17 máy phát điện thoại di động điện thoại ảo [Việt Nam +84] nhận được nền tảng mã xác minh SMS

📝

WillPete

📅

📆

📁

,

🏷️

17 máy phát điện thoại di động điện thoại ảo [Việt Nam +84] nhận được nền tảng mã xác minh SMS

  Trình tạo số điện thoại di động ảo Việt Nam nhận mã xác minh SMS là nền tảng cho phép người dùng sử dụng trang web được cung cấp trên mạng với số điện thoại di động Việt Nam (mã vùng điện thoại quốc tế là +84) và được sử dụng để nhận tin nhắn SMS, mã xác minh và các dịch vụ liên quan khác. Tuy nhiên, bài viết này sẽ giới thiệu nền tảng dịch vụ website cung cấp số Việt Nam, tức là ngoài việc nhận tin nhắn SMS việt nam, còn có nền tảng dịch vụ trực tuyến gửi tin nhắn SMS, số điện thoại ảo, v.v. liên quan đến số Việt Nam.

1 Lời nói đầu

Nếu bạn cư trú tại Việt Nam nhưng không muốn sử dụng số điện thoại di động của mình, hoặc có mối quan tâm về quyền riêng tư, hoặc sống bên ngoài Việt Nam, hoặc sống bên ngoài Việt Nam để đi du lịch đến Việt Nam, nhưng tạm thời muốn sử dụng số điện thoại di động của Việt Nam để nhận tin nhắn VĂN BẢN, gửi tin nhắn văn bản, cuộc gọi và các tính năng khác, sau đó làm thế nào để làm gì?

Trên mạng có một nền tảng dịch vụ website chuyên cung cấp số điện thoại Việt Nam trực tuyến, có thể dùng để nhận tin nhắn văn bản Việt Nam, gửi tin nhắn văn bản Việt Nam, sử dụng cuộc gọi số Việt Nam và các tính năng khác nhau, nhưng vẫn phụ thuộc vào các chức năng mà các nền tảng dịch vụ cung cấp. Bài viết này sẽ giới thiệu các nền tảng dịch vụ cung cấp số điện thoại di động ảo tại Việt Nam.

2 Giới thiệu nền tảng

Nền tảng dịch vụ website cung cấp số điện thoại di động trực tuyến việt nam, các tính năng được chia thành các tính năng như chỉ nhận tin nhắn sms số Việt Nam, chỉ gửi tin nhắn sms số Việt Nam, chỉ tạo số Việt Nam, có thể nhận được số điện thoại di động Việt Nam (bao gồm số giữ, nhắn tin, gọi điện thoại,…) và các tính năng khác, dưới đây sẽ giới thiệu các loại nền tảng dịch vụ website khác nhau.

2.1 Chỉ nhận tin nhắn SMS của Việt Nam

  Máy tạo số điện thoại di động ảo Việt Nam nhận bản tin, máy phát điện thoại việt nam nhận bản tin, nhận tin nhắn SMS Việt Nam, số điện thoại ảo Việt Nam, nền tảng mã xác minh tiếp nhận tại Việt Nam, xác minh số điện thoại Việt Nam, chỉ nhận số cổng tin nhắn SMS Việt Nam, bản tin nhận số cổng ảo Việt Nam, nền tảng nhận mã vietnam V.v. đề cập đến nền tảng dịch vụ trang web cung cấp số điện thoại hoặc số điện thoại di động của Việt Nam, có thể nhận tin nhắn VĂN BẢN trực tuyến, không cần sử dụng điện thoại di động để nhận và xem nội dung sms. Dưới đây là một số nền tảng dịch vụ cung cấp tin nhắn sms cho số điện thoại di động Việt Nam, mặc dù không đảm bảo rằng nó có thể được sử dụng liên tục và bình thường, nhưng sẽ cố gắng cập nhật các trang web có sẵn.

2.1.1 Cloakmobile

Số Việt Nam của Cloakmobile

• Nền tảng trang web: Cloakmobile
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ website: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận sms di động miễn phí tại Hồng Kông, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Philippines, v.v.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Cách liên hệ: Hộp thư điện tử: [email protected]

2.1.2 MyTempSMS

Số Việt Nam của MyTempSMS

• Nền tảng trang web: MyTempSMS
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh, và
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Nút trò chuyện trên web.

