9 [Thổ Nhĩ Kỳ +90] máy phát điện thoại di động điện thoại ảo nhận được nền tảng mã xác minh SMS

📝

WillPete

📅

📆

📁

,

🏷️

9 [Thổ Nhĩ Kỳ +90] máy phát điện thoại di động điện thoại ảo nhận được nền tảng mã xác minh SMS

  Máy phát điện thoại di động điện thoại ảo Thổ Nhĩ Kỳ nhận được nền tảng mã xác minh SMS, đề cập đến nền tảng cho phép người dùng sử dụng trang web được cung cấp trên trang web và số điện thoại di động Thổ Nhĩ Kỳ (mã vùng điện thoại quốc tế là +90) và được sử dụng để nhận tin nhắn VĂN BẢN, mã xác minh và các dịch vụ liên quan khác. Nhưng bài viết này sẽ giới thiệu nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số Thổ Nhĩ Kỳ, có nghĩa là, ngoài việc nhận tin nhắn văn bản Thổ Nhĩ Kỳ, cũng bao gồm gửi tin nhắn văn bản, số điện thoại ảo và các nền tảng dịch vụ trực tuyến khác về số Thổ Nhĩ Kỳ.

1 Lời nói đầu

Nếu bạn sống ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không muốn sử dụng số điện thoại di động của mình, hoặc có mối quan tâm về quyền riêng tư, hoặc sống bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc sống bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ để đi du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng tạm thời muốn sử dụng số điện thoại di động thổ Nhĩ Kỳ để nhận tin nhắn văn bản, gửi tin nhắn văn bản, cuộc gọi và các tính năng khác, hoặc muốn sử dụng tài khoản Thổ Nhĩ Kỳ của Netflix để tận hưởng phí hàng tháng rẻ hơn, giảm giá, làm thế nào để làm gì?

Mạng có một nền tảng dịch vụ trang web chuyên cung cấp số thổ Nhĩ Kỳ trực tuyến, có thể được sử dụng để nhận tin nhắn VĂN BẢN Thổ Nhĩ Kỳ, gửi tin nhắn văn bản Thổ Nhĩ Kỳ, sử dụng cuộc gọi số Thổ Nhĩ Kỳ và các chức năng khác nhau, nhưng vẫn phụ thuộc vào các chức năng được cung cấp bởi các nền tảng dịch vụ khác nhau. Bài viết này sẽ giới thiệu một loạt các nền tảng dịch vụ cung cấp số cổng điện thoại di động điện thoại ảo Thổ Nhĩ Kỳ.

2 Giới thiệu nền tảng

Nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số điện thoại di động trực tuyến Thổ Nhĩ Kỳ, chức năng về cơ bản được chia thành chỉ nhận tin nhắn văn bản số Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ gửi tin nhắn văn bản số Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ tạo số Thổ Nhĩ Kỳ, có thể nhận được số điện thoại di động Thổ Nhĩ Kỳ (bao gồm số giữ, tin nhắn văn bản gửi và nhận, cuộc gọi, v.v.) và các tính năng khác, sau đây sẽ giới thiệu các loại nền tảng dịch vụ trang web khác nhau.

2.1 Chỉ nhận được tin nhắn văn bản Thổ Nhĩ Kỳ

  Máy tạo số điện thoại di động ảo Thổ Nhĩ Kỳ nhận tin nhắn SMS, nhận tin nhắn SMS Thổ Nhĩ Kỳ, nền tảng nhận mã Thổ Nhĩ Kỳ, tin nhắn sms nhận số ảo Thổ Nhĩ Kỳ, tin nhắn sms nhận trực tuyến Thổ Nhĩ Kỳ, máy phát điện thoại Thổ Nhĩ Kỳ nhận tin nhắn SMS, số điện thoại ảo Thổ Nhĩ Kỳ, nền tảng mã xác minh nhận của Thổ Nhĩ Kỳ, Xác minh số điện thoại Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ nhận số cổng tin nhắn SMS Thổ Nhĩ Kỳ, số cổng ảo Thổ Nhĩ Kỳ nhận tin nhắn văn bản, v.v. đề cập đến nền tảng dịch vụ trang web cung cấp điện thoại hoặc số điện thoại di động của Thổ Nhĩ Kỳ, và các số này có thể nhận được tin nhắn văn bản trực tuyến, không cần sử dụng điện thoại di động để có thể nhận và xem nội dung tin nhắn văn bản. Dưới đây là một số nền tảng dịch vụ cung cấp tin nhắn văn bản điện thoại di động Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù không đảm bảo rằng nó có thể tiếp tục sử dụng bình thường, nhưng sẽ cố gắng cập nhật các trang web có sẵn.

