát điện hộp thư, v.v.) để ngăn chặn rò rỉ quyền riêng tư, hoặc miễn yêu cầu nhiều tài khoản hộp thư, có thông tin về hộp thư tạm thời và giới thiệu dịch vụ có thể được tìm thấy 〈 Một phần của hộp thư tạm thời trong bài viết “Hộp thư e-mail” được mô tả chi tiết.

Cập nhật bản ghi

  1. 2022/05/19, phiên bản ngôn ngữ mới.
  2. 2022/04/19, cập nhật sắp xếp nội dung.
  3. 2022/04/17, thêm “Máy phát điện số điện thoại (nhà sản xuất số trực tuyến)”.


!

Ads

Ads Blocker Detected!!!

嗨,您好!我們注意到您正在使用廣告封鎖器。當您使用廣告封鎖器時,我們會偵測到並顯示此訊息。我們理解您想要減少廣告干擾,但同時也希望您知道廣告是我們維持網站運作的主要收入來源。如果您願意關閉廣告封鎖器,或將我們的網站加入白名單,我們可以繼續提供優質的內容和服務。此外,您也可以享受到更好的使用體驗,因為廣告將顯示更符合您興趣的內容。感謝您的理解和支持!