13 trình tạo số điện thoại ảo [Thailand+66] nhận nền tảng nhận mã xác minh SMS

13 trình tạo số điện thoại ảo [Thailand+66] nhận nền tảng nhận mã xác minh SMS

 Thái Lan Điện thoại ảo Trình tạo số di động Nhận nền tảng mã xác minh SMS, đề cập đến một nền tảng cho phép người dùng sử dụng các trang web và số điện thoại di động Thái Lan do trang web cung cấp (mã vùng điện thoại quốc tế là "+66") trên Internet và nhận tin nhắn văn bản, mã xác minh và các dịch vụ liên quan khác . Nhưng bài viết này sẽ giới thiệu nền tảng dịch vụ trang web cung cấp đầu số Thái Lan, tức là ngoài việc nhận SMS Thái Lan, nó còn bao gồm các nền tảng dịch vụ trực tuyến gửi SMS, số điện thoại ảo, v.v. liên quan đến đầu số Thái Lan.

1. Giới thiệu

 Nếu bạn sống ở Thái Lan nhưng không muốn sử dụng số điện thoại di động của mình, hoặc có lo ngại về quyền riêng tư, hoặc sống bên ngoài Thái Lan, hoặc sống bên ngoài Thái Lan và muốn đi du lịch Thái Lan nhưng muốn sử dụng tạm thời Thái Lan Nếu bạn muốn nhận tin nhắn văn bản , gửi tin nhắn văn bản, thực hiện cuộc gọi và các chức năng khác bằng số điện thoại di động của bạn, bạn có thể thực hiện như thế nào?

 Có các nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số điện thoại tiếng Thái trực tuyến trên Internet, có thể được sử dụng để nhận tin nhắn văn bản tiếng Thái, gửi tin nhắn văn bản tiếng Thái, sử dụng số điện thoại tiếng Thái để thực hiện cuộc gọi, v.v., nhưng nó vẫn phụ thuộc vào các chức năng được cung cấp bởi từng dịch vụ nền tảng. Bài viết này sẽ giới thiệu các nền tảng dịch vụ khác nhau cung cấp số điện thoại ảo ở Thái Lan.

2 Giới thiệu nền tảng

 Một nền tảng dịch vụ trang web cung cấp các số điện thoại di động trực tuyến ở Thái Lan. Các chức năng được chia đại khái thành chỉ nhận SMS cho các số Thái Lan, chỉ gửi SMS cho các số Thái Lan, chỉ tạo các số điện thoại Thái Lan và nhận các số điện thoại di động Thái Lan (bao gồm các số dành riêng, gửi và chức năng nhận SMS, gọi điện, v.v.), v.v., sau đây sẽ giới thiệu các loại khác nhau của từng nền tảng dịch vụ trang web.

2.1 Chỉ nhận SMS từ Thái Lan

 Trình tạo số điện thoại di động ảo Thái Lan Nhận SMS,Trình tạo số điện thoại Thái Lan cho SMS,Nhận tin nhắn SMS Thái Lan,Số điện thoại ảo Thái Lan,Thái Lan nhận nền tảng mã xác minh,Xác minh số điện thoại Thái Lan,Số điện thoại chỉ SMS Thái Lan,Số điện thoại ảo Thái Lan để nhận tin nhắn văn bản,Nền tảng nhận mã Thái LanV.v. có nghĩa là nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số điện thoại di động hoặc điện thoại của Thái Lan và những số này có thể nhận SMS trực tuyến, đồng thời có thể nhận và xem nội dung SMS mà không cần sử dụng điện thoại di động. Sau đây giới thiệu một số nền tảng dịch vụ cung cấp số điện thoại di động của Thái Lan để nhận SMS, mặc dù họ không thể đảm bảo rằng chúng có thể tiếp tục được sử dụng bình thường nhưng họ sẽ cố gắng cập nhật các trang web có sẵn nhiều nhất có thể.