2.1.1 Online SMS Box

Số Thổ Nhĩ Kỳ của Online SMS Box

• Nền tảng trang web: Online SMS Box
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí hoa Kỳ, Canada, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, cũng nhưDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Hộp thư điện tử: [email protected]

2.1.2 SMS Service

Số Thổ Nhĩ Kỳ của SMS Service

• Nền tảng trang web: SMS Service
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, và
• Dịch vụ trang web: Cung cấp thanh toán cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ (điện thoại internet), Canada (điện thoại internet), Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: hộp thư (biểu mẫu điền trang web), Telegram.

2.1.3 SMS-ACTIVATE

Số Thổ Nhĩ Kỳ của SMS-ACTIVATE

• Nền tảng trang web: SMS-ACTIVATE
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh và .
• Dịch vụ trên trang web: Cung cấp dịch vụ trả tiền cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Instagram,Facebook、Telegram,YouTube.

2.1.4 SMS Man

Số Thổ Nhĩ Kỳ của SMS Man

• Nền tảng trang web: SMS Man
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, Tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ trả phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Telegram.

2.1.5 Virtual SMS number (Virtnumber)

Số Thổ Nhĩ Kỳ của Virtnumber

•平台平台 web:Virtual SMS number (Virtnumber)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp thanh toán cho Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: + 37253828793.

2.1.6 Netflix Netflix Web Bay Thổ Nhĩ Kỳ chương trình sms thu thập (Trijes cửa hàng nhỏ | Mua sắm da tôm)

Netflix Netflix Netflix Thổ Nhĩ Kỳ chương trình sms nhận hàng (mua sắm vỏ tôm)

 

2.2 Nền tảng chỉ tạo ra số

Máy phát điện thoại Thổ Nhĩ Kỳ, máy phát điện thoại di động Thổ Nhĩ Kỳ, máy phát điện thoại di động Thổ Nhĩ Kỳ, máy phát điện thoại ngẫu nhiên Thổ Nhĩ Kỳ, máy phát điện thoại Thổ Nhĩ Kỳ, số điện thoại giả Thổ Nhĩ Kỳ đề cập đến các trang web hoặc phần mềm chỉ có thể tạo ra số điện thoại di động Thổ Nhĩ Kỳ.

Các dịch vụ trang web này cung cấp số tạo ra chỉ được tạo ra theo quy tắc số, không cung cấp dịch vụ nhận và gửi tin nhắn văn bản, nếu người dùng muốn sử dụng loại dịch vụ này, hãy nhớ không sử dụng các trang web cần xác minh đăng ký sms, nếu không sẽ không nhận được mã xác minh. Các dịch vụ sau đây không thể nhận được bản tin, không thể nhắn tin, không thể gọi điện thoại.

2.2.1 Trình tạo số điện thoại (trình tạo số trực tuyến)

Số Thổ Nhĩ Kỳ của máy phát điện thoại

• Nền tảng trang web: Trình tạo số điện thoại (nhà sản xuất số điện thoại trực tuyến)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung phồn thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Mexico, Đức, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ vàdịch vụ máy tạo số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.3 Có thể nhận được số Thổ Nhĩ Kỳ, nhắn tin văn bản, nền tảng cuộc gọi

