RECEIVE SMS ONLINE: Nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động miễn phí ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Hoa Kỳ và những nơi khác

📝

WillPete

📅

📆

📁

🏷️

RECEIVE SMS ONLINE: Nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động miễn phí ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Hoa Kỳ và những nơi khác

  RECEIVE SMSONLINE là một dịch vụ trang web cung cấp dịch vụ web cung cấp nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động miễn phí ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Hoa Kỳ và những nơi khác.

1 Lời nói đầu

Mạng cung cấp một loạt các dịch vụ, nhiều dịch vụ cần phải áp dụng cho một tài khoản để sử dụng dịch vụ đầy đủ hơn, nhưng cũng thường yêu cầu người dùng xác minh số điện thoại di động, chẳng hạn như Facebook, LINE, WhatsApp, YouTube và như vậy.

Nhưng nếu đối với người dùng chú ý nhiều hơn đến quyền riêng tư là không muốn tiết lộ số điện thoại di động, nhưng đồng thời không có số cửa điện thoại di động dư thừa có thể được sử dụng, cũng không muốn áp dụng thêm số cửa, sau đó dịch vụ nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động có thể cho phép người dùng có nhu cầu này có thêm số sms có thể làm xác minh tin nhắn SMS.

Mặc dù trong mạng giống như một loạt các dịch vụ nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động, nhưng một số người dùng chỉ sử dụng tạm thời các dịch vụ yêu cầu xác minh điện thoại di động, không muốn làm đăng ký tài khoản quá phức tạp, quản lý số điện thoại di động, tài khoản cá nhân và thiết lập quyền riêng tư và các hoạt động khác, sau đó chỉ cần cung cấp số điện thoại di động đơn giản và đọc nội dung tin nhắn văn bản.

Receive SMS ONLINE vừa vặn có thể đáp ứng các nhu cầu trên, không cần người dùng đăng ký thêm tài khoản, cũng không cần phải thực hiện bất kỳ quản lý số điện thoại di động nào, nhưng để xem số điện thoại di động và nội dung tin nhắn văn bản rất đơn giản, mùa xuân.

2 Thông tin cơ bản

  • Tên trang web: RECEIVE SMS ONLINE
  • Trang web: https://www.smsbo.com/
  • Ngôn ngữ trang web: Tiếng Anh.
  • Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn văn bản di động miễn phí ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Hoa Kỳ và những nơi khác.
  • Cách liên hệ: Không.

3 Phương pháp sử dụng

RECEIVE SMSONLINE cung cấp các dịch vụ và giao diện rất đơn giản, không yêu cầu người dùng đăng ký tài khoản, cũng không cần quá trình phức tạp, về cơ bản chỉ cần một vài bước, chọn quốc gia cần thiết, cũng như số nhắn tin điện thoại di động, và chờ đợi cho đến khi nhận được tin nhắn từ người gửi tin nhắn có thể đọc nội dung của tin nhắn VĂN BẢN.

3.1 Kiểm tra số điện thoại di động được cung cấp bởi trang web

Sau khi vào trang chủ của RECEIVE SMSONLINE, bạn sẽ thấy hộp đầu vào để có được số điện thoại miễn phí, trang chủ hiện tại sẽ chỉ hiển thị số hoa Kỳ, nếu bạn muốn sử dụng số ở nơi khác, bạn phải nhấp vào hàng thanh điều hướng ở trên để vào trang có liên quan để xem các số ngoại trừ Hoa Kỳ.

RECEIVE SMS ONLINE 的 trang chủ

Trên cùng của mỗi ô là cờ / cờ khu vực, theo thứ tự trung gian là số điện thoại di động, quốc gia, và nút “RECEIVE SMS”, chọn số cần thiết và nhấn nút “RECEIVE SMS”, sau đó vào trang nhận nội dung tin nhắn văn bản.

3.2 Đọc nội dung tin nhắn văn bản của số điện thoại di động đó

Sau khi nhấp vào nút “RECEIVE SMS” ở bước trước để truy cập trang nội dung sms, bạn có thể truy cập để xem nội dung tin nhắn văn bản bạn nhận được. Mỗi ô là một tin nhắn VĂN BẢN, mỗi ô có ba trường: góc trên bên trái là số điện thoại di động, góc trên bên phải là thời gian nhận được tin nhắn văn bản, bên dưới là nội dung văn bản nhận được tin nhắn văn bản. Dưới đây là ví dụ về ô nội dung sms:

1234*****567 1 giờ trước

Nội dung văn bản bản tin 1


1234*****678 2 giờ trước

Nội dung văn bản bản tin 2


1234*****789 3 giờ trước

Nội dung văn bản bản tin 3


Và như vậy …

4 khu vực lựa chọn mô tả

Số điện thoại di động của các quốc gia được hiển thị trên trang chủ của RECEIVE SMS ONLINE không phải là tất cả, chỉ hiển thị số điện thoại di động của Hoa Kỳ, nếu bạn muốn sử dụng số điện thoại di động của trang web ngoại trừ Hoa Kỳ, bạn phải nhấp vào quốc gia được liệt kê trong thanh điều hướng trên trang web, nhưng số được liệt kê khi nhấp vào trang web không thực sự tương ứng với quốc gia chính xác, vì vậy sau đây được mô tả cho các trang quốc gia khác nhau.