2.1.1 Áo choàng di động

Số Cloakmobile Thái Lan

• Nền tảng website:Cloakmobile
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ website: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn SMS miễn phí cho các số điện thoại di động tại Hồng Kông, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Philippines.
• Tính chất sử dụng:miễn phí.
• Liên hệ: Email: [email protected].

2.1.2 Số mã truy cập

Số Thái Lan để nhận số

• Nền tảng website:mã số
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ website: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận SMS miễn phí cho các số điện thoại di động tại Hồng Kông, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.
• Tính chất sử dụng:miễn phí.
• Liên hệ: (1) Email; (2) Điện tín; (3) Tin nhắn.

2.1.3 Mã nhận SMS

Số Thái cho mã nhận SMS

• Nền tảng website:mã tin nhắn
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, tiếng Anh.
• Dịch vụ website: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn SMS cho các số điện thoại di động tại nhiều nơi trên thế giới.

miễn phí: Chỉ có số cho Canada, Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ và không có số cho Trung Quốc đại lục.
trả: Số ở Trung Quốc đại lục, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, Brazil và 70 khu vực khác.

• Thông tin liên hệ: E-mail: [email protected].

2.1.4 Dịch vụ thuê điện thoại

Dịch Vụ Cho Thuê Điện Thoại Số Thái Lan

• Nền tảng website:Dịch vụ thuê điện thoại
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ trả phí tại Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Hoa Kỳ, Thái Lan, Việt Nam, Vương quốc Anh vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn SMS cho số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Tính chất sử dụng:

miễn phí: Bạn cần viết một bài đánh giá đơn giản cho trang web này và chia sẻ nó trên bất kỳ blog hoặc trang mạng xã hội nào, bạn sẽ nhận được phần thưởng $0,5-$2.
trả: Tất cả các số trừ số miễn phí.

• Liên hệ: Email: [email protected].

2.1.5 Richpva

Số Richpva Thái Lan

• Nền tảng website:phong phú
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh, tiếng Trung giản thể, tiếng Nga.
• Dịch vụ website: cung cấp dịch vụ trả phí Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Macau, Malaysia, Singapore,Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico và hơn 170 số điện thoại di động và dịch vụ nền tảng nhận SMS khác.
• Tính chất sử dụng:trả.
• Liên hệ: nút trò chuyện trên web.

2.1.6 Người đàn ông SMS

Số SMS Man Thái Lan

• Nền tảng website:Người đàn ông SMS
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, tiếng Anh, tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn SMS cho số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Tính chất sử dụng:trả.
• Liên hệ: Điện tín.

2.1.7 Dịch vụ SMS

Số Thái Lan cho dịch vụ SMS

• Nền tảng website:Dịch vụ SMS
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, tiếng Anh và.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ (điện thoại Internet), Canada (điện thoại Internet), Vương quốc Anh, Mexico vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn SMS cho số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Tính chất sử dụng:trả.
• Phương thức liên hệ: email (điền form trên web), Telegram.

2.1.8 SMS-KÍCH HOẠT

Số Thái Lan cho SMS-KÍCH HOẠT

• Nền tảng website:SMS-KÍCH HOẠT
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, tiếng Anh và.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ trả phí cho Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn SMS cho số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Tính chất sử dụng:trả.
• Liên hệ: Instagram, Facebook, Telegram, YouTube.

2.1.9 SIMSMS.ORG

Số Thái Lan cho SIMSMS.ORG

• Nền tảng website:SIMSMS.ORG
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ trả phí cho Trung Quốc đại lục, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Đức, Mexico, Brazil, Nga vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn SMS cho số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Tính chất sử dụng:trả.
• Liên hệ: E-mail: [email protected], Tel: +73532936750.