  Số ảo Thổ Nhĩ Kỳ,Số cửa ảo Thổ Nhĩ Kỳ,Điện thoại ảo Thổ Nhĩ Kỳ,Số điện thoại ảo Thổ Nhĩ Kỳ,Số điện thoại di động ảo Thổ Nhĩ Kỳ,Số điện thoại ảo Thổ Nhĩ Kỳ,Số cổng tạm thời thổ Nhĩ Kỳ,Số điện thoại di động tạm thời thổ Nhĩ Kỳ,Số điện thoại di động một lần thổ Nhĩ Kỳ, số điện thoại bị từ bỏ thổ Nhĩ Kỳ,Số riêng tư của Thổ Nhĩ Kỳ,Điện thoại internet Thổ Nhĩ Kỳ,Turkey temporary phone number đề cập đến các nền tảng có thể nhận được số Thổ Nhĩ Kỳ cùng một lúc, nhận tin nhắn văn bản Thổ Nhĩ Kỳ, gửi tin nhắn văn bản Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc gọi số Thổ Nhĩ Kỳ và hơn thế nữa.

Vì vậy, dịch vụ này tương đương với việc tạo ra một số điện thoại di động ảo hoàn toàn mới, đầy đủ chức năng, nhưng không phải tất cả các chức năng điện thoại di động của dịch vụ có, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, dịch vụ này là người dùng có một số riêng tư và có thể được sử dụng đa chức năng để giữ trong một thời gian dài. Loại nền tảng dịch vụ này được mô tả dưới đây.

2.3.1 Blacktel

Số Thổ Nhĩ Kỳ của Blacktel

• Nền tảng trang web: Blacktel
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh, tiếng Đức.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp trả phí cho Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: hộp thư điện tử (biểu mẫu điền trang web), Telegram.

2.3.2 SONETEL

Số Thổ Nhĩ Kỳ của SONETEL

• Nền tảng trang web: SONETEL
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, và
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng số điện thoại di động ở nhiều nơi trên toàn thế giới.
Miễn phí: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, và
Thanh toán: Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh, và
• Cách liên lạc: hộp thư, điện thoại.

3 kết luận

Mặc dù số Thổ Nhĩ Kỳ dường như hiếm khi được đề cập, nhưng trên thực tế, với sự phổ biến của Netflix (dịch tiếng Trung hoặc Naifei), nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tăng, vì netflix cung cấp các dịch vụ OTT cho các bộ phim phát trực tuyến theo dõi trực tuyến ở mỗi quốc gia có giá khác nhau, trong khi giá hàng tháng ở Thổ Nhĩ Kỳ là rẻ nhất, vì vậy một số người dùng chuyển tài khoản của họ đến Thổ Nhĩ Kỳ và sử dụng tin nhắn văn bản Thổ Nhĩ Kỳ để thay thế, dẫn đến số Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng ít hơn.

Vì vậy, nếu bạn muốn một hoặc nhiều nhóm số điện thoại di động Thổ Nhĩ Kỳ trực tuyến, và sử dụng lâu dài, đề nghị có thể chọn nền tảng dịch vụ trả tiền, ngoại trừ số độc quyền chỉ có thể được sử dụng riêng của họ, cũng có thể được sử dụng trong một thời gian dài, nhưng vẫn cần phải tự đánh giá xem trang web có hoạt động hợp pháp hay không, nếu không có thể chi tiêu tiền để mua số nhưng không thể sử dụng, nếu lo lắng đề nghị sử dụng nền tảng miễn phí để kiểm tra xem, sau khi sử dụng sau đó xem xét có nên mua số trả phí hay không.

4 Tài nguyên đầy đủ

Số điện thoại di động được giới thiệu trong bài viết này dựa trên số điện thoại di động có “Thổ Nhĩ Kỳ”, nếu nền tảng dịch vụ trang web có số cung cấp nơi khác nhưng không cung cấp số Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó không được bao gồm trong bài viết này, nếu người đọc cần tìm tất cả các dịch vụ số điện thoại di động nhưng không nhất thiết phải có số Thổ Nhĩ Kỳ, bạn có thể đến 〈 số điện thoại di động ảo trực tuyến (bao gồm mã xác minh tin nhắn SMS, mã nối và các nền tảng dịch vụ khác) 〉 duyệt, có tất cả các số điện thoại di động trên toàn thế giới.