4.1 ALL

Tùy chọn “All” nên là tất cả các quốc gia, nhưng trong RECEIVE SMS ONLINE là tất cả các số điện thoại di động của Hoa Kỳ được hiển thị, trong khi nội dung của trang chủ và “US” là như nhau, để chọn số điện thoại di động bên ngoài Hoa Kỳ, bạn phải chọn các nút điều hướng khác theo cách thủ công.

RECEIVE SMS ONLINE 的 trang chủ

4.2 China

Tùy chọn “China” sẽ hiển thị số điện thoại di động trung quốc đại lục được cung cấp bởi RECEIVE SMS ONLINE, vì vậy nếu người dùng muốn chọn sử dụng số Trung Quốc đại lục mà trang web cung cấp, họ phải chọn vào trang này, trên trang chủ của trang web và trang “All” không thể nhìn thấy số điện thoại di động Trung Quốc đại lục.

Danh sách các số điện thoại di động Trung Quốc đại lục của RECEIVE SMSONLINE

Mặc dù trang web có trang cung cấp số điện thoại di động Trung Quốc, nhưng khi tác giả viết bài này (2022/02/26), tôi thấy rằng tất cả các số điện thoại di động Trung Quốc nhận được nội dung tin nhắn văn bản từ nhiều tháng hoặc hơn một năm trước đây, vì vậy có thể trang web cung cấp số điện thoại di động Trung Quốc đã hết hạn, có thể sử dụng nền tảng dịch vụ trang web khác trước khi khôi phục dịch vụ số điện thoại di động Trung Quốc, hoặc chờ đợi cho đến ngày sau khi trang web khôi phục dịch vụ số Trung Quốc.

Số của RECEIVE SMS ONLINE không hợp lệ

4.3 HongKong

Tùy chọn “HongKong” sẽ hiển thị số điện thoại di động Hồng Kông được cung cấp bởi RECEIVE SMS ONLINE và, giống như số điện thoại di động Trung Quốc đại lục được cung cấp bởi trang web, sẽ không xuất hiện trên trang chủ của trang web và trang “All”, phải được nhấp vào trang này để hiển thị số điện thoại di động của Hồng Kông.

Danh sách các số hồng Kông của RECEIVE SMS ONLINE

4.4 US

Tùy chọn “US” sẽ hiển thị số điện thoại di động Hoa Kỳ được cung cấp bởi RECEIVE SMS ONLINE, ngoài trang này, các trang trên trang chủ của trang web, “All” và “Canadian” thực sự hiển thị số điện thoại di động của Hoa Kỳ.

RECEIVE SMS ONLINE 的 trang chủ

4.5 Canadian

“Canadian” mặc dù tiêu đề bề ngoài là hiển thị Canada, nhưng trên thực tế, tất cả các số điện thoại di động được cung cấp trong đó là Hoa Kỳ, không có số điện thoại di động canada.

RECEIVE SMS ONLINE 的 trang chủ

5 kết luận và đánh giá tâm đắc

Giao diện dịch vụ web và quá trình sử dụng receive SMSONLINE rất đơn giản, đơn giản, cũng không giống như các trang web dịch vụ nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động phức tạp hơn để áp dụng cho tài khoản của người dùng và xác minh hộp thư và nhiều bước thiết lập và ứng dụng, cũng không nhiều hơn quá trình và chức năng, có thể truy vấn nội dung tin nhắn SMS nhận được trong quá khứ. Số điện thoại di động cũng được đánh dấu là trực tuyến để tránh người dùng sử dụng số đã hết hạn.

Mặc dù trang web sử dụng số miễn phí để nhận được nội dung tin nhắn văn bản được công khai trên trang web, nhưng bởi vì không cần phải áp dụng cho tài khoản, cũng không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân, vì vậy ngoại trừ người dùng riêng của họ, những người khác không thể nhìn thấy ai sử dụng, nếu nội dung của tin nhắn văn bản không phải là thông tin bí mật quan trọng mà không cần phải lo lắng quá nhiều.

Nếu chỉ muốn nhanh chóng có được số sms và nhận được bản tin xác minh để mở các dịch vụ khác trên mạng, hoặc không muốn tiết lộ điện thoại di động thực sự, và sẽ không nhận được nội dung bí mật, cũng không muốn dành quá nhiều thời gian trong một tài khoản ứng dụng phức tạp hoặc hoạt động chức năng, sau đó RECEIVE SMS ONLINE có thể nhanh chóng có được số điện thoại di động miễn phí, và nhanh chóng hoàn thành chức năng của dịch vụ nhận tin nhắn SMS.

Nhưng nếu bạn muốn có một nền tảng quản lý số mạnh mẽ hơn, bạn có thể sử dụng các dịch vụ nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động khác, bởi vì chức năng tổng thể là tương đối đơn giản, thích hợp hơn cho người dùng cần phải nhanh chóng có được số để sử dụng, vì vậy nếu dịch vụ quản lý hoàn chỉnh, sau đó có nền tảng tốt hơn khác có thể được sử dụng.

6 Mở rộng đọc

Cập nhật bản ghi

  1. 2022/05/18, phiên bản ngôn ngữ mới.


!

Ads

Ads Blocker Detected!!!

嗨,您好!我們注意到您正在使用廣告封鎖器。當您使用廣告封鎖器時,我們會偵測到並顯示此訊息。我們理解您想要減少廣告干擾,但同時也希望您知道廣告是我們維持網站運作的主要收入來源。如果您願意關閉廣告封鎖器,或將我們的網站加入白名單,我們可以繼續提供優質的內容和服務。此外,您也可以享受到更好的使用體驗,因為廣告將顯示更符合您興趣的內容。感謝您的理解和支持!