13 [Thái Lan +66] máy phát điện thoại di động điện thoại ảo nhận được nền tảng mã xác minh SMS

📝

WillPete

📅

📆

📁

,

🏷️

13 [Thái Lan +66] máy phát điện thoại di động điện thoại ảo nhận được nền tảng mã xác minh SMS

  Trình tạo số điện thoại di động điện thoại ảo Thái Lan nhận được nền tảng mã xác minh SMS, đề cập đến nền tảng cho phép người dùng sử dụng trang web được cung cấp trên web với số điện thoại di động Thái Lan (mã vùng điện thoại quốc tế là +66) và được sử dụng để nhận tin nhắn VĂN BẢN, mã xác minh và các dịch vụ liên quan khác. Nhưng bài viết này sẽ giới thiệu nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số Thái Lan, có nghĩa là, ngoài việc nhận tin nhắn văn bản Thái Lan, cũng bao gồm gửi tin nhắn văn bản, số điện thoại ảo và các nền tảng dịch vụ trực tuyến khác về số Thái Lan.

1 Lời nói đầu

Nếu bạn sống ở Thái Lan, nhưng không muốn sử dụng số điện thoại di động của riêng bạn, hoặc có mối quan tâm về quyền riêng tư, hoặc sống bên ngoài Thái Lan, hoặc sống bên ngoài Thái Lan để đi du lịch đến Thái Lan, nhưng tạm thời muốn sử dụng số điện thoại di động của Thái Lan để nhận tin nhắn văn bản, gửi tin nhắn văn bản, cuộc gọi và các chức năng khác, sau đó làm thế nào để làm gì?

Trên mạng có một nền tảng dịch vụ trang web chuyên cung cấp số Thái Lan trực tuyến, có thể được sử dụng để nhận tin nhắn văn bản Thái Lan, gửi tin nhắn văn bản Thái Lan, sử dụng cuộc gọi số Thái Lan và các chức năng khác nhau, nhưng vẫn phụ thuộc vào các chức năng được cung cấp bởi các nền tảng dịch vụ khác nhau. Bài viết này sẽ giới thiệu một loạt các nền tảng dịch vụ cung cấp số cổng điện thoại di động ảo Thái Lan.

2 Giới thiệu nền tảng

Nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số điện thoại di động trực tuyến Thái Lan, chức năng về cơ bản được chia thành chỉ nhận tin nhắn văn bản số Thái Lan, chỉ gửi tin nhắn văn bản số Thái Lan, chỉ tạo số Thái Lan, có thể nhận được số điện thoại di động Thái Lan (bao gồm số giữ, gửi và nhận tin nhắn văn bản, cuộc gọi, v.v.) và các tính năng khác, sau đây sẽ giới thiệu các loại nền tảng dịch vụ trang web khác nhau.

2.1 Chỉ nhận tin nhắn văn bản Thái Lan

  Máy phát điện thoại di động ảo Thái Lan nhận tin nhắn SMS, máy phát điện thoại Thái Lan nhận tin nhắn SMS, nhận tin nhắn SMS Thái Lan, số điện thoại ảo Thái Lan, nền tảng mã xác minh thái lan, xác minh số điện thoại Thái Lan, chỉ nhận số cổng tin nhắn SMS Thái Lan, số cổng ảo Thái Lan nhận tin nhắn SMS, nền tảng nhận mã Thái Lan v.v. đề cập đến nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số điện thoại hoặc số điện thoại di động của Thái Lan, có thể nhận được tin nhắn văn bản trực tuyến, không cần sử dụng điện thoại di động để thu thập và xem nội dung tin nhắn văn bản. Dưới đây giới thiệu một số nền tảng dịch vụ cung cấp tin nhắn văn bản điện thoại di động Thái Lan, mặc dù không đảm bảo rằng nó có thể tiếp tục sử dụng bình thường, nhưng sẽ cố gắng cập nhật các trang web có sẵn.

2.1.1 Cloakmobile

Số Thái Lan của Cloakmobile

• Nền tảng trang web: Cloakmobile
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ website: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận sms di động miễn phí tại Hồng Kông, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Philippines, v.v.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Hộp thư điện tử: [email protected]

2.1.2 Số nối

Số Thái Lan của số tiếp nhận

• Nền tảng trang web: số nối
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ website: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn sms di động miễn phí tại Hồng Kông, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, v.v.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: (1) hộp thư điện tử; (2) Telegram; (3) Để lại tin nhắn.

2.1.3 Mã tin nhắn SMS

Số Thái Lan cho mã nhận tin nhắn SMS

• Nền tảng trang web: Mã nối sms
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở nhiều nơi trên toàn thế giới.