2.1.3 Phone Rent Service

Số Việt Nam của Phone Rent Service

• Nền tảng trang web: Phone Rent Service
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp thanh toán cho Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Hoa Kỳ, Thái Lan, Việt Nam, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Tính chất sử dụng:

Miễn phí: Bạn cần phải viết một bài đánh giá đơn giản cho trang web và chia sẻ nó với bất kỳ blog hoặc trang web mạng xã hội sẽ nhận được phần thưởng $ 0,5-$ 2.
Trả tiền: Tất cả các số bên ngoài số miễn phí.

• Cách liên hệ: Email: [email protected]

2.1.4 Richpva

Số Việt Nam của Richpva

• Nền tảng web: Richpva
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động trả phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, và hơn 170 nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Nút trò chuyện trên web.

2.1.5 SMS Man

Số Việt Nam của SMS Man

• Nền tảng trang web: SMS Man
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, Tiếng Nga.
• Dịch vụ trên trang web: Cung cấp dịch vụ trả phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Telegram.

2.1.6 SMS Service

Số Việt Nam của SMS Service

• Nền tảng trang web: SMS Service
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, và
• Dịch vụ trang web: Cung cấp thanh toán cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ (điện thoại internet), Canada (điện thoại internet), Vương quốc Anh, Mexico, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: hộp thư điện tử (biểu mẫu điền trang web), Telegram.

2.1.7 SMS-ACTIVATE

Số Việt Nam của SMS-ACTIVATE

• Nền tảng trang web: SMS-ACTIVATE
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh và .
• Dịch vụ trên trang web: Cung cấp dịch vụ trả tiền cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: Instagram,Facebook、Telegram,YouTube.

2.1.8 SIMSMS.ORG

số Việt Nam của SIMSMS.ORG

• Nền tảng trang web: SIMSMS.ORG
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp thanh toán cho Trung Quốc đại lục, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Đức, Mexico, Brazil, Nga, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: hộp thư điện tử: [email protected]; Điện thoại: + 73532936750.

2.1.9 VAR-SMS.COM

số Việt Nam của VAR-SMS.COM

• Nền tảng web: VAR-SMS.COM
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ trả tiền cho Việt Nam, Indonesia, Vương quốc Anh, Đức, Nga, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: (1) Hộp thư điện tử: [email protected]; (2) Telegram.

2.1.10 Số nối

Số Việt Nam của số tiếp nhận

• Nền tảng trang web: số nối
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ website: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn sms di động miễn phí tại Hồng Kông, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, v.v.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: (1) hộp thư điện tử; (2) Telegram; (3) Để lại tin nhắn.

2.1.11 Mã tiếp nhận sms

Số Việt Nam của mã nhận tin nhắn SMS

• Nền tảng trang web: Mã nối sms
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở nhiều nơi trên toàn thế giới.

Miễn phí: Chỉ có số Canada, Úc, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và không có số Trung Quốc.
Thanh toán: Số ở Trung Quốc đại lục, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Mexico, Brazil và 70 khu vực khác.

• Cách liên hệ: Hộp thư điện tử: [email protected]

2.1.12 SMS Online Pro

Số Việt Nam của SMS Online Pro

• Nền tảng trang web: SMS Online Pro
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, Tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp trả phí cho Việt Nam, Ấn Độ, Mexico, Brazil, Nga, cũng nhưDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: hộp thư điện tử, Telegram.

2.1.13 SMS24.me

số Việt Nam của SMS24.me

• Nền tảng web: SMS24.me
• Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh, tiếng Nga.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Vương quốc Anh, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Liên hệ: Telegram.

2.1.14 SMSCodeOnline

Số việt nam của SMSCodeOnline

• Nền tảng trang web: SMSCodeOnline
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí trung quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Đức, Mexico, Nga, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.1.15 Nhận tin nhắn văn bản

Số Việt Nam nhận được từ tin nhắn SMS

• Nền tảng trang web: Nhận tin nhắn văn bản
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp thanh toán cho Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, vàDịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Cách liên hệ: hộp thư điện tử, Telegram.

2.2 chỉ tạo ra số Việt Nam

Máy phát điện số điện thoại Việt Nam, máy phát điện thoại di động Việt Nam, máy phát điện thoại di động Việt Nam, máy phát điện thoại ngẫu nhiên Việt Nam, máy phát điện thoại Việt Nam, số điện thoại giả Việt Nam là chỉ có thể Trang web hoặc phần mềm tạo số điện thoại di động việt nam.

