SMSOnline: Dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn sms di động miễn phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nga và những nơi khác

📝

WillPete

📅

📆

📁

,

🏷️

SMSOnline: Dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn sms di động miễn phí cho Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nga và những nơi khác

  SMSOnline là một dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn sms di động miễn phí cho Đài Loan (Đài Loan), Trung Quốc đại lục, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc (Hàn Quốc), Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nga và những nơi khác.

1 Lời nói đầu

Mạng cung cấp một loạt các dịch vụ, nhiều dịch vụ cần phải áp dụng cho một tài khoản để sử dụng dịch vụ đầy đủ hơn, nhưng cũng thường yêu cầu người dùng xác minh số điện thoại di động, chẳng hạn như Facebook, LINE, WhatsApp, YouTube và như vậy.

Nhưng nếu đối với người dùng chú ý nhiều hơn đến quyền riêng tư là không muốn tiết lộ số điện thoại di động, nhưng đồng thời không có số cửa điện thoại di động dư thừa có thể được sử dụng, cũng không muốn áp dụng thêm số cửa, sau đó dịch vụ nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động có thể cho phép người dùng có nhu cầu này có thêm số sms có thể làm xác minh tin nhắn SMS.

Mặc dù trong mạng giống như một loạt các dịch vụ nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động, nhưng một số người dùng chỉ sử dụng tạm thời các dịch vụ yêu cầu xác minh điện thoại di động, không muốn làm đăng ký tài khoản quá phức tạp, quản lý số điện thoại di động, tài khoản cá nhân và thiết lập quyền riêng tư và các hoạt động khác, sau đó chỉ cần cung cấp số điện thoại di động đơn giản và đọc nội dung tin nhắn văn bản.

Và SMSOnline chỉ có thể đáp ứng các nhu cầu trên, không cần người dùng đăng ký thêm tài khoản, cũng không cần phải thực hiện bất kỳ quản lý số điện thoại di động, nhưng để rất đơn giản, số điện thoại di động mùa xuân và nội dung tin nhắn SMS để xem xét.

2 Thông tin cơ bản

  • Tên trang web: SMSOnline
  • Trang web: https://www.smsonline.cloud/zh/
  • Ngôn ngữ trang web: Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, Tiếng Nhật.
  • Dịch vụ trang web: Cung cấp dịch vụ nền tảng nhận tin nhắn sms di động miễn phí cho Đài Loan (Đài Loan), Trung Quốc đại lục, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc (Hàn Quốc), Ấn Độ, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nga và những nơi khác.
  • Cách liên hệ: e-mail: [email protected] (chỉ xử lý thư bằng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật).

3 Phương pháp sử dụng

SMSOnline cung cấp các dịch vụ và giao diện rất đơn giản, không yêu cầu người dùng đăng ký tài khoản, cũng không cần quá trình phức tạp, về cơ bản chỉ cần một vài bước, chọn quốc gia cần thiết, cũng như số sms điện thoại di động, và chờ đợi cho đến khi nhận được tin nhắn văn bản có thể đọc nội dung của tin nhắn văn bản.

3.1 Kiểm tra số điện thoại di động được cung cấp bởi trang web

Khi bạn truy cập trang chủ của SMSOnline, bạn sẽ thấy số điện thoại di động của tất cả các quốc gia, nếu bạn muốn một quốc gia cụ thể, bạn có thể nhấp vào “Xem quốc gia” theo quốc gia hoặc cột chức năng bên trái ở phía bên trang web, nếu bạn cần chức năng xác minh của nền tảng dịch vụ cá nhân, bạn có thể nhấp vào “Hiển thị theo dịch vụ” hoặc “Xác nhận dịch vụ” của cột chức năng bên trái phía trên trang web.

Trang chủ smsOnline 的

Mỗi ô là một tập hợp các số điện thoại di động, bên trái của lưới là cờ, bên phải từ trên xuống dưới là quốc gia, số điện thoại di động, thêm ngày và đánh giá, số lượng tin nhắn văn bản nhận được, sau khi chọn số tốt có thể nhấp vào nút “Sử dụng số này” cuối cùng, bạn có thể vào trang nhận nội dung tin nhắn văn bản.

3.2 Đọc nội dung tin nhắn văn bản của số điện thoại di động đó

Sau khi nhấp vào số điện thoại di động ở bước trên để vào trang nội dung sms, bạn có thể truy cập để xem nội dung tin nhắn văn bản bạn nhận được. Mỗi ô là một tin nhắn VĂN BẢN, mỗi ô có ba trường, phía trên bên phải là thời gian nhận được tin nhắn văn bản, bên trái đầu tiên là nền tảng để gửi tin nhắn văn bản, thứ hai là nhận được nội dung văn bản sms. Dưới đây là ví dụ về ô nội dung sms:

2 hours ago

[Nền tảng dịch vụ]

Nội dung văn bản bản tin.

4 Kết luận và đánh giá tâm đắc

Giao diện dịch vụ web và quá trình sử dụng của “SMSOnline” rất đơn giản, đơn giản, cũng không giống như các trang web dịch vụ nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động phức tạp hơn để áp dụng cho tài khoản của người dùng và xác minh hộp thư và nhiều bước thiết lập và ứng dụng, cũng không có nhiều quá trình và chức năng, có thể truy vấn nội dung tin nhắn SMS nhận được trong quá khứ. Số điện thoại di động cũng được đánh dấu là trực tuyến để tránh người dùng sử dụng số đã hết hạn.

Mặc dù trang web sử dụng số miễn phí để nhận được nội dung tin nhắn văn bản được công khai trên trang web, nhưng bởi vì không cần phải áp dụng cho tài khoản, cũng không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân, vì vậy ngoại trừ người dùng riêng của họ, những người khác không thể nhìn thấy ai sử dụng, nếu nội dung của tin nhắn văn bản không phải là thông tin bí mật quan trọng mà không cần phải lo lắng quá nhiều.

Nếu chỉ muốn nhanh chóng có được số sms và nhận tin nhắn văn bản xác minh để mở các dịch vụ khác trên mạng, hoặc không muốn tiết lộ điện thoại di động thực sự, và sẽ không nhận được nội dung bí mật, cũng không muốn dành quá nhiều thời gian trong một tài khoản ứng dụng phức tạp hoặc hoạt động chức năng, sau đó “SMSOnline” có thể nhanh chóng có được số điện thoại di động miễn phí, và nhanh chóng hoàn thành chức năng của dịch vụ nhận tin nhắn SMS.

Nhưng nếu bạn muốn có một nền tảng quản lý số mạnh mẽ hơn, bạn có thể sử dụng các dịch vụ nhận tin nhắn văn bản điện thoại di động khác, bởi vì chức năng tổng thể là tương đối đơn giản, thích hợp hơn cho người dùng cần phải nhanh chóng có được số để sử dụng, vì vậy nếu dịch vụ quản lý hoàn chỉnh, sau đó có nền tảng tốt hơn khác có thể được sử dụng.

5 Mở rộng đọc

Cập nhật bản ghi

  1. 2022/05/19, phiên bản ngôn ngữ mới.