RECEIVE SMS ONLINE: Nền tảng nhận SMS miễn phí cho các số điện thoại di động ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Hoa Kỳ và những nơi khác

?

?

?

?

?️

Logo NHẬN SMS ONLINE

 RECEIVE SMS ONLINE Đây là một dịch vụ trang web cung cấp nền tảng nhận SMS miễn phí cho các số điện thoại di động ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Hoa Kỳ.

1. Giới thiệu

 Các dịch vụ khác nhau được cung cấp trên Internet và nhiều dịch vụ yêu cầu phải có tài khoản để có thể sử dụng các dịch vụ hoàn chỉnh hơn, đồng thời người dùng thường được yêu cầu xác minh số điện thoại di động của mình, chẳng hạn như: Facebook, LINE, WhatsApp, YouTube, vân vân.

 Tuy nhiên, nếu người dùng quan tâm nhiều hơn đến quyền riêng tư không muốn tiết lộ số điện thoại di động của mình, nhưng đồng thời họ không có số điện thoại di động bổ sung để sử dụng và không muốn đăng ký số điện thoại bổ sung, thì dịch vụ nhận tin nhắn văn bản trên điện thoại di động là được. Cho phép người dùng có nhu cầu này có thêm số SMS trên điện thoại di động để xác minh SMS.

 Mặc dù có nhiều dịch vụ nhận SMS trên điện thoại di động trên Internet, một số người dùng chỉ tạm thời sử dụng các dịch vụ yêu cầu xác minh số điện thoại di động và không muốn đăng ký tài khoản, quản lý số điện thoại di động, tài khoản cá nhân và quyền riêng tư quá phức tạp. , bạn chỉ cần cung cấp số điện thoại di động và đọc nội dung tin nhắn văn bản.

 Và NHẬN SMS ONLINE vừa đáp ứng được nhu cầu trên, không yêu cầu người dùng phải đăng ký thêm tài khoản, cũng không cần thực hiện bất kỳ thao tác quản lý số điện thoại nào mà cung cấp số điện thoại di động và xem nội dung SMS rất đơn giản và tích cực.

2 Thông tin cơ bản

 • Tên trang web:RECEIVE SMS ONLINE
 • URL trang web:https://www.smsbo.com/
 • Ngôn ngữ trang web: tiếng Anh.
 • Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận SMS số điện thoại di động miễn phí ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Hoa Kỳ và những nơi khác.
 • Thông tin liên hệ: Không có.

3 Cách sử dụng

 Dịch vụ và giao diện do NHẬN SMS ONLINE cung cấp rất đơn giản. Nó không yêu cầu người dùng phải đăng ký tài khoản, cũng không yêu cầu các thủ tục phức tạp. Nói chung, chỉ mất vài bước. Chọn quốc gia/khu vực và số SMS mong muốn, và Sau khi nhận được tin nhắn ngắn từ người gửi, bạn có thể đọc nội dung của tin nhắn ngắn.

3.1 Kiểm tra số điện thoại di động do trang web cung cấp

 Sau khi vào trang chủ NHẬN SMS ONLINE bạn sẽ thấy ô nhập liệu lấy số điện thoại miễn phí, hiện tại trang chủ chỉ hiển thị số ở Mỹ, muốn lấy số ở nơi khác bạn bấm vào điều hướng ở hàng trên cùng để vào trang có liên quan , để xem các số bên ngoài Hoa Kỳ.

Trang chủ NHẬN SMS ONLINE

 Trên cùng của mỗi lưới là quốc kỳ/cờ khu vực và ở giữa là số điện thoại di động, quốc gia/khu vực và nút "NHẬN SMS". Sau khi chọn số mong muốn, hãy nhấn nút "NHẬN SMS", sau đó vào trang nội dung Bản tin nhận được lên.

3.2 Đọc nội dung SMS của số di động

 Sau khi nhấn nút "NHẬN SMS" ở bước trên để vào trang nội dung SMS, bạn có thể vào để xem nội dung SMS đã nhận. Mỗi lưới là một tin nhắn văn bản và mỗi lưới có ba trường: góc trên bên trái là số điện thoại di động, góc trên bên phải là thời gian nhận SMS và phần dưới là nội dung văn bản của SMS đã nhận. Sau đây là ví dụ về lưới nội dung cho bản tin:

1234****567 1 giờ trước

Nội dung tin nhắn SMS 1


1234****678 2 giờ trước

Nội dung tin nhắn SMS 2


1234****789 3 giờ trước

Nội dung tin nhắn SMS 3


Và như thế...

Hướng dẫn chọn 4 vùng

  Số điện thoại di động của các quốc gia/khu vực hiển thị trên trang chủ của NHẬN SMS ONLINE không phải là tất cả, chỉ hiển thị số điện thoại của Hoa Kỳ. Nếu bạn muốn sử dụng số điện thoại di động khác Hoa Kỳ trên trang web này , bạn phải nhấp vào quốc gia/khu vực được liệt kê trong thanh điều hướng ở đầu trang web, nhưng số được liệt kê khi nhấp vào trang web không thực sự tương ứng với quốc gia/khu vực chính xác, vì vậy các hướng dẫn sau đây dành cho các quốc gia khác nhau /trang khu vực.