Các dịch vụ trang web này cung cấp số tạo ra chỉ được tạo ra theo quy tắc số, không cung cấp dịch vụ nhận và gửi tin nhắn văn bản, nếu người dùng muốn sử dụng loại dịch vụ này, hãy nhớ không sử dụng các trang web cần xác minh đăng ký sms, nếu không sẽ không nhận được mã xác minh. Các dịch vụ sau đây không thể nhận được bản tin, không thể nhắn tin, không thể gọi điện thoại.

2.2.1 Trình tạo số điện thoại

Số Việt Nam của máy phát điện thoại

• Nền tảng trang web: Trình tạo số điện thoại (nhà sản xuất số điện thoại trực tuyến)
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung phồn thể.
• Dịch vụ trang web: Cung cấp miễn phí Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Ma Cao, Malaysia, Singapore, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Mexico, Đức, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ vàdịch vụ máy tạo số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Miễn phí.
• Phương thức liên lạc: Không.

2.3 Có thể nhận được số việt nam, gửi và nhận tin nhắn văn bản, cuộc gọi

  Số ảo Việt Nam,Số cổng ảo Việt Nam,Điện thoại ảo Việt Nam,Số điện thoại ảo Việt Nam,Số nhà điện thoại ảo Việt Nam,Số điện thoại ảo Việt Nam,Số cổng tạm thời Việt Nam,Số điện thoại di động tạm thời của Việt Nam,Số điện thoại di động một lần của Việt Nam, số điện thoại vứt bỏ Việt Nam,Số riêng tư của Việt Nam,Điện thoại di động trực tuyến Việt Nam,Vietnam temporary phone number là nền tảng có thể nhận được các dịch vụ như nhận số Việt Nam, nhận tin nhắn văn bản Việt Nam, gửi tin nhắn văn bản tiếng Việt, gọi số việt nam cùng một lúc.

Vì vậy, dịch vụ này tương đương với việc tạo ra một số điện thoại di động ảo hoàn toàn mới, đầy đủ chức năng, nhưng không phải tất cả các chức năng điện thoại di động của dịch vụ có, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, dịch vụ này là người dùng có một số riêng tư và có thể được sử dụng đa chức năng để giữ trong một thời gian dài. Loại nền tảng dịch vụ này được mô tả dưới đây.

2.3.1 Virtual Phone Line

Số Việt Nam của Virtual Phone Line

• Nền tảng trang web: Virtual Phone Line
• Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
• Dịch vụ trên trang web: Cung cấp dịch vụ trả phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, Vương quốc Anh vàDịch vụ nền tảng số điện thoại di động ở những nơi khác.
• Bản chất sử dụng: Trả tiền.
• Liên hệ: Hộp thư: [email protected]

3 kết luận

Trong những năm gần đây, đài Loan do vợ chồng người Việt, kỹ thuật viên việt kỹ thuật và các yếu tố khác, người Việt Nam ở Đài Loan dần dần tăng lên, giao tiếp với Việt Nam thường xuyên hơn, nhu cầu về số điện thoại Việt Nam cũng tăng theo, nếu tạm thời cần số Việt Nam, trên mạng có rất nhiều bài viết và thông tin liên quan giới thiệu số điện thoại di động ảo, có thể có ích.

Nếu bạn muốn một hoặc nhiều nhóm số điện thoại di động Trực tuyến Việt Nam, và sử dụng lâu dài, có thể chọn nền tảng dịch vụ trả tiền, ngoại trừ số độc quyền chỉ có thể được sử dụng riêng của họ, cũng có thể được sử dụng trong một thời gian dài, nhưng vẫn cần phải tự đánh giá xem trang web có hoạt động hợp pháp hay không, nếu không có thể bỏ tiền ra để mua số nhưng không thể sử dụng, nếu lo lắng đề nghị sử dụng nền tảng miễn phí để kiểm tra đầu tiên để xem xét, sau khi sử dụng sau đó xem xét có nên mua số trả phí hay không.

4 Tài nguyên đầy đủ

Số điện thoại di động được giới thiệu trong bài viết này chủ yếu dựa trên số điện thoại di động có “Việt Nam”, nếu nền tảng dịch vụ trang web có số cung cấp ở nơi khác nhưng không cung cấp số Việt Nam, thì không được ghi lại trong bài viết này, nếu người đọc cần tìm tất cả các dịch vụ số điện thoại di động nhưng không nhất thiết phải có số Việt Nam, bạn có thể đến 〈số điện thoại ảo trực tuyến (bao gồm mã xác minh sms, mã nối và các nền tảng dịch vụ khác) 〉 duyệt, có tất cả các số điện thoại di động trên toàn thế giới.