2.2 Nền tảng chỉ tạo số Thái Lan

 Trình tạo số điện thoại Thái Lan,Trình tạo số điện thoại di động Thái Lan,nước Thái Lantrình tạo số điện thoại di động,Trình tạo cuộc gọi ngẫu nhiên Thái Lan,Trình tạo số điện thoại Thái Lan,Số điện thoại giả Thái Lancó nghĩa là chỉ có thểtạo số điện thoại di động thái lancác trang web hoặc phần mềm.

 Các số được cung cấp bởi các dịch vụ trang web này chỉ được tạo theo quy tắc số và không cung cấp dịch vụ nhận và gửi tin nhắn văn bản. Nếu người dùng muốn sử dụng các dịch vụ đó, vui lòng nhớ không sử dụng chúng trên các trang web yêu cầu xác minh và đăng ký SMS , nếu không họ sẽ bị tính phí. Không tìm thấy mã xác minh. Các dịch vụ sau đây làKhông thể nhận tin nhắn văn bản, không thể gửi tin nhắn văn bản, không thể gọi điện thoại.

2.2.1 Trình tạo số điện thoại (trình tạo số trực tuyến)

số Thái Lan từ trình tạo số điện thoại

• Nền tảng website:trình tạo số điện thoại(trình tạo số trực tuyến)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung phồn thể.
• Dịch vụ website: Cung cấp miễn phí Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Mexico, Đức, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ vàDịch vụ tạo số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Tính chất sử dụng:miễn phí.
• Thông tin liên hệ: Không có.

2.3 Bạn có thể lấy số Thái Lan, gửi và nhận tin nhắn văn bản cũng như thực hiện cuộc gọi

 Số ảo Thái Lan,nước Thái Lansố cửa ảo,nước Thái Lanđiện thoại ảo,nước Thái Lansố điện thoại ảo,nước Thái LanSố điện thoại ảo,nước Thái Lansố điện thoại ảo,nước Thái LanSố cửa tạm thời,nước Thái LanSố di động tạm thời,nước Thái LanSố điện thoại dùng một lần, số điện thoại vứt đi ở Thái Lan,nước Thái Lansố riêng tư,nước Thái LanVoIP,Số điện thoại tạm thời Thái Lan có nghĩa là cùng một lúclấy số thái lan,Nhận SMS từ Thái Lan,Gửi tin nhắn SMS Thái Lan,Gọi từ số Thái Lanvà các nền tảng dịch vụ khác.

 Do đó, dịch vụ này tương đương với việc tạo một số điện thoại di động ảo mới, đầy đủ tính năng, nhưng không phải tất cả các chức năng của điện thoại di động đều có sẵn cho mọi dịch vụ, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, dịch vụ này có nghĩa là người dùng có một số riêng và có thể sử dụng nhiều chức năng, có thể được lưu giữ trong một thời gian dài. Loại nền tảng dịch vụ này được giới thiệu dưới đây.

2.3.1 Chữ số có thể chuyển đổi

Chữ số Tossable Số Thái

• Nền tảng website:Chữ số có thể ném
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp các dịch vụ trả phí ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh vàDịch vụ tạo số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Tính chất sử dụng:trả.
• Thông tin liên hệ: E-mail (điền vào mẫu trên trang web).

2.3.2 Đường dây điện thoại ảo

Số Thái Lan cho đường dây điện thoại ảo

• Nền tảng website:Đường dây điện thoại ảo
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp trả phí Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh vàDịch vụ nền tảng số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Tính chất sử dụng:trả.
• Liên hệ: Email: [email protected].