Miễn phí: Chỉ có số Canada, Úc, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và không có số Trung Quốc.
Thanh toán: Số ở Trung Quốc đại lục, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, Brazil và 70 khu vực khác.

• Cách liên hệ: Hộp thư điện tử: [email protected]

2.1.4 Phone Rent Service

Số Thái Lan của Phone Rent Service

• Nền tảng trang web: Phone Rent Service
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp thanh toán cho Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Hoa Kỳ, Thái Lan, Việt Nam, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Tính chất sử dụng:

Miễn phí: Bạn cần phải viết một bài đánh giá đơn giản cho trang web và chia sẻ nó với bất kỳ blog hoặc trang web mạng xã hội sẽ nhận được phần thưởng $ 0,5-$ 2.
Trả tiền: Tất cả các số bên ngoài số miễn phí.

• Cách liên hệ: Email: [email protected]

2.1.5 Richpva

Số Thái Lan của Richpva

• Nền tảng web: Richpva
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động trả phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, và hơn 170 nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Nút trò chuyện trên web.

2.1.6 SMS Man

Số Thái Lan của SMS Man

• Nền tảng trang web: SMS Man
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, Tiếng Nga.
• Dịch vụ trên trang web: Cung cấp dịch vụ trả phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Telegram.

2.1.7 SMS Service

Số Thái Lan của SMS Service

• Nền tảng trang web: SMS Service
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, và
• Dịch vụ trang web: Cung cấp thanh toán cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ (điện thoại internet), Canada (điện thoại internet), Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: hộp thư điện tử (biểu mẫu điền trang web), Telegram.

2.1.8 SMS-ACTIVATE

Số Thái Lan của SMS-ACTIVATE

• Nền tảng trang web: SMS-ACTIVATE
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh và .
• Dịch vụ trên trang web: Cung cấp dịch vụ trả tiền cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Instagram,Facebook、Telegram,YouTube.

2.1.9 SIMSMS.ORG

số Thái Lan của SIMSMS.ORG

• Nền tảng trang web: SIMSMS.ORG
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp thanh toán cho Trung Quốc đại lục, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Đức, Mexico, Brazil, Nga, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: hộp thư điện tử: [email protected]; Điện thoại: + 73532936750.

2.2 Nền tảng chỉ tạo ra số Thái Lan

Máy phát điện thoại Thái Lan, máy phát điện thoại di động Thái Lan, máy phát điện thoại di động Thái Lan, máy phát điện thoại ngẫu nhiên Thái Lan, trình tạo số điện thoại Thái Lan, số điện thoại giả Thái Lan đề cập đến các trang web hoặc phần mềm chỉ có thể tạo ra số điện thoại di động Thái Lan.

Các dịch vụ trang web này cung cấp số tạo ra chỉ được tạo ra theo quy tắc số, không cung cấp dịch vụ nhận và gửi tin nhắn văn bản, nếu người dùng muốn sử dụng loại dịch vụ này, hãy nhớ không sử dụng các trang web cần xác minh đăng ký sms, nếu không sẽ không nhận được mã xác minh. Các dịch vụ sau đây không thể nhận được bản tin, không thể nhắn tin, không thể gọi điện thoại.

2.2.1 Máy phát điện thoại (nhà sản xuất số điện thoại trực tuyến)

Số Thái Lan của máy phát điện thoại

• Nền tảng trang web: Trình tạo số điện thoại (nhà sản xuất số điện thoại trực tuyến)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung phồn thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Mexico, Đức, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ vàdịch vụ máy tạo số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.3 Có thể nhận được số Thái Lan, gửi và nhận tin nhắn văn bản, cuộc gọi

  Số ảo Thái Lan,Số cửa ảo Thái Lan,Điện thoại ảo Thái Lan,Số điện thoại ảo Thái Lan,Số cửa điện thoại ảo Thái Lan,Số điện thoại ảo Thái Lan,Số cổng tạm thời của Thái Lan,Số điện thoại di động tạm thời của Thái Lan,Số điện thoại di động một lần của Thái Lan, số điện thoại bị bỏ rơi của Thái Lan,Số riêng tư của Thái Lan,Điện thoại internet Thái Lan,Thailand temporary phone number đề cập đến các nền tảng có thể nhận được số Thái Lan cùng một lúc, nhận tin nhắn văn bản Thái Lan, gửi tin nhắn văn bản Thái Lan, gọi điện thoại thái lan và các dịch vụ khác.

Vì vậy, dịch vụ này tương đương với việc tạo ra một số điện thoại di động ảo hoàn toàn mới, đầy đủ chức năng, nhưng không phải tất cả các chức năng điện thoại di động của dịch vụ có, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, dịch vụ này là người dùng có một số riêng tư và có thể được sử dụng đa chức năng để giữ trong một thời gian dài. Loại nền tảng dịch vụ này được mô tả dưới đây.