4.1 TẤT CẢ

 Tùy chọn "Tất cả" phải là tất cả các quốc gia/khu vực, nhưng trong NHẬN SMS TRỰC TUYẾN, tất cả các số điện thoại di động ở Hoa Kỳ được hiển thị. Đồng thời, nội dung của trang chủ và "Hoa Kỳ" giống nhau. Nếu bạn muốn chọn một số điện thoại di động ngoài số Hoa Kỳ, bạn phải bấm thủ công các nút điều hướng khác.

Trang chủ NHẬN SMS ONLINE

4.2 Trung Quốc

  Tùy chọn "Trung Quốc" sẽ hiển thị số điện thoại di động Trung Quốc đại lục do NHẬN SMS TRỰC TUYẾN cung cấp, vì vậy nếu người dùng muốn chọn sử dụng số Trung Quốc đại lục do trang web cung cấp, anh ta phải nhấp để vào trang này. trang web và Trên trang "Tất cả", không thể nhìn thấy số điện thoại di động ở Trung Quốc đại lục.

NHẬN SMS TRỰC TUYẾN danh sách số điện thoại di động Trung Quốc đại lục

 Mặc dù trang web có trang cung cấp số điện thoại di động ở Trung Quốc đại lục, nhưng khi tác giả viết bài này (26/02/2022), tôi thấy rằng tất cả các tin nhắn nhận được từ số điện thoại di động Trung Quốc đều đã vài tháng hoặc hơn một năm. trước đây , vì vậy có thể số điện thoại di động Trung Quốc đại lục do trang web cung cấp đã hết hạn và bạn có thể phải sử dụng một nền tảng dịch vụ trang web khác trước khi khôi phục dịch vụ cho số điện thoại di động Trung Quốc đại lục hoặc đợi trang web tiếp tục dịch vụ cho số Trung Quốc đại lục trong tương lai.

Số không hợp lệ để NHẬN SMS TRỰC TUYẾN

4.3 Hồng Kông

 Số điện thoại di động Hồng Kông do NHẬN SMS TRỰC TUYẾN cung cấp sẽ được hiển thị trong tùy chọn "HongKong". Giống như số điện thoại di động ở Trung Quốc đại lục do trang web cung cấp, nó sẽ không được hiển thị trên trang chủ của trang web và "Tất cả" trang. Bạn phải nhấp vào trang này. Chỉ số điện thoại di động ở Hồng Kông mới được hiển thị.

Danh sách số Hồng Kông để NHẬN SMS TRỰC TUYẾN

4.4 HOA KỲ

 Tùy chọn "Hoa Kỳ" sẽ hiển thị số điện thoại di động của Hoa Kỳ do NHẬN SMS TRỰC TUYẾN cung cấp. Ngoài trang này, trang chủ, trang "Tất cả" và "Canadian" của trang web thực sự hiển thị số điện thoại di động của Hoa Kỳ.

Trang chủ NHẬN SMS ONLINE

4,5 người Canada

 Mặc dù bề ngoài tiêu đề "Canada" hiển thị Canada, nhưng trên thực tế, tất cả các số điện thoại di động được cung cấp trong đó đều là của Hoa Kỳ và không có số điện thoại di động nào của Canada.

Trang chủ NHẬN SMS ONLINE

5 Kết luận và đánh giá

 Giao diện dịch vụ trang web và quy trình sử dụng NHẬN SMS TRỰC TUYẾN rất ngắn gọn và đơn giản, không cần đăng ký tài khoản người dùng, xác minh hộp thư và nhiều bước cài đặt, đăng ký như trang web SMS điện thoại phức tạp hơn dịch vụ nhận. Có nhiều quy trình và chức năng và bạn có thể truy vấn nội dung của các tin nhắn ngắn đã nhận được trong quá khứ. Số điện thoại di động cũng được đánh dấu xem có trực tuyến hay không, để ngăn người dùng sử dụng số không hợp lệ.

 Mặc dù nội dung của SMS mà trang web nhận được sử dụng số miễn phí được công bố trên trang web, nhưng vì không yêu cầu tài khoản và không cung cấp thông tin cá nhân nên không thể biết ai đang sử dụng nó ngoại trừ chính người dùng. , nếu nội dung của tin nhắn không phải là thông tin quan trọng và bí mật, không cần phải lo lắng quá nhiều.

 Nếu bạn chỉ muốn nhanh chóng lấy số SMS và nhận SMS xác minh để kích hoạt các dịch vụ khác trên Internet hoặc nếu bạn không muốn tiết lộ số điện thoại di động thực của mình và bạn sẽ không nhận được nội dung bí mật và bạn không' Nếu bạn không muốn dành quá nhiều thời gian cho các thao tác chức năng hoặc tài khoản ứng dụng phức tạp, thì NHẬN SMS TRỰC TUYẾN là chức năng có thể nhanh chóng nhận được số điện thoại di động miễn phí và nhanh chóng hoàn thành dịch vụ nhận SMS.

 Tuy nhiên, nếu bạn muốn một nền tảng quản lý số mạnh mẽ hơn, bạn có thể sử dụng các dịch vụ nhận SMS khác. , sau đó có sẵn các nền tảng khác tốt hơn.

6 Đọc thêm

cập nhật hồ sơ

 1. 2022/05/18, thêm phiên bản đa ngôn ngữ.Tiếng Việt