 

2.4 Bạn có thể lấy số Thái Lan, gửi và nhận tin nhắn văn bản, gọi điện và lướt Internet

 số pháp nhân Thái Lan,số pháp nhân Thái Lan,Thẻ SIM vật lý Thái Lanvv đề cập đến đồng thờilấy số thái lan,Nhận SMS từ Thái Lan,Gửi tin nhắn SMS Thái Lan,gọi số Thái Lan,Internet di động Thái Lanvà các nền tảng dịch vụ chức năng khác. Loại nền tảng dịch vụ này khác với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nói chung, hầu hết họ có thể trực tiếp đăng ký dịch vụ trực tuyến. Thông thường, các dịch vụ đó có thể không có dịch vụ ngoại vi viễn thông, cửa hàng vật lý hoặc các dịch vụ giá trị gia tăng khác mà chỉ nhận được thẻ SIM vật lý Và chỉ có thể sử dụng các chức năng số cơ bản, chẳng hạn như gửi và nhận tin nhắn văn bản, thực hiện cuộc gọi, nạp tiền, gia hạn thuê hoặc lướt Internet.

 Một số SIM bị giới hạn thời gian, chẳng hạn như chúng sẽ tự động hết hạn sau 7 ngày hoặc một hoặc hai tháng và có thể được sử dụng làm số vật lý dùng một lần, trong khi một số khác có thể được thuê trong thời gian dài và bạn có thể sở hữu số này trong một thời gian nhất định. thời gian dài; nơi sử dụng cũng khác nhau. Sự khác biệt là gửi và nhận tin nhắn văn bản và thực hiện cuộc gọi có thể được sử dụng trên toàn thế giới miễn là có tín hiệu, nhưng phí cuộc gọi sẽ khác nhau tùy theo từng nơi và một số dịch vụ hoàn toàn miễn phí tại Hoa Kỳ và Canada. Về phần chuyển vùng Nó phụ thuộc vào gói mua hàng, một số chỉ có thể truy cập Internet ở một số khu vực và một số là toàn cầu, vui lòng nhớ đọc kỹ mô tả dịch vụ trước khi mua. Loại nền tảng dịch vụ này được giới thiệu dưới đây.

2.4.1 SIM2Fly (AIS)

Số SIM2Fly Thái Lan

• Nền tảng website:SIM2Fly (AIS)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, tiếng Anh, tiếng Thái.
• Dịch vụ trang web: một dịch vụ nền tảng cung cấp số thẻ SIM điện thoại di động thực trả phí ở Thái Lan và những nơi khác.
• Tính chất sử dụng:trả.
• Thông tin liên hệ: địa chỉ email.

3. Kết luận

 Thái Lan có ngành du lịch phát triển, lượng khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới vô tận, nhiều người khi dừng chân ở Thái Lan trong thời gian ngắn có thể tạm thời cần số điện thoại của Thái Lan. nhu cầu nhất định về số Thái Lan để du lịch. Có nhiều bài báo và thông tin liên quan về số điện thoại di động ảo, có thể hữu ích.

 Nếu bạn muốn có một hoặc nhiều bộ số điện thoại di động Thái Lan trực tuyến và sử dụng chúng lâu dài, bạn có thể chọn nền tảng dịch vụ trả phí, ngoài việc là những số độc quyền chỉ một mình bạn có thể sử dụng, bạn cũng có thể sử dụng chúng cho một thời gian dài nhưng bạn vẫn cần đánh giá xem trang web có Hoạt động tốt hay không, nếu không bạn có thể bỏ tiền mua một số nhưng không sử dụng được. Nếu lo lắng, bạn nên sử dụng nền tảng miễn phí để kiểm tra trước và sau đó cân nhắc có nên mua số trả phí sau khi sử dụng hay không.

4 Tài nguyên hoàn chỉnh

 Các số điện thoại di động được giới thiệu trong bài viết này chủ yếu là các số điện thoại có chữ "Thái Lan", nếu nền tảng dịch vụ website cung cấp các số từ nơi khác mà không phải Thái Lan thì sẽ không có trong bài viết này. Nếu bạn đọc có nhu cầu tìm tất cả các số điện thoại di động dịch vụ nhưng không bắt buộc phải có số tại Thái Lan, bạn có thể vàoSố điện thoại ảo trực tuyến (bao gồm các nền tảng dịch vụ như máy phát nhận mã xác minh SMS, máy nhận mã…)〉Duyệt qua một bài viết, có tất cả các số điện thoại di động trên toàn thế giới.