2.3.1 Tossable Digits

Số Thái Lan của Tossable Digits

• Nền tảng trang web: Tossable Digits
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp trả tiền cho Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh, vàdịch vụ máy tạo số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Email (trang web điền vào biểu mẫu).

2.3.2 Virtual Phone Line

Số Thái Lan của Virtual Phone Line

• Nền tảng trang web: Virtual Phone Line
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trên trang web: Cung cấp dịch vụ trả phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh vàDịch vụ nền tảng số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Hộp thư điện tử: [email protected]

 

2.4 Có thể nhận được số Thái Lan, gửi và nhận tin nhắn văn bản, cuộc gọi, internet

  Số thực thể Thái Lan, số cửa thực thể Thái Lan, thẻ SIM vật lý Thái Lan, v.v. có nghĩa là có thể nhận được số Thái Lan cùng một lúc, nhận tin nhắn văn bản Thái Lan, nhắn tin Thái Lan, cuộc gọi số Thái Lan, Internet di động Thái Lan nền tảng dịch vụ chức năng, v.v. Loại nền tảng dịch vụ này, không giống như các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thông thường, hầu hết có thể áp dụng dịch vụ trực tuyến trực tiếp, thông thường loại dịch vụ này có thể không có dịch vụ ngoại vi viễn thông, thị trường vật lý hoặc các dịch vụ tăng giá khác, nhưng chỉ để có được một thẻ SIM thực thể, và chỉ có thể sử dụng các chức năng số cơ bản, chẳng hạn như gửi và nhận tin nhắn văn bản, cuộc gọi, nạp tiền, gia hạn hoặc truy cập Internet.

Một số SIM có giới hạn thời gian, chẳng hạn như 7 ngày hoặc một hoặc hai tháng sẽ tự động hết hạn, có thể được sử dụng như một số thực thể bị bỏ rơi, trong khi những người khác có thể gia hạn thời gian dài, có thể sở hữu số đó trong một thời gian dài; Địa điểm sử dụng cũng có sự khác biệt, thông thường gửi và nhận tin nhắn văn bản, kết nối điện thoại là toàn cầu miễn là có tín hiệu có thể được sử dụng, nhưng sẽ theo mỗi nơi phí cuộc gọi khác nhau, và một số dịch vụ ở Hoa Kỳ và Canada là hoàn toàn miễn phí, về phần chuyển vùng internet là tùy thuộc vào chương trình mua hàng, một số chỉ có thể ở một số khu vực có thể truy cập Internet, một số là toàn cầu, trước khi mua phải xem chi tiết hướng dẫn dịch vụ. Loại nền tảng dịch vụ này được mô tả dưới đây.

2.4.1 SIM2Fly (AIS)

Số Thái Lan của SIM2Fly

• Nền tảng trang web: SIM2Fly (AIS)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, Tiếng Thái.
• Dịch vụ trang web: Dịch vụ nền tảng cung cấp số SIM điện thoại di động vật lý ở Thái Lan trả phí.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Hộp thư điện tử.

3 kết luận

Du lịch du lịch của Thái Lan phát triển, khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới liên tục, nhiều người ở Thái Lan trong một thời gian ngắn dừng chân, có thể tạm thời cần phải có số điện thoại thái lan, vì vậy số Thái Lan có một nhu cầu nhất định cho du lịch, và có rất nhiều bài viết và thông tin liên quan đến số điện thoại di động ảo giới thiệu trên mạng, có thể có ích.

Nếu bạn muốn một hoặc nhiều nhóm số điện thoại di động Thái Lan trực tuyến, và sử dụng lâu dài, có thể chọn nền tảng dịch vụ trả tiền, ngoại trừ số độc quyền chỉ có thể được sử dụng riêng của họ, cũng có thể được sử dụng trong một thời gian dài, nhưng vẫn cần phải tự đánh giá xem trang web có hoạt động hợp pháp hay không, nếu không có thể chi tiêu tiền để mua số nhưng không thể sử dụng, nếu lo lắng đề nghị sử dụng nền tảng miễn phí để kiểm tra đầu tiên để xem xét, sau khi sử dụng sau đó xem xét có nên mua số trả phí hay không.