5 Tài nguyên liên quan

Tài nguyên được mô tả trong bài viết này là sử dụng nền tảng dịch vụ trang web để nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động, hoặc sử dụng số điện thoại di động để mô phỏng các chức năng và ứng dụng khác nhau của điện thoại di động thực tế, loại dịch vụ này trực quan là ảo hóa điện thoại di động thực thể và thẻ SIM thành nền tảng dịch vụ mạng. Và số điện thoại di động ảo độc lập thậm chí có thể có chức năng nhận tin nhắn văn bản, nhắn tin, thực hiện cuộc gọi điện thoại, nghe điện thoại và vân vân.

Nhưng ngoài số điện thoại di động có thể được ảo hóa, cuộc sống có rất nhiều công cụ có thể ảo hóa mọi thứ, chẳng hạn như trước đây ở nhà để nhận được thư vật lý, và bây giờ càng nhiều dịch vụ thay đổi để gửi email, trước đây đi ra ngoài phải mang theo thẻ tín dụng, thẻ thành viên và nhiều thẻ khác, và bây giờ ngày càng thay đổi thành thẻ ảo, miễn là một điện thoại di động đi ra ngoài. Sau đây giới thiệu các tài nguyên liên quan được xuất bản bởi trang web này: thẻ ảo, hộp thư điện tử.

5.1 Thẻ ảo

Ngoài số điện thoại di động có thể được ảo hóa, thẻ vật lý được sử dụng hàng ngày cũng có thể được ảo hóa thành thẻ ảo, chẳng hạn như: thẻ tín dụng ảo, thẻ thành viên ảo, thẻ tín dụng điện tử ảo, thẻ SIM ảo (thẻ eSIM) và như vậy, có thể được ràng buộc trong điện thoại di động, giảm đi ra ngoài mang theo nhiều thẻ, nhưng cũng có thể làm giảm nguy cơ bị ghi âm bên, rò rỉ dữ liệu, cũng có thể trong thời đại bùng phát để giảm tiếp xúc với thẻ với mọi người, có thể đối chiếu những rắc rối của thẻ, giảm lãng phí tài nguyên, bảo vệ môi trường yêu trái đất. Về thẻ ảo khác và kỹ thuật sử dụng có thể được tham khảo bài viết “Thẻ ảo“, có giới thiệu đầy đủ và giảng dạy.

5.2 Hộp thư điện tử

Chủ đề chính của bài viết này mặc dù giới thiệu về nền tảng dịch vụ gửi và nhận tin nhắn văn bản trực tuyến, nhưng thường có nhu cầu này của người dùng một phần lớn là vì muốn đăng ký nền tảng dịch vụ mạng, và cần phải điền vào số điện thoại di động và nhận được tin nhắn văn bản xác minh, khi áp dụng loại dịch vụ này hoặc tạo tài khoản, nhiều nền tảng cũng sẽ yêu cầu điền vào địa chỉ e-mail. Vì vậy, ngoài việc sử dụng số tạm thời, địa chỉ hộp thư điện tử thường muốn sử dụng hộp thư tạm thời (hoặc hộp thư 10 phút, hộp thư bị bỏ rơi, hộp thư miễn phí, hộp thư dùng một lần, máy phát điện hộp thư, v.v.) để ngăn chặn rò rỉ quyền riêng tư, hoặc miễn yêu cầu nhiều tài khoản hộp thư, có thông tin về hộp thư tạm thời và giới thiệu dịch vụ có thể được tìm thấy 〈 Một phần của hộp thư tạm thời trong bài viết “Hộp thư e-mail” được mô tả chi tiết.

Cập nhật bản ghi

  1. 2022/05/20, phiên bản ngôn ngữ mới.
  2. 2022/04/19, cập nhật sắp xếp nội dung.


!

Ads

Ads Blocker Detected!!!

嗨,您好!我們注意到您正在使用廣告封鎖器。當您使用廣告封鎖器時,我們會偵測到並顯示此訊息。我們理解您想要減少廣告干擾,但同時也希望您知道廣告是我們維持網站運作的主要收入來源。如果您願意關閉廣告封鎖器,或將我們的網站加入白名單,我們可以繼續提供優質的內容和服務。此外,您也可以享受到更好的使用體驗,因為廣告將顯示更符合您興趣的內容。感謝您的理解和支持!