5 Tài nguyên liên quan

 Các tài nguyên được giới thiệu trong bài viết này là sử dụng nền tảng dịch vụ trang web để nhận tin nhắn văn bản từ điện thoại di động hoặc sử dụng số điện thoại di động để mô phỏng các chức năng và ứng dụng khác nhau của điện thoại di động thực. vào các nền tảng dịch vụ mạng. Số điện thoại di động ảo độc lập thậm chí có thể có chức năng nhận tin nhắn văn bản, gửi tin nhắn văn bản, thực hiện cuộc gọi, nghe cuộc gọi, v.v.

 Nhưng ngoài việc ảo hóa số điện thoại di động, trong cuộc sống còn có rất nhiều công cụ có thể ảo hóa mọi thứ, chẳng hạn như trước đây nhận thư tay tại nhà, nhưng hiện nay ngày càng có nhiều dịch vụ chuyển sang gửi email. trước đây, bạn phải mang theo thẻ tín dụng, Nhiều thẻ như thẻ thành viên, và bây giờ ngày càng có nhiều thẻ ảo, chỉ cần một chiếc điện thoại di động để ra ngoài. Phần sau đây giới thiệu các tài nguyên liên quan được xuất bản trên trang web này: thẻ ảo, hộp thư điện tử.

5.1 Thẻ ảo

 Ngoài việc ảo hóa số điện thoại di động, thẻ vật lý được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể được ảo hóa thành thẻ ảo, chẳng hạn như thẻ tín dụng ảo, thẻ thành viên ảo, thẻ vé điện tử ảo, thẻ SIM ảo (thẻ eSIM), v.v. có thể được liên kết trong điện thoại di động, nó có thể giảm bớt rắc rối khi mang theo nhiều thẻ khi đi ra ngoài, giảm nguy cơ bị lướt qua và rò rỉ dữ liệu, đồng thời có thể giảm sự tiếp xúc giữa thẻ và người trong thời đại dịch bệnh, đồng thời nó có thể tổ chức tốt hơn những rắc rối của thẻ, giảm lãng phí tài nguyên và bảo vệ môi trường.Trái đất. Để biết thêm thẻ ảo và kỹ năng sử dụng, vui lòng tham khảothẻ ảo〉Một bài viết, có phần giới thiệu và giảng dạy đầy đủ.

5.2 Hộp thư điện tử

 Mặc dù mục đích của bài viết này là giới thiệu nền tảng dịch vụ gửi và nhận SMS trực tuyến, nhưng thông thường một bộ phận lớn người dùng có nhu cầu này là vì họ muốn đăng ký với nền tảng dịch vụ trực tuyến và họ cần điền số điện thoại di động. số và nhận SMS xác minh. Khi tạo các dịch vụ như vậy hoặc tạo tài khoản, nhiều nền tảng cũng sẽ yêu cầu bạn điền địa chỉ email của mình cùng một lúc. Vì vậy, ngoài việc sử dụng một số tạm thời, địa chỉ e-mail thường sẽ muốn sử dụnghộp thư tạm thời(còn gọi là hộp thư 10 phút,hộp thư dùng một lần,hộp thư không sạch,hộp thư dùng một lần,máy phát hộp thưv.v.) để tránh rò rỉ quyền riêng tư hoặc để tránh đăng ký nhiều tài khoản hộp thư. Để biết thông tin và giới thiệu dịch vụ về hộp thư tạm thời, vui lòng tham khảoe-mail〉Phần hộp thư tạm thời trong bài viết có giới thiệu chi tiết.

cập nhật hồ sơ

 1. 2022/05/20, thêm phiên bản đa ngôn ngữ.
 2. 2022/04/19, cập nhật bố cục nội dung.Tiếng Việt