5 Tài nguyên liên quan

Tài nguyên được mô tả trong bài viết này là sử dụng nền tảng dịch vụ trang web để nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động, hoặc sử dụng số điện thoại di động để mô phỏng các chức năng và ứng dụng khác nhau của điện thoại di động thực tế, loại dịch vụ này trực quan là ảo hóa điện thoại di động thực thể và thẻ SIM thành nền tảng dịch vụ mạng. Và số điện thoại di động ảo độc lập thậm chí có thể có chức năng nhận tin nhắn văn bản, nhắn tin, thực hiện cuộc gọi điện thoại, nghe điện thoại và vân vân.

Nhưng ngoài số điện thoại di động có thể được ảo hóa, cuộc sống có rất nhiều công cụ có thể ảo hóa mọi thứ, chẳng hạn như trước đây ở nhà để nhận được thư vật lý, và bây giờ càng nhiều dịch vụ thay đổi để gửi email, trước đây đi ra ngoài phải mang theo thẻ tín dụng, thẻ thành viên và nhiều thẻ khác, và bây giờ ngày càng thay đổi thành thẻ ảo, miễn là một điện thoại di động đi ra ngoài. Sau đây giới thiệu các tài nguyên liên quan được xuất bản bởi trang web này: thẻ ảo, hộp thư điện tử.

5.1 Thẻ ảo

Ngoài số điện thoại di động có thể được ảo hóa, thẻ vật lý được sử dụng hàng ngày cũng có thể được ảo hóa thành thẻ ảo, chẳng hạn như: thẻ tín dụng ảo, thẻ thành viên ảo, thẻ tín dụng điện tử ảo, thẻ SIM ảo (thẻ eSIM) và như vậy, có thể được ràng buộc trong điện thoại di động, giảm đi ra ngoài mang theo nhiều thẻ, nhưng cũng có thể làm giảm nguy cơ bị ghi âm bên, rò rỉ dữ liệu, cũng có thể trong thời đại bùng phát để giảm tiếp xúc với thẻ với mọi người, có thể đối chiếu những rắc rối của thẻ, giảm lãng phí tài nguyên, bảo vệ môi trường yêu trái đất. Về thẻ ảo khác và kỹ thuật sử dụng có thể được tham khảo bài viết “Thẻ ảo“, có giới thiệu đầy đủ và giảng dạy.

5.2 Hộp thư điện tử

Chủ đề chính của bài viết này mặc dù giới thiệu về nền tảng dịch vụ gửi và nhận tin nhắn văn bản trực tuyến, nhưng thường có nhu cầu này của người dùng một phần lớn là vì muốn đăng ký nền tảng dịch vụ mạng, và cần phải điền vào số điện thoại di động và nhận được tin nhắn văn bản xác minh, khi áp dụng loại dịch vụ này hoặc tạo tài khoản, nhiều nền tảng cũng sẽ yêu cầu điền vào địa chỉ e-mail. Vì vậy, ngoài việc sử dụng số tạm thời, địa chỉ hộp thư điện tử thường muốn sử dụng hộp thư tạm thời (hoặc hộp thư 10 phút, hộp thư bị bỏ rơi, hộp thư miễn phí, hộp thư dùng một lần, máy phát điện hộp thư, v.v.) để ngăn chặn rò rỉ quyền riêng tư, hoặc miễn yêu cầu nhiều tài khoản hộp thư, có thông tin về hộp thư tạm thời và giới thiệu dịch vụ có thể được tìm thấy 〈 Một phần của hộp thư tạm thời trong bài viết “Hộp thư e-mail” được mô tả chi tiết.

Cập nhật bản ghi

  1. 2022/05/20, phiên bản ngôn ngữ mới.
  2. 2022/04/19, cập nhật sắp xếp nội dung.


!

Ads

Ads Blocker Detected!!!

嗨,您好!我們注意到您正在使用廣告封鎖器。當您使用廣告封鎖器時,我們會偵測到並顯示此訊息。我們理解您想要減少廣告干擾,但同時也希望您知道廣告是我們維持網站運作的主要收入來源。如果您願意關閉廣告封鎖器,或將我們的網站加入白名單,我們可以繼續提供優質的內容和服務。此外,您也可以享受到更好的使用體驗,因為廣告將顯示更符合您興趣的內容。感謝您的理解和支持!