4 Tài nguyên đầy đủ

Số điện thoại di động được giới thiệu trong bài viết này dựa trên số điện thoại di động có “Thái Lan”, nếu nền tảng dịch vụ trang web có số cung cấp ở nơi khác nhưng không cung cấp số Thái Lan, sau đó không được bao gồm trong bài viết này, nếu người đọc cần tìm tất cả các dịch vụ số điện thoại di động nhưng không nhất thiết phải có số Thái Lan, bạn có thể đến 〈 số điện thoại di động ảo trực tuyến (bao gồm mã xác minh sms, mã nối và các nền tảng dịch vụ khác) 〉 duyệt, có tất cả các số điện thoại di động trên toàn thế giới.

5 Tài nguyên liên quan

Tài nguyên được mô tả trong bài viết này là sử dụng nền tảng dịch vụ trang web để nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động, hoặc sử dụng số điện thoại di động để mô phỏng các chức năng và ứng dụng khác nhau của điện thoại di động thực tế, loại dịch vụ này trực quan là ảo hóa điện thoại di động thực thể và thẻ SIM thành nền tảng dịch vụ mạng. Và số điện thoại di động ảo độc lập thậm chí có thể có chức năng nhận tin nhắn văn bản, nhắn tin, thực hiện cuộc gọi điện thoại, nghe điện thoại và vân vân.

Nhưng ngoài số điện thoại di động có thể được ảo hóa, cuộc sống có rất nhiều công cụ có thể ảo hóa mọi thứ, chẳng hạn như trước đây ở nhà để nhận được thư vật lý, và bây giờ càng nhiều dịch vụ thay đổi để gửi email, trước đây đi ra ngoài phải mang theo thẻ tín dụng, thẻ thành viên và nhiều thẻ khác, và bây giờ ngày càng thay đổi thành thẻ ảo, miễn là một điện thoại di động đi ra ngoài. Sau đây giới thiệu các tài nguyên liên quan được xuất bản bởi trang web này: thẻ ảo, hộp thư điện tử.

5.1 Thẻ ảo

Ngoài số điện thoại di động có thể được ảo hóa, thẻ vật lý được sử dụng hàng ngày cũng có thể được ảo hóa thành thẻ ảo, chẳng hạn như: thẻ tín dụng ảo, thẻ thành viên ảo, thẻ tín dụng điện tử ảo, thẻ SIM ảo (thẻ eSIM) và như vậy, có thể được ràng buộc trong điện thoại di động, giảm đi ra ngoài mang theo nhiều thẻ, nhưng cũng có thể làm giảm nguy cơ bị ghi âm bên, rò rỉ dữ liệu, cũng có thể trong thời đại bùng phát để giảm tiếp xúc với thẻ với mọi người, có thể đối chiếu những rắc rối của thẻ, giảm lãng phí tài nguyên, bảo vệ môi trường yêu trái đất. Về thẻ ảo khác và kỹ thuật sử dụng có thể được tham khảo bài viết “Thẻ ảo“, có giới thiệu đầy đủ và giảng dạy.

5.2 Hộp thư điện tử

Chủ đề chính của bài viết này mặc dù giới thiệu về nền tảng dịch vụ gửi và nhận tin nhắn văn bản trực tuyến, nhưng thường có nhu cầu này của người dùng một phần lớn là vì muốn đăng ký nền tảng dịch vụ mạng, và cần phải điền vào số điện thoại di động và nhận được tin nhắn văn bản xác minh, khi áp dụng loại dịch vụ này hoặc tạo tài khoản, nhiều nền tảng cũng sẽ yêu cầu điền vào địa chỉ e-mail. Vì vậy, ngoài việc sử dụng số tạm thời, địa chỉ hộp thư điện tử thường muốn sử dụng hộp thư tạm thời (hoặc hộp thư 10 phút, hộp thư bị bỏ rơi, hộp thư miễn phí, hộp thư dùng một lần, máy phát điện hộp thư, v.v.) để ngăn chặn rò rỉ quyền riêng tư, hoặc miễn yêu cầu nhiều tài khoản hộp thư, có thông tin về hộp thư tạm thời và giới thiệu dịch vụ có thể được tìm thấy 〈 Một phần của hộp thư tạm thời trong bài viết “Hộp thư e-mail” được mô tả chi tiết.

Cập nhật bản ghi

  1. 2022/05/20, phiên bản ngôn ngữ mới.
  2. 2022/04/19, cập nhật sắp xếp nội dung.


!

Ads

Ads Blocker Detected!!!

嗨,您好!我們注意到您正在使用廣告封鎖器。當您使用廣告封鎖器時,我們會偵測到並顯示此訊息。我們理解您想要減少廣告干擾,但同時也希望您知道廣告是我們維持網站運作的主要收入來源。如果您願意關閉廣告封鎖器,或將我們的網站加入白名單,我們可以繼續提供優質的內容和服務。此外,您也可以享受到更好的使用體驗,因為廣告將顯示更符合您興趣的內容。感謝您的理解